You are here

Pásztor István maradt a VMSZ elnöke

A régi-új elnök a magyar-magyar összefogást szorgalmazta

A Vajdasági Magyar Szövetség Óbecsén tartotta meg tisztújító közgyűlését, mely “A haladás bizonyossága” mottó jegyében zajlott. A küldöttek óriási többséggel ismét Pásztor Istvánt választották meg a szervezet elnökévé. A közgyűlésen részt vevő 281 küldött közül 275-en szavaztak rá.

“A 2007 januári parlamenti választások után, felocsúdva a csak 53.000 szavazat okozta sokkból, rá kellett döbbenni, elolvadt a közösségi támogatás jelentős része. A választási eredmény egyértelmű jele volt annak, a párt elveszítette hitelességét, szavahihetőségét” - kezdte a négyéves ciklust összegező felszólalását Pásztor István pártelnök.Rámutatott: “akkor a VMSZ-ben azt gondolták, a közösségi támogatás visszaszerzéséhez erőteljesen szakítani kell a szimbolikus politizálás gyakorlatával, mindent félrerakva nyitni kell a többi párt, a civilek és az értelmiség irányába, új arcokat kell felkutatni és helyzetbe hozni. Arra szövetkeztünk Magyarkanizsán, megállítjuk a zuhanórepülést, átgomboljuk és leporoljuk a saját és a közösségünk kabátját, kihúzzuk magunkat. Újra kihúzzuk magunkat”.

A VMSZ elnöke a Demokrata Pártra célozva hangsúlyozta: “azok, akikkel évtizedes koalícióban voltunk, vagyunk, akiket néha erőteljesen építettünk és akik észrevétlenül, lassan, de kíméletlenül elszívták körülöttünk a levegőt, abban reménykedtek, hogy - politikai értelemben – megfulladunk”. A délvidéki magyar érdekvédelem legfontosabb irányelvéről így vélekedett: “a Trianontól számított idő vajdasági magyar közéletének, közgondolkodásának, közbeszédének örökzöld témája, vajon létezzen-e, létezhet-e önálló vajdasági magyar politika, pártpolitika, vagy az a dolgunk és sorsunk, hogy betagolódjunk valamelyik többségi pártba, azon belül magyar platformot alkossunk és onnan próbáljuk artikulálni és érvényesíteni érdekeinket… Meggyőződésünk, a közösségi érdeket csak a magyar politika által is generált párbeszéd eredményeként, magyarul tudjuk megfogalmazni, és csak a magyar politika hajlandó és képes töretlenül, kalkulációmentesen képviselni”.

A magyar-magyar párbeszéd beindításával Pásztor István azt mondta, hogy “talán az elmúlt négy évben semmi se járt akkora várakozással és feszültségekkel, mint a közösségen belüli viszonyok kezelése, a párbeszéd ügye. Különösen a többi párttal. Ez talán azért volt így, mert terhelt volt az előéletünk, széles és mély árkokat ástunk szorgalmas előéletünk során… Embert próbáló vállalkozás volt a Magyar Koalíciónak mind a létrehozása, mind a talpon tartása… Mindent összevetve, nem tartom túlzónak az állítást, hogy ma a vajdasági magyar közösségen belüli állapotok jobbak, mint voltak, kisebbek a feszültségek, nagyobb az egymás irányában gyakorolt nyitottságunk, rengeteg ügyben, kérdésben voltunk és vagyunk együtt gondolkodó és együtt tevékenykedő partnerek. Ennek az állításnak legékesebb bizonyítéka mindaz, amit a választói névjegyzék összeállításakor és a Magyar Összefogás kapcsán megéltünk. Felemelő volt, egyedi és egyszeri. Ha semmi más nem történt volna az elmúlt négy évben, csak ez, akkor is megérte".

Pásztor István a pártépítés kapcsán kiemelte, hogy szervezet négy év alatt több mint háromezer új taggal bővült. Mára a VMSZ-nek már több, mint 8.200 tagja van. A helyi szervezetek száma 121-ről 139-re duzzadt, a községi szervezetek száma 19-ről 25-re növekedett. Beszámolója végén megállapította, hogy “visszaszereztük a közösség támogatását és nyugodt lélekkel állíthatjuk: mindazon megfogalmazott célt, amihez segítséget kértünk és kaptunk, meg is valósítottuk”. Gondolatmenetét azzal fejezte be, hogy “jó irányba haladunk, de nagyon hosszú az út és nehéz a terep. Vigyáznunk kell egymásra”.

Az elnöki beszámolót a közgyűlés rövid vita után – amelyben tizenketten vettek részt - elfogadta. Ezután következett a tisztújítás. Az elnöki posztra egyetlen jelölt a régi-új elnök volt. Programbeszédében Pásztor István egyértelművé tette, hogy a jövőben is egyenrangú párbeszédre törekszenek a politikai partnerekkel, de a “vazallusi szerepet” nem vállalják. Ugyanakkor a szélsőségesekkel nem vállalnak közösséget. Mint mondta, a párbeszédnek nincs alternatívája. Aki viszont kizárja magát az együttműködésből, az magára vessen. Pásztor a VMSZ jövőbeni célkitűzései kapcsán hangsúlyozta, hogy a párt meg kívánja tartani eddigi pozícióját a politikai palettán, ugyanakkor vissza akarja szerezni a szabadkai, a zentai, az adai és a csókai önkormányzatokban a többségi pozíciót.

A tisztújító közgyűlésen részt vevő 281 küldött 279 érvényes szavazatot adott le a választás során. 275-en szavaztak Pásztor István megválasztására és 4-en ellene. A közgyűlés emellett megválasztotta a párt új tanácsát, felügyelő és fegyelmi bizottságát. A tanácstagságra jelölt 109 személy közül 44-en kerültek be a testületbe.

Ternovácz István

Szerző: