You are here

Virtuális és megvalósíthatatlan

Maglai Jenő: a választási bizottság élére nem kerülhet olyan személy, akit jogerősen elítéltek – Kinevezték a Parking igazgatóját, annak ellenére, hogy nem felel meg a feltételeknek

Virtuálisnak és túlméretezettnek, nem megvalósíthatónak ítélték a költségvetést a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői a tegnapi képviselő-testületi ülésen. Több alkalommal is kiemelték, a költségvetés megvalósításának első hat hónapjáról szóló jelentésből látszik, hogy a terveknek fele sem valósul meg. A VMSZ képviselőinek számítása szerint a város mintegy 600 millió dinár hiánnyal számol, és a beruházások 30 százalékát tudták csak megvalósítani. A felszólalók elmondták, későn került napirendre a költségvetés módosítása, hiszen az építkezési idénynek vége, jön a tél.

– A Városépítési Igazgatóság Közvállalat számára soha nem látott összeget irányoztak elő: 2 milliárd dinárt. Holott látjuk, hogy az első hat hónapban alig 200 millió dinárt valósított meg. Felteszem a kérdést, hogyan fogják realizálni azt a 2 milliárd dinárt? – tette fel a kérdést Kern Sólya Mária.

A képviselők részéről a módosítás kapcsán számos megjegyzés érkezett. Maglai Jenő, a VMSZ képviselője felhívta a figyelmet, hogy a szociális védelemre, valamint az egészségügyre több pénzt kellett volna fordítani. Radmilo Todosijević, a Szerb Haladó Párt képviselője szerint a városnak nagyobb összegeket kellene előirányoznia a mezőgazdaságra. A költségvetés módosításának megvitatásakor vita alakult ki az Azohem vállalat kapcsán is. Csúszó Endre VMSZ képviselő reményét fejezte ki, hogy a környezetvédelemre elkülönített összegből elvégzik majd Makkhetesen, a gyár környékén a szennyezés mértékének csökkentését. A vita során, felmerült, ki felel az Azohem működésének engedélyeztetéséért, illetve mekkora gondot jelent a talaj- és talajvíz szennyezés.

A város idei költségvetése 4 milliárd dinár, azzal a 186 millió dinárral együtt, amely a szabadkaiak vagyonadójának 80 százalékos bevételéből ered.

A képviselő-testület számos részletes rendezési tervről is döntött. Többségi szavazattal elfogadták a Harcosok sorakozója lakótelep 12. blokkjáról szóló rendezési terv módosítását, a palicsi víkendtelep rendezési tervét, lehetővé tették Palicson a Palicsi-tó és a Vér-tó közötti, a Prezident hoteltől a Férfi-strandig terjedő terület egyesítését, illetve a nagyfényi szennyvíztisztító telep részletes szabályozási tervét. A nagyfényi szennyvíztisztító el tudná látni Nagyfényt, Újzsedniket, Györgyént és a jövőben Csantavért is. Haskó István VMSZ képviselő kérdésére, miszerint mikor oldják meg Ludas, Hajdújárás és Királyhalom szennyvíz problémáját, Petar Balažević, a Demokrata Párt képviselője elmondta, Palicson nem fog szennyvíztisztító épülni, így ezek a települések nem tudnak erre rákapcsolódni. A tervek szerint Palics szennyvizét a városi szennyvíztisztítóra kapcsolják rá, idővel erre a vezetékre tud majd Hajdújárás is csatlakozni.

Többségi szavazattal kinevezték a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat igazgatóját. Vladimir Dragin, korábbi igazgató kapott további négy évre bizalmat. A Parking Közvállalat élére pedig Milorad Slijepčevićet nevezték ki négy évre, aki eddig megbízott igazgatóként irányította a vállalatot. Elfogadták Nebojša Daraboš lemondását a Turisztikai Szervezet éléről, helyére Ivana Jovčićot nevezték ki.

Vitát váltott ki a választói bizottság elnökének kinevezése. Maglai Jenő felszólalásában rámutatott, a választói bizottság elnöke csak olyan személy lehet, aki morális és etikai szempontból feddhetetlen. Véleménye szerint, mivel Vladimir Dragin ellen már született jogerős ítélet, nem töltheti be ezt a posztot. Ha viszont kinevezik, az Alkotmánybírósághoz fordulnak majd jogorvoslatért. Nenad Ivanišević, a Demokrata Párt képviselője erre reagálva kiemelte, három perccel azelőtt Vladimir Dragin ellen senki sem szólalt fel, amikor a köztisztasági vállalat igazgatójának nevezték ki, így ebben az esetben nem következetes hozzáállás ilyen indokokkal érvelni. A mintegy 30 perces intenzív vita után végül többségi szavazattal megválasztották a választói bizottságot az eredetileg tett javaslat szerint.

Maglai Jenő a képviselő-testületi ülés után képviselői kérdést tett fel a Dužijanca aratóünnepség kapcsán. A képviselő adatai szerint a város 3 millió dinárral támogatta az aratóünnepség megszervezését, a tartománytól további 1,1 millió dinárt kaptak, illetve a várostól további 166 ezer dinárt kaptak az opera vendégszereplésére. Ez 4 millió 266 ezer dinár.

– Honnan akkor a 12 millió dinár, amit a szervezőbizottság szerint költöttek erre a rendezvényre? – tette fel a kérdést Maglai.

Ugyanakkor az Y-ág építése kapcsán is kérdezett, ugyanis információi szerint 40 olyan telek van, ahol még nem zárult le a kisajátítás. Így a kérdése arra irányult, hogy enélkül hogyan tudták megkapni az építkezéshez szükséges tervdokumentációt.

Habár a közvállalatok igazgatóinak megválasztásánál a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői nem szólaltak fel, a szavazás során egyik igazgatót sem támogatták. Megkértük Maglai Jenőt, reagáljon az igazgatók megválasztására. Mint megtudtuk, a Parking Közvállalat statútuma szerint az igazgatónak legalább öt éves közvállalatban szerzett munkatapasztalattal kell rendelkeznie. Ennek Slijepčević nem felel meg, ennek ellenére jelölését az igazgatóbizottság, a Városi Tanács, majd tegnap a vkt is elfogadta.

– Az igazgatók kinevezésével komoly gondok vannak. Šimon Vuletić Viktorija Lifka Sándor Art mozi élére való kinevezésekor procedurális hiba történt, ugyanis az igazgatóbizottsági szavazáson egy olyan személy is szavazott, akit a mai ülésen neveztünk ki. Ezért végül visszavonták a kinevezését. A köztisztasági vállalat igazgatóját viszont korábban hivatali visszaélés bűntette miatt jogerősen elítélték. A Parking Közvállalat igazgatója pedig nem felel meg a feltételeknek. Ebből is láthatjuk, hogy a hatalmi koalíció nem rendelkezik olyan jó káderállománnyal, mint amivel dicsekszik – mondta Maglai Jenő.

Magyar Szó

Szerző: