You are here

A Magyar Koalíció pártjainak csúcstalálkozója Óbecsén

 

Az MK közös autonómiakoncepciójának szellemében vállalják a dokumentumban rögzített részfeladatokat

A Magyar Koalíció (MK) pártjainak elnökei kedden este Óbecsén megbeszélést tartottak. A Vajdasági Magyar Szövetséget (VMSZ) Pásztor István, a Vajdasági Magyar Demokrata Pártot (VMDP)Ágoston András, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségét Csonka Áron képviselte. A pártelnökök, munkatársaikkal együtt áttekintették a 2008-as általános választások óta eltelt időszak politikai tapasztalatait, és megvitatták a további együttműködés lehetőségeit.

A részvevők helyeslik, hogy a VMSZ szem előtt tartva a magyar pártok európai orientáltságát, nem akadályozta a szerb kormány átalakításának folyamatát.

A pártelnökök reálisnak tartják a VMSZ törekvését, hogy a következő választásokra összpontosítva, növelni kell az MK-ra adott szavazatok számát. Ehhez arra van szükség, hogy a vajdasági magyarok érdekeinek megfelelő politikával az MK-t alkotó pártok megerősítsék a magyar választók irántuk megnyilvánuló bizalmát.

E fontos célnak megfelelően nincs lehetőség a szélsőségek befogadására, s a képviselőikkel való együttműködésre.

Az összejövetel részvevői helyenként eltérő nézeteket is hangoztattak az elmúlt három év politikai történéseivel összefüggésben, továbbá a szerb koalíciós partnerekkel való együttműködésről és a Magyar Nemzeti Tanácsról (MNT), de méltatták annak a 140 ezer magyarnak döntését, akik feliratkoztak a magyar választók névjegyzékére. Úgy vélik, hogy a jelenlegi és a további gyakorlatból kiindulva kell kialakítani azokat a közös álláspontokat, amelyek a választásokhoz közeledve biztosíthatják a hatékony közös politikai fellépést.

A pártelnökök és munkatársaik, az MK közös autonómiakoncepciójának szellemében vállalják a dokumentumban rögzített részfeladatokat, s igyekeznek tovább fejleszteni az általuk fontosnak tartott megoldásokat.

Figyelemmel a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) a téma tekintetében az egész régióra vonatkozó segítőkészségére, az MK javaslatot tesz a magyar (perszonális) autonómia ismérveinek a megvitatására, majd a nemzetközi politikai színtéren történő megjelenítésére.

A pártelnökök egyetértettek abban, hogy az összejövetel nyílt, toleráns légkörének megfelelően, bármelyikük kezdeményezheti a gyakorlatból eredő kérdések megvitatását, s szükség esetén a közös álláspontok kialakítását.

Vajdaság Ma

Szerző: