You are here

Nem került napirendre a tiltakozók ügye

Az elégedetlen termelők a tartományi parlament előtt tüntettek, a képviselők mégsem tárgyaltak a mezőgazdasági gondokról – A költségvetést 1,12 milliárd dinárral növelték

A téma a parlament előtt hevert. A mezőgazdasági termelők traktorokkal barikádozták el Vajdaság főbb útvonalait és a Tartományi Képviselőház előtt tüntettek egész nap a beígért támogatási rendszer megmásítása miatt, a képviselőházban viszont nem voltak hajlandóak az összehívott ülésen tárgyalni az előállt helyzetről.

 Szombathy Zoltán, a VMSZ képviselője a Magyar Koalíció nevében a napirendi pontok taglalásakor beterjesztette, hogy tűzzék napirendre a mezőgazdaságban előállt helyzet megvitatását és a képviselőház foglaljon állást ebben az ügyben. A Demokrata Párt elvetette a kezdeményezést, így a vajdasági parlamentben nem nyithattak vitát a témáról. A 45 vajdasági községből érkező képviselők némelyike el sem tudott jutni a szerdai ülésre az útblokád miatt, ennek ellenére úgy tűnik, az adott kérdést mégsem tartották fontosnak. Érdekes volt a szavazás a beterjesztésről: 20-an támogatták, 16-an ellene voksoltak, de legtöbben, 35-en tartózkodtak a voksolástól. A Demokrata Párt álláspontját az ügyről Borislav Novaković mondta el az újságíróknak:

– A képviselői csoportunk legtöbb tagja többnyire tartózkodott, azon egyszerű oknál fogva, mert a mezőgazdasági termelők társulásának képviselői nem indítványozták a képviselőházi szerveknél, hogy nyissunk vitát ebben az ügyben. Bizonyára azért nem tették ezt, mert teljesen világos előttük, hogy a vajdasági parlamentnek nincs ráhatása erre a kérdésre. Mégis, a kormányfő megtett minden tőle telhetőt. Bojan Pajtić fogadta az elégedetlen termelők képviselőit, a kérelmeiket továbbította Belgrádba a mezőgazdasági miniszterhez, sőt elintézte azt is, hogy találkozhassanak a tüntetők képviselői a belgrádi illetékesekkel. Ebből is látszik, hogy mi minden erőfeszítést megteszünk, ami csak tőlünk telik, hogy a mezőgazdaságban dolgozók helyzetén javítsunk.

Merőben másként vélekedik Pásztor István, a VMSZ elnöke, aki pártja indítványáról a következőket mondta el lapunknak:

– A tüntetés az egyedüli lehetőség arra, hogy ezek az emberek kifejezzék elégedetlenségüket. Igazuk van, nem lehet azt csinálni, hogy kétségek között hagyják őket. Több mint fél éven át sugallták nekik, hogy ugyanaz a fajta támogatás fogja megilletni őket, mint amit tavaly kaptak, és most, amikor már az aratásra készülődnek, akkor kiderül, hogy az, amiben reménykedtek, szertefoszlott. Amit megígértek, annak csak egy töredékét juttatják majd el nekik. Napokon át folyt a játék, hogy mikor fogadja el a kormány a rendeletet, és a találgatás, hogy abban mi lesz, mostanra meg kiderült, hogy kitoltak velük. Amikor az MK frakciója nevében beterjesztettük a napirend-módosítást és -bővítést, a koalíciós partnerek megsértődtek ezen, mert úgy látszik, engedélyt kellett volna kérni ehhez. Márpedig nem tesszük, mert az a véleményünk, hogy rá kell szorítani a kormányt, hogy találjon pénzt a költségvetésben és fizesse ki a termelőket. Például oly módon, hogy halasszák el fél évvel a Mladićnak kifizetendő visszamaradt nyugdíjat és máris lesz többletpénz. Egyébként is, ha beterjesztésre került a költségvetésben a támogatási pénz, akkor most érthetetlen, hogy 7-8 hónap elteltével hogy nincs meg az erre kifizetendő összeg – mondta Pásztor István.

A költségvetés módosítását és a tavalyi költségvetés zárszámadását Jovica Đukić tartományi pénzügyi titkár taglalta, mely szerint 1,12 milliárd dinárral növelik az idei költségvetést, ami 1,84 százalékos költségvetésemelést jelent, így 61,8 milliárd dinárra gyarapszik a tartományi költségvetés. A többletet a nagyberuházás és a mezőgazdaság pénzelésére szánják, az előbbire 750 millió, az utóbbira pedig 611 millió dinár jut.

Szerző: