You are here

Megragadni a lehetőségeket

„Eredményes, jövőbetekintő” kétnapos németországi tárgyalássorozatot zárt Egeresi Sándor és Pásztor István

Többéves kiváló együttműködés teremtette meg az alapokat a vajdasági tisztségviselők kétnapos baden-württembergi látogatásához. A megbeszélések fő témáját a Duna-stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tett lépések, s a szerbiai, illetve a németországi tartomány kapcsolatainak további fejlesztési lehetőségei képezték. Vajdaság persze jobban siet a projektum-elképzelések megvalósításával, ezért a jövőben is nagy erőbedobással kellene dolgoznia ezeknek a projektumoknak a beindításán.

Az egyik legfejlettebb német szövetségi tartományban, a Németország kertjének is nevezett Baden-Württembergben tárgyalt a hét elején Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke és Pásztor István, a vajdasági kormány alelnöke, gazdasági titkár. A látogatás során a vajdasági tisztségviselők részt vettek a Duna-stratégia jövőjével foglalkozó konferencián is, s ennek köszönhetően megteremtődtek a feltételek ahhoz, hogy az eddig is kiválónak nevezhető kapcsolatokat mostantól még szélesebb keretbe helyezzék, s néhány fontos beruházásnak, kezdeményezésnek is teret biztosítsanak.

Ott-tartózkodása során Egeresi Sándor találkozott Willi Stächelével, a baden-württembergi parlament elnökével, akivel az együttműködést a házelnök jóval korábban megalapozta, amikor Stächele az EU-ügyekkel megbízott tartományi miniszter feladatkörét látta el.

– Elégedettségemet fejeztem ki amiatt, hogy a Vajdaságot és Baden-Württemberget összekötő baráti kapcsolatok lassan kézzelfogható eredményeket is hoznak. Stächele úr hangsúlyozta, hogy Baden-Württemberg, s Németország egésze egyértelműen támogatja Szerbia európai integrációs törekvéseit. Baráti hangvételű beszélgetésünk során mindketten síkra szálltunk a regionális és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés serkentéséért, különösen a Duna-stratégia céljai megvalósításának érdekében. Egyetértettünk abban is, hogy óriási lehetőségek rejlenek a gazdasági és a politikai együttműködésben is – nyilatkozta tegnap lapunknak Egeresi Sándor.

A parlamentek közötti együttműködés nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a Duna-stratégia az unió egyik sikeres stratégiája legyen – tette hozzá. Mint mondta, Stächele elfogadta meghívását, s a közeljövőben ellátogat Vajdaságba, ami Egeresi szerint jó alkalom lesz arra, hogy megvitassák az együttműködés további bővítésének lehetőségeit is.

TERVEKBŐL KONKRÉTUMOK

A tartományi parlament elnöke a Duna-stratégiával foglalkozó konferencián találkozhatott Winfried Kretschmannal, a baden-württembergi kormány miniszterelnökével, akivel – mint azt lapunknak elmondta – rövid, ám tartalmas eszmecserét folytatott. Kretschmann elvi támogatásáról biztosította a tartományok parlamentjei közötti együttműködés elmélyítésének tervét.

– Úgy értékeltük, hogy a Szerbia és Baden-Württemberg közti államközi megállapodás ideális keretet biztosít arra, hogy konkrét projektumokon keresztül tartalmilag is feltöltsük a korábban megkötött keretegyezményt, s mint a Duna-stratégia kezdeményezői, Vajdaság és Baden-Württemberg tovább fejlesszék kapcsolataikat – fogalmazott Egeresi.A házelnök emlékeztetett arra, hogy a német tartomány brüsszeli irodája nem kevés segítséget nyújtott az elmúlt időszakban Vajdaságnak, hogy csak a szakembereink számára biztosított továbbképzési lehetőségeket említsük. Jó alkalom volt a mostani látogatás arra is, hogy dr. Nicola Schellinggel, a tartomány brüsszeli irodavezetőjével is találkozzon a tartományi parlament elnöke.

Az Ivo Gönner ulmi polgármesterrel, a Duna menti városok és régiók tanácsának elnökével folytatott megbeszélésen a tanács novemberben Bukarestben esedékes elnökségi üléséről, s a tervezett, elsősorban víztisztítással, környezetvédelemmel, turizmussal kapcsolatos projektumok mielőbbi megvalósításáról volt szó.Egeresi eredményesnek, jövőbetekintőnek nevezte a kétnapos látogatás során folytatott megbeszéléseket.

VÍZTISZTÍTÁS, INFRASTRUKTÚRA

Pásztor István, a vajdasági kormány alelnöke a baden-württembergi miniszterelnökön kívül találkozott dr. Nils Schmid gazdasági-pénzügyi és Peter Friedrich Európai Unió-ügyi tárcavezetővel, valamint a tartomány kivitelserkentő pénzintézetének, az L-Banknak az illetékeseivel is.

– Számunkra a mintegy egy hónapja elfogadott Duna-stratégián túlmenően az számít igen fontosnak, hogy kihasználva a szerb állam és Baden-Württemberg közötti két évvel ezelőtt aláírt megállapodást, a vajdasági gazdasági titkárság, az ottani intézményekkel együttműködve, olyan konkrét megállapodásokat tudjon kötni, melyek számunkra is hasznosnak bizonyulnak – közölte Pásztor István.

Már korábban felmerült annak a lehetősége, tette hozzá, hogy európai pénzek igénybe vételével Vajdaságban több helyen nagy víztisztító- és szennyvíztisztító-üzemeket létesítsünk. Ennek az elképzelésnek a megvalósítása miatt mintegy két hónapja egy tizenöt tagú vajdasági küldöttség járt Baden-Württembergben, de az elmúlt napokban is szó volt minderről, s úgy tűnik, most már belátható időn belül néhány önkormányzatban mintaberuházásként el is indulhat ezeknek a terveknek a realizálása – jegyezte meg a vajdasági kormány alelnöke.Mindennek az előfinanszírozása az L-Bank részéről történhet meg, az utófinanszírozás viszont EU-s forrásokból esedékes, magyarázta.

– Egy éven belül Szerbia nemcsak EU-tagjelölt lehet, hanem a csatlakozási tárgyalások is elindulhatnak. Ez egyben azt jelenti, hogy az ország a csatlakozás előtti alapokhoz is hozzá tudna férni, így fontos, hogy minél jobb partnerekre leljünk a leendő projektumokhoz, s biztos vagyok abban, hogy a baden-württembergi cégek, intézmények kiváló partnereknek számítanak – hangsúlyozta Pásztor.

KAPASZKODNI, MINDENÁRON

A megbeszélések során felmerült az infrastruktúra-fejlesztés kérdése, a vasúti és a közúti közlekedés ügye, a Ferenc-csatorna tisztításának a kérdése is, mely nem csupán környezetvédelmi, hanem vízgazdálkodási, turisztikai, áruszállítási kérdés is – mondta el Pásztor István.

A tartományi gazdasági titkár szerint a nyár vége lesz az, amikor egy újabb lépéssel ismét közelebb kerülhetünk ezeknek a fontos kérdéseknek a megoldásához. Mint mondta, elégedettek lehetünk a tárgyalások eredményeivel, tudatában kell ugyanis lennünk annak, hogy egy igen aprólékos, szinte milliméteres lépésekkel haladó ügy részét képezi mindez.

– Úgy érzem, a baden-württembergi partnerek számára Vajdaság fontos. Sajnos nem annyira, mint azt mi szeretnénk, de ezek a tények, s nekünk mindenáron kapaszkodnunk kell minden egyes ilyen lehetőségbe, s megpróbálni mielőbb minél több ilyen lehetőség birtokába jutni – összegezte Pásztor István.

Magyar Szó

Szerző: