You are here

Az autonómia annyit ér, amennyit segítségével a közösség javára sikerül megvalósítani

 

Interjú Dr. Korhecz Tamással, a Magyar Összefogás listavezetőjével- Elkészült-e már az Magyar Összefogás programja? - A program teljes terjedelmében elkészült már, a tömörítése folyik. Van egy víziónk azzal kapcsolatban, hogy milyen nemzeti tanácsot akarunk, és milyen autonómiát kívánunk az elkövetkező négy évben a magyarság számára megvalósítani, s hogy milyen kézzelfogható célkitűzéseket helyezünk magunk elé. - Miről kéne, hogy szóljon ez a négy éves ciklus?- Ez az időszak a stratégiai tervezésről és a felelős politizálásról kell, hogy szóljon a magyar kulturális autonómia vonatkozásában. Ha sikerül megszereznünk a magyar választópolgároknak a tömeges bizalmát, akkor most kerülünk először abba a helyzetbe, hogy lesznek olyan valós hatáskörök és eszközök a magyar mini parlament kezében, amellyel érdemben befolyásolhatja közösségünk önazonosságának megőrzését. Óriási ez a fellelőség. Semmi okunk bármiféle hurráoptimizmusra, nem csak azért, mert a választások előttünk vannak, hanem azért is, mert ez egy valóban embert próbáló feladat. Az autonómia annyit ér, amennyit segítségével a közösség javára sikerül megvalósítani. - Ha a Magyar Összefogás listája jól szerepel a megmérettetésen, akkor a jelenlegi törvényes keretek között konkrétan mit lehet majd megvalósítani? Körvonalazódik-e már, hogy a négyéves ciklus után majd mivel lesz gazdagabb a magyarság?- Kétségtelen, hogy az intézményrendszerünk magyarabb, hatékonyabb és a közösség érdekeinek megfelelőbb lehet a négyéves ciklus folyamán. A törvény egyik legnagyobb érdeme az, hogy lehetővé teszi, hogy az állami intézményrendszer egy része az MNT irányítása alá kerüljön. Az autonómia azért jó dolog, mert nem olyanok döntenek majd e kérdésekben, akik nem érdekeltek a magyarság megmaradásában és kultúrájának, oktatásának a fejlődésében, és nem is értenek hozzá. Az a jó az autonómiában, hogy most olyan emberek kerülhetnek döntéshozói helyzetbe, akik pl. gyermekeik révén, önazonosságuk és értékrendjük révén személyesen is érdekeltek, tehát nem csak nemzeti hovatartozásuk miatt. Azt várom, hogy versenyképesebbek lesznek ezek a szférák. Reményeim szerint ebben a négy évben felzárkózhatunk a szerb közösség képzettségi szintjéhez. Ez a felzárkózás a második lépésben az egész közösségnek a gazdasági versenyképességét, élethelyzetét fogja feljavítani. - Az elmúlt években a vajdasági magyar tájékoztatás, oktatás és művelődési élet belgrádi pénzelése vonatkozásában hiányérzete volt az itteni magyarnak. Budapestnek kellett pótolnia azokat az eszközöket, amelyeket Belgrád nem adott vissza az itteni magyaroknak, akik a legjobb adófizetők hírében állnak Szerbiában. E tekintetben várható-e pozitív változás az új MNT felállását követően, vagy ismét majd csak működési támogatást nyújt a szerb kormány az MNT-nek?- Én remélem, hogy e tekintetben is változik a helyzet. Három vonatkozásban képzelek el másmilyen MNT-t, mint amilyen az elmúlt időszakban volt. Az első a hatékonyabb érdekérvényesítésre vonatkozik. A másik dolog, amiben változásokra van szükség, az a stratégiai tervezés bevezetése és e terveknek a maradéktalan gyakorlati megvalósításában merül majd ki. A harmadik dolog pedig: az új MNT-nek széleskörűen nyitnia kell. Minden olyan szubjektumot be kell vonni azoknak a mechanizmusoknak a működtetésébe, amelyek a tanács rendelkezésére állnak. Az MNT akkor lehet hatékony önkormányzat, ha azok a szubjektumok, akiket érintenek a döntései, azonosulni tudnak e döntésekkel, és részt vesznek magában a döntéshozatalban. - Tart-e azoktól a Magyar Összefogás politikai ellenfeleinek számító magyaroktól, akik civil szervezeti maszkban indulnak a szerb hatalmi pártok hátszelét élvezve? Ők kétségtelen, hogy hatékonyabb kampányt folytathatnak, hiszen sokkal több pénzzel rendelkeznek, mint akár a Magyar Összefogás, vagy a többi esetleges magyar lista. Elképzelhetőnek tartja-e, hogy a szerb pártok magyarjai majd egy jelentős szeletet lekanyarinthatnak abból a kalácsból, amely a magyar érdekvédőknek járna?- Önnek igaza van abban, hogy az ország vezető pártja hihetetlen infrastruktúrával, pénzügyi lehetőséggel és médiatámogatással rendelkezik. Természetes, hogy ebben a vonatkozásban sem a VMSZ, sem a többi magyar párt nem tudja felvenni a versenyt a Demokrata Párttal. Mindazonáltal én korántsem vagyok pesszimista ennek a megmérettetésnek a végkifejlete vonatkozásában, aminek két oka van. Az egyik, hogy a nemzeti tanácsi választások mégis csak a magyarságon belül zajlanak. Tehát itt csak azok a magyarok vehetnek részt a választásokon, akik önkéntesen feliratkoztak a névjegyzékre. Attól függetlenül, hogy természetesen ezek a magyar választók több politikai opcióhoz tartoznak ideológiai szempontból, kétségtelen, hogy azokról az emberekről van szó, akik adnak az önazonosságukra. Azok a magyarok viszont, akik csak nevükben, vagy privát életükben magyarok, kisebb számban iratkoztak fel erre a választási névjegyzékre, ők ugyanis a kollektív jogoknak a gyakorlásában nem kívánnak részt venni. Én azt hiszem, hogy a magyar előjelű politikai szervezetek támogatói elsősorban az erős önazonossággal rendelkező magyarok között vannak. Ebből a szempontból nem ugyanaz a helyzet, mint amikor egy önkormányzati vagy parlamentáris választáson mérjük össze az erőnket. A másik fontos dolog viszont, hogy ezeken a választásokon arról döntünk, hogy milyenek legyenek a magyar iskolák, ki vezesse a magyar oktatási intézmények, milyenek legyenek a tantervek, milyen legyen a magyarságnak a víziója a saját önazonossága vonatkozásában. Tehát én azt hiszem, hogy a magyar emberek nem szeretnék azt, ha Belgrádban vagy Újvidéken szerb párvezetők döntenének e kérdésekben. Reményeim szerint a választók tisztában vannak vele, hogy nem lenne jó a magyar ügyekben történő döntéshozatalt olyan emberekre bízni, akik a parancsokat nem magyaroktól kapják. Ezekben a kérdésekben autentikus magyar embereknek kell dönteniük!A másik dolog pedig, hogy egy olyan, hiteles magyar emberekből álló listát sikerült felállítanunk, amit nehéz lesz felülírni egy másik listával. Ternovácz István

Szerző: