You are here

Veszteséges, fejletlen, de komoly tétje van

A vasútról szóló törvény javaslatát tárgyalta meg szerdán a képviselőház

A VMSZ és a VSZL képviselői módosítási indítványokkal próbálják kieszközölni, hogy már a vasútról szóló törvénybe bekerüljön annak lehetősége, amit majd a közvagyonra vonatkozó törvénynek kellene véglegesítenie: a vajdasági vasúthálózat vajdasági tulajdonba kerülését. Az illetékes miniszter a piac liberalizálását, a szolgáltatások minőségének javulását várja az új jogszabálytól. Az ellenzék a vasút katasztrofális helyzetére, s a Szerbiai Vasutak veszteséges üzletelésére hívta fel a figyelmet.

A szerbiai parlament, az egy hónapos nyári szünetet követően megtartott szerdai rendkívüli ülésén megkezdte a vasútról szóló törvényjavaslat megvitatását. A törvény részleteit ismertetve Milutin Mrkonjićinfrastrukturális és energiaügyi miniszter kifejtette, az a vasutak hatékonyságának növelését és az Európai Unió vasútrendszerébe történő nagyobb fokú integráltságot szavatolja. Mint mondta, a javasolt intézkedések rendezik a vasúti infrastruktúra használatának kérdéseit, s a piac liberalizálásához vezetnek, ami konkurenciát és a szolgáltatások minőségének növekedését fogja eredményezni. A javaslat kilátásba helyezi a vasúti infrastruktúra nemzeti programjának beindítását is, melynek meghozása a kormány hatáskörébe fog tartozni.

A vasúti igazgatóság hatásköre is bővül: az infrastruktúra-használathoz szükséges engedélyek, illetve a szállításbiztonsági tanúsítványok kiadásával, felfüggesztésével, meghosszabbításával, illetve megvonásával ruházza fel azt a törvényjavaslat.

„A KÖZVAGYON-VITA NYITÁNYA“

A Vajdasági Magyar Szövetség frakciója hat módosítási indítványt nyújtott be a képviselők elé terjesztett javaslatra.

– A módosítási indítványok lényege szavatolni azt, hogy tartományi tulajdonba kerülhessen a vajdasági vasúti infrastruktúra nagyobb része. Jelen pillanatban mindez köztársasági tulajdont képez. A vasúti törvény javaslatára a közvagyonról szóló törvény nyitányaként tekintünk. Amennyiben most, a vasúti törvény megtárgyalásának folyamatában, nem sikerül elérnünk azt, hogy a 10-es vasúti folyosót leszámítva minden tartományi tulajdonba kerüljön, s hogy a tartomány létrehozza az infrastruktúrával foglalkozó gazdasági társaságot, akkor erre nem lesz lehetőségünk a közvagyonról szóló törvény vitája során sem, mert majd a már elfogadott vasúti törvény ezzel ellentétes rendelkezéseire fognak hivatkozni – ecsetelte lapunknak a VMSZ-es indítványok célját Pásztor Bálint frakcióvezető.

Sokat hallani a Vajdasági Vasutak vállalat megalapításáról, illetve annak szükségességéről – fejtette ki Pásztor, aminek – tette hozzá –, ma sem lenne semmi akadálya, hiszen a hatályos törvény is, s a most tárgyalt javaslat is lehetővé tesz egy ilyen lépést.

– Vasúti személy- és áruszállítást nem kizárólag a szerb állam által alapított cég végezhet, ebben a pillanatban azonban jómagam e vállalat megalapítását nem tartom reálisnak és fontosnak, az a legfontosabb, hogy a vasúti infrastruktúra átkerüljön a tartomány vagyonába és a tartomány által alapított cég kezelje ezt a vagyont. Meggyőződésünk, hogy ebben az esetben javulni tudna a vasúti közlekedés minősége. A parlamentben elmondtam, Vajdaságban 1869 óta létezik vasúti közlekedés. Szerbia az elmúlt évtizedekben lezüllesztette azt, Vajdaságból rengeteg sínt, vasúti kocsit vittek el az ország más területeire, így nem is csoda, hogy még ma is az ötvenéves sínbuszokkal lehet a tartomány területének nagyobb részén közlekedni – mondta a frakcióvezető.

Pásztor szerint a köztársasággal összehasonlítva a tartomány sikeresebben pályázhatna európai pályázatokon, s így, hosszú távon, mindenképp nyerne a vasúti infrastruktúra átvételével.

UGYANAZT KÖVETELIK

A VMSZ képviselői felszólították a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselőit arra, hogy támogassák az általuk beadott indítványokat, illetve, hogy ne szavazzanak a törvényjavaslatra, amennyiben a parlament azokat nem fogadná el.

Újságíróknak nyilatkozva Aleksandra Jerkov, a VSZL parlamenti képviselője és sajtószóvivője megismételte azt a ligás elvárást, mely szerint, minden, ami vajdasági finanszírozással működik, a tartomány tulajdonába kell, hogy kerüljön. Elmondta, támogatni fogják a VMSZ módosítási indítványait, arról pedig, hogy hogyan szavaznak majd, a párt főbizottsága hozza meg a végleges döntést. Maguk is indítványozták a törvény módosítását annak érdekében, hogy Vajdaság igazgatási, tulajdonosi és alapítói jogokat kapjon a területén lévő vasúthálózatra.

KÚTBA DOBOTT TÁMOGATÁSOK

Az ellenzéki pártok képviselői nagyjából egyetértettek abban, hogy a törvényjavaslat nem fog javítani a szerbiai vasút helyzetén. Közölték, a hazai vasúti infrastruktúra elöregedett, rossz állapotban van, a Szerbiai Vasutak vállalat pedig az állami támogatások ellenére, folyamatosan hatalmas veszteségekkel üzletel. Ezzel kapcsolatban Bojan Đurić, a Liberális Demokrata Párt képviselője fel is tette a kérdést: mire költi el a vállalat az államtól kapott támogatási összegeket. Zoran Šami, a Szerbiai Demokrata Párt képviselője katasztrofálisnak nevezte a vasút helyzetét, és a javasolt törvényt úgyszintén rossznak tartja.A vasútról szóló törvény vitáját követően csütörtökön a szabadalmakról szóló törvény megvitatásával folytatódik a képviselőház rendkívüli ülése.

Magyar Szó

Szerző: