You are here

Mégis marad a törvényben a kollektív bűnösség elve

A vagyon-visszaszármaztatási törvényből mégsem iktatják ki a kollektív bűnösség elvét. A részletekről Varga László parlamenti képviselőt kérdeztük.A kormány az éjszaka visszavonta a parlamenti eljárásból azt a módosítási indítványt, amellyel elfogadta volna a VMSZ módosítási javaslatának a lényegét, hogy a vagyon-visszaszármaztatási törvényből törlődjék a kollektív bűnösség elve. Ezáltal nem veszik el az a rendelkezés, amely automatikusan kizárja a vagyon-visszaszármaztatási folyamatból azokat, akik a második világháború folyamán – a törvény szóhasználatával élve – a megszálló erők kötelékében harcoltak. Ez természetesen a magyarokat érinti hátrányosan. Mi áll jelenleg a törvényjavaslatban?Jelenleg az a törvényjavaslat vált aktuálissá, amelyben újra benne van a kollektív bűnössgé elve. Ez egy olyan jogelv, amelyet az európai jogrendek évtizedekkel ezelőtt a múlt részévé tettek. Ebből kifolyólag a számunkra semmilyen módon nem elfogadható. Van-e erre jogorvoslat?Ami a parlamenti és a jogi eszközöket illeti, jelenleg egyedül az alkotmánybírósághoz fordulhatunk. Annak, ami ma történt, sokféle üzenete van. A legfontosabb mindenképpen az, hogy a többségi társadalom még 2011-ben sem érett meg arra, hogy eltörölje a szerbiai jogrendből a kollektív bűnösség elvét. Sajnos ez a többségi pártok véleménye. Mi természetesen a jövőben minden alkalmat megragadunk arra, hogy harcoljunk ennek az elvnek a törléséért. Most még inkább fontossá válik az akadémiák közötti vegyes bizottság működése, amely a második világháború során történt események föltárásával foglalkozik. Amennyiben a két akadémia ezzel a kérdéssel kapcsolatban nyugvópontra jut, akkor egyszerűbb lesz a politikai pártoknak is megérteniük azt, ami akkor történt, és talán szélesebb látókörben tudnak tekinteni ezekre a dolgokra.

Vajdaság Ma

Szerző: