You are here

Visszafogott fellélegzés

Kern Imre: Az év végéig már nem indítunk új projektumokat, az adósságok törlesztése a cél

Júniusban került igazán a vajdasági közvélemény figyelmének a középpontjába a tartományi beruházások siralmas helyzete, amikor az is kiderült, hogy az újvidéki Európa Kollégium munkálatai már egy teljes hónapja állnak, s még csak kilátás sincs a helyzet javulására a közeljövőben. A tartomány még eleget is tett a projektumok finanszírozásában illetékes alappal szembeni kötelezettségeinek, a köztársaság azonban milliárdokkal tartozott – s tartozik még ma is. A vajdasági építőipari szakma a csőd szélére sodródott – tudatták a nyilvánossággal többen is, köztük Kern Imre, a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese. Őt kérdeztük meg arról, hogy mennyiben változott mára a helyzet, a köztársasági tartozás egy kis részének a törlesztését követően.

Hol tart ma a nagyberuházási alapnak járó köztársasági pénzek átutalása?

– A legutóbb 997 millió dinár érkezett meg, ennek zömét az építőipari cégek által tavaly decemberben felvett banki kölcsönök visszafizetésére szánjuk.

Mire elég a rendelkezésre álló összeg?

– Éppen ma indultak meg a kifizetések, vagyis törleszteni kezdtük a bankoknak a vállalatok kötelezettségeit. A pénzből jut még az önkormányzatok vagy más intézmények által jelentősnek minősített néhány projektum finanszírozására is. Az elkövetkező napokban kifizetjük a szabadkai diákotthon építése miatt az elmúlt hónap során felhalmozott adósságokat ebből a pénzből, bizonyos összeget átutalunk majd az Európa Kollégium építésére is, hogy nagyobb lendülettel indulhassanak be a munkálatok. A többségében magyarok lakta önkormányzatok területén, illetve a szórványban ezeken kívül még több tíz projektum várja a pénzt.

Mennyiben javít mindez a csőd szélén lévő vajdasági építőipari szektor helyzetén?

– Az év végéig megérkező köztársasági pénzekből mindenképp fellendítjük a szabadkai diákotthon, az Európa Kollégium és a horgosi művelődési ház építési munkálatait, ezenkívül pedig megpróbáljuk azokat a főleg kisebb vállalkozókat is támogatni, akiknek, igaz, nem túl nagy összegekkel tartozunk, számukra mégis létkérdést jelent, hogy ezeket az összegeket végre megkapják, s ne váljanak fizetésképtelenné, ne kerüljenek csődhelyzetbe. Mindez azért is nagyon fontos, mert ezek a kisvállalkozók összességében igen sok embert foglalkoztatnak.

Mit lehet tenni az olyan projektumok ügyében, melyek kivitelezésére továbbra sincs elegendő pénz?

– Az egyik fontos feladat most az lesz, hogy megvizsgáljuk, mit jelent az önkormányzatok számára az adókból származó október elsejével életbe lépett bevételnövekedés. Az előttünk álló napokban részletesen meg kell vizsgálni, hogy mindennek tükrében mely projektumokat tudnák a nagyberuházási alaptól az önkormányzatok, úgymond, „visszavállalni”.

Az elmondottak alapján a jelenlegi gazdasági-pénzügyi helyzet nem ad lehetőséget új projektumok indítására.

– Addig nem lenne jó új projektumokat indítanunk, amíg a meglévő tartozásokat ki nem fizetjük. Fontos lenne visszakerülnünk egy olyan mederbe, melyben annyi projektumot finanszírozunk, amennyi pénzünk van. Kivételt csak olyan projektumok indítása képezhet, melyek szükségszerűek bizonyos károk, problémák elkerülése, elhárítása végett. Más nagy projektum már nem indul az év végéig. Meglátjuk, hogy a köztársaságnak sikerül-e addig átutalnia mind a nyolcmilliárd dinárt.

Hogyan jutunk el egy adott projektum kifizetéséhez? A Belgrádból átutalt pénz a tartomány, s nem az alap költségvetésében köt ki.

– Igen, a folyamat úgy néz ki, hogy amikor elkészül egy projektum kifizetésének a dokumentációja, akkor a szerződésben szereplő összeget az alap igényli a tartományi költségvetésből. Ezért amikor megkérdezik tőlem, hogy mennyi pénz van az alap folyószámláján, mindig azt tudom válaszolni, hogy semennyi. A pénz csak akkor kerül a számlánkra, amikor elkészülnek a szükséges iratok, s mi a pénzt utaljuk tovább a kivitelezőnek. A vajdasági költségvetésben persze minden évben meghatározzák az alap rendelkezésére álló keretet. A kifizetések viszont nem egyeznek meg mindig a tervben szereplő összeggel, azok nagyban függnek a szerbiai költségvetésből érkező pénzektől. Az elmúlt években, sajnos, rendre kevesebb érkezett az előirányzottnál.

Konkrétan az Európa Kollégium esetében a mostani törlesztés jelentheti-e a munkálatok folytatását?

– A célunk a bankokkal szembeni adósság törlesztése mellett a kivitelezőnek is folyósítani bizonyos összeget, hogy az talpra állhasson, és folytathassa a munkát. Igyekezni fogunk a jövőben is hónapról hónapra biztosítani a szükséges pénzt.

Magyar Szó

Szerző: