You are here

Közös ügy a magyar állampolgárság megszerzése

Ebben egyetértettek a vajdasági magyar pártok a temerini találkozójukonA Vajdasági Magyar Demokrata Párt által kezdeményezett, ötpártira tervezett temerini találkozó célja az volt, hogy a vajdasági magyar politikai szervezetek vitassák meg, mit tehetnek közösen annak érdekében, hogy az itteni magyarság minél nagyobb számban igényelje a magyar állampolgárságot. A találkozón egyedül a VMDK képviselői nem vettek részt. Az MPSZ, az MRM, a VMSZ képviselői üdvözölték a VMDP kezdeményezését és kifejtették, hogy mindent megtesznek a nemzeti újraegyesülés célját szolgáló, a határon túli nemzettest által 1997 óta igényelt kettős állampolgárság megszer-zésének népszerűsítése, és az ezzel kapcsolatos tudnivalók terjesztése céljából. Vita csak egy kérdésben bontakozott ki. A Magyar Polgári Szövetség és a Magyar remény Mozgalom vezetői azt kifogásolták, hogy szerintük a Vajdasági Magyar Szövetség kisajátítja magának az anyaországi állampolgárság könnyített úton történő megszerzésével kapcsolatos teendők végzését, és hogy ebben a magyar kormány egyoldalúan támogatja a legbefolyásosabb itteni magyar szervezetet, ahelyett, hogy mindegyik pártot bevonná az ügybe. A találkozó résztvevői a megbeszélés után összegezték benyomásaikat. Rácz Szabó László, az Magyar Polgári Szövetség elnöke:- Az MPSZ üdvözli az összejövetelt. A magyar állampolgárság megszerzésének lehetősége egy újabb alkalom arra, hogy az itteni magyarság ismét jól érezze magát. Hogy a magyar állampolgárságot végre elnyerhetjük, ennek mindegyik magyar szervezet örül. Az MPSZ minden szempontból támogatja az ügy előremozdítását. Mindenütt ott leszünk, ahol segíteni tudunk. Engem csak egy dolog zavar a történetben. Ez pedig: ahelyett, hogy itt most alázattal, közösen a nemzet ügyét képviselnénk, felüti a fejét a pártarrogancia. A magyar állam sajnos nem kezel egyformán mindenkit, hanem kiválaszt egyetlen szervezetet, és csak velük tárgyal erről az oly fontos nemzeti kérdésről. Ez nem a legjobb üzenet a hivatalos Budapest részéről. Mi azonban nem sértődünk meg, ennek ellenére tesszük a dolgunkat a közös ügy érdekében. Oláh Róbert, a Magyar Remény Mozgalom alelnöke: - Az MRM számára nem volt kérdéses, hogy eljövünk-e erre a megbeszélésre. Mindenhová elmegyünk, ahol a magyarság számára fontos kérdésekről esik szó, föltéve, ha meghívnak bennünket. A mai megbe-szélést úgy összegezném, hogy mindegyik párt hajlandó segíteni az embereknek a magyar állampolgárság könnyített úton történő megszerzése felé vezető úton. Itt viszont a konkrétumokat illetően már elté-rőek az elképzelések. Hogy sikerül-e közös nevezőre jutni, hamarosan kiderül. Mi szívesen tárgyalnánk más témákról is a többi párttal. Ilyen például a területi autonómia, a foglalkoztatás és a vállalkozás-fejlesztés kérdése a magyarlakta vidékeken. Reméljük, hogy ilyen megbeszélésekre is sor fog kerülni a közeljövőben.Dévavári Zoltán, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke:- A VMSZ részéről a magyar állampolgárságot nem politikai, hanem nemzeti ügyként éljük meg. Pártunk, akárcsak a magyar választói névjegyzék összeállítása alkalmával, itt is tettekkel kíván jelen lenni. Jelesül, az eddigi tárgyalások, amelyeket a magyar kormánnyal folytattunk, abba az irányba mutatnak, hogy október folyamán a VMSZ a szabadkai magyar főkonzulátussal együtt lakossági fórumok sorozatát fogja megszervezni a tartomány falvaiban, illetve városaiban. Tesszük ezt abból a célból, hogy a polgárokat tájékoztassuk mindazokról a feltételekről, amelyeknek eleget kell tenni, hogy megszerezhessék a magyar állampolgárságot. A mai temerini találkozón hangsúlyoztuk azt is, hogy természetszerűleg nyitottak vagyunk a tekintetben, hogy a többi magyar párt képviselői is részt vegyenek a rendezvényeken. Abban bízom, hogy a következő hetekben megkapjuk a megkereséseket, és valóban együtt tudunk cselekedni a közös ügy érdekében.Ágoston András, a temerini találkozót kezdeményező Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke: - Nagyon örülünk annak, hogy egy kivételével mindegyik vajdasági magyar párt képviselője megjelent az összejövetelen. Alapvető egyetértésre jutottunk abban, hogy örülünk a kettős állampolgárság lehetőségének, és megteszünk mindent, hogy a vajdasági magyar közösség tagjai minél nagyobb számban, és természetesen eredményesen folyamodjanak a magyar állampolgárságért. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy a magyar állam részéről az eljárás, amelyen végig kell mennie minden kérelmezőnek, ebben a pillanatban még nem tekinthető véglegesnek. Amint a körülmények ezt megengedik, valószínűleg október első felében, újból leülünk és annak fényében, hogy milyen eljárást biztosít számunkra Budapest, megbeszéljük, hogy mi a teendő. Megvan a közös nevező. Ez pedig az, hogy ha elkezdjük ezt az akciót, abban mindegyik párt részt vehet, ezt a VMSZ is hangsúlyozta. Ami a VMDP-t illeti, mi nem fogunk akadékoskodni és természetesen részt veszünk minden olyan megmozdulásban, amelyről úgy gondoljuk, hogy az egész magyar közösség szempontjából hasznos.Ternovácz István

Szerző: