You are here

Megalakult az új összetételű MNT

 

Ifj. dr. Korhecz Tamást választották meg a Magyar Nemzeti Tanács elnökénekTegnap Szabadkán, a Városháza dísztermében megtartotta alakuló ülését az újonnan megválasztott Magyar Nemzeti Tanács. A jelenlevő harminchárom tagból harmincegy személy igenlő szavazatának köszönhetően az MNT új elnökének ifj. dr. Korhecz Tamást választották. Az ülést megtisztelte jelenlétével Varga Imre és Korsós Tamás, a Magyar Köztársaság szerbiai nagykövete, illetve főkonzulja.Az ülést az emberi jogi és kisebbségügyi minisztérium munkatársai, Dušan Smiljanić és Ivana Petrin nyitották meg. A kisebbségügyi minisztérium munkatársai megerősítették, hogy a június 6-i nemzetitanács-választások eredményének függvényében a Magyar Összefogás listát 28, a Vajdasági magyarként Európába nevet viselő listát 4, a Magyar Remény Mozgalom, Magyar Liga, illetve Kézfogás a Magyarságért – Bunyik Zoltán és Rácz Szabó László listát pedig 1-1 mandátum illeti meg. Az ülés napirendjén az erre vonatkozó szabályzat értelmében hivatalosan két napirendi pont szerepelt: a mandátumok hitelesítése és a munkatestület megválasztása. A mandátumokat az új MNT-tagok „elfogadom” kijelentéssel vették át, azaz hitelesítették, és ezzel hivatalosan is MNT-tagokká váltak. Az MÖ listájáról 27 személy jelent meg és fogadta el mandátumát, dr. Csete Szemesi István nem tudott részt venni az ülésen. A Vajdasági magyarként Európába listájának mind a négy képviselője átvette mandátumát, mint ahogyan a Magyar Liga és a Kézfogás a Magyarságért – Bunyik Zoltán és Rácz Szabó László lista 1-1 képviselője is. László Bálint, a Magyar Remény Mozgalom listavezetője szintén nem tudott részt venni az ülésen. Ennek függvényében az MNT eddigi hivatalos tagjai a következő személyek: ifj. dr. Korhecz Tamásdr. Német László SVDNáray Évadr. Várady TiborJoó Horti LíviaTh. Mgr. Dolinszky ÁrpádHajnal JenőSárosi Gabriella,dr. Sarnyai Zoltánmgr. Horváth EndreDudás DianaMérges SándorLinka B. Gabrielladr. Ricz GyörgyZsoldos FerencBojtos IrénKovács FrigyesMészáros Lászlódr. Ózer ÁgnesValka KárolyKiss Tóth ErikaJerasz AnikóSaláta Zoltán,Csernik Árpáddr. Káich KatalinSiflis Zoltánifj. Lengyel Lászlódr. Csengeri Attila,Tóth TamásMuškinja Heinrich AnikoHadzsy JánosVass Tibor és Rácz Szabó László.Dr. Csete Szemesi István és László Bálint az MNT soron következő ülésén hitelesítheti mandátumát.Az ülés folytatásában dr. Korhecz benyújtotta azt az írásos dokumentumot, amellyel az MNT 27 tagja az alakuló ülés munkaelnöksége elnökének dr. Váradyt, tagoknak pedig Saláta Zoltánt és Jerasz Anikót javasolta. A jelenlevő tagok elfogadták a javaslatot. Dr. Várady a következőkkel vette át az ülés vezetését: „Az MNT történetében a mai nap egy rendkívül jelentős fordulópont. Fontos lenne, ha az MNT tagjai mindannyian együtt dolgoznának, függetlenül attól, hogy ki melyik listáról jutott az MNT-be. Jó lenne, ha érveket és gondolatokat vonultatnánk fel és nem előítéleteket. Történelmi feladatunk megőrizni Szerbiában magyar identitásunkat, kultúránkat, intézményeinket, egyesületeinket, az anyanyelvű oktatást. Ez a történelmi feladat nagy részben erre a nemzeti tanácsra hárul.”A szabályzat alapján napirendi pontként dr. Korhecz az MNT elnökének megválasztását javasolta, dr. Várady pedig helyet adott a javaslatnak, és az alakuló ülés munkatestületének elnökeként, valamint MNT-tagként dr. Korheczet javasolta az elnöki tisztségre.– Ez a választás természetes, hiszen dr. Korhecz a vezetője a legtöbb szavazatot megszerző listának. Ettől a részlettől függetlenül én őt személyesen is alkalmasnak tartom erre a feladatra. Dr. Korhecz már hosszú évek óta foglalkozik sikeresen kisebbségi gondokkal és kérdésekkel – vélekedett dr. Várady. Az elnöklő javaslatát megerősítette egy írásos dokumentum is, amelyben az MÖ 21 tagja szintén dr. Korheczet javasolta az elnöki tisztségre. Ezenfelül senki nem jelölt mást az elnöki posztra. A titkos szavazás és a szavazatok számlálása után kiderült, hogy a jelenlevő 33 tagból 31 személy dr. Korhecz megválasztására szavazott, 1 személy nemmel voksolt, 1 pedig tartózkodott.Korhecz, immár elnökként, köszönetet mondott az MNT-tagok támogatásáért, valamint ismételten köszönetét fejezte ki a magyar választópolgárok bizalmáért.– Hatékony és eredményes nemzeti tanácsot szeretnék vezetni az előttünk álló négy évben. Azt szeretném és azt ígérem, hogy az MNT nyitott lesz. Minden erőmmel azon leszek, hogy a nemzeti tanács munkája törvényes és törvénytisztelő legyen. Arra kérem az MNT tagjait, hogy ne bólogató Jánosként vegyenek részt a munkában. Arra kérem önöket, hogy konstruktívan, kritikusan, alaposan, minden napirendi pont és megtárgyalandó kérdés kapcsán folytassunk érdemi párbeszédet. Mutassuk meg, hogy a magyar közösség és annak országos önkormányzata felnőtt a felvállalt feladatokhoz – hangsúlyozta dr. Korhecz.Végezetül Varga Imre, a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövete szólalt fel az ülésen: „A magyar állam nevében szeretnék gratulálni. Biztosítom Önöket arról, hogy a magyar állam és annak minden intézménye a maga lehetőségeihez és kereteihez mérten szeretné folytatni a korábbi években kialakított partneri viszonyt és együttműködést az MNT-vel. Hozzá szeretnénk járulni azoknak a feladatoknak a teljesítéséhez, amelyek az MNT előtt állnak. Nagyon sok kitartást, erőt és egészséget kívánok az önök előtt álló feladatok végrehajtásához!”KORHECZ: NEM FOGUNK HARAGUDNI A BÍRÁLATÉRTA későbbiekben dr. Korhecz a Magyar Házban Józsa Lászlótól átvette a Magyar Nemzeti Tanács székházának kulcsait. A magyar nemzeti tanács újonnan megválasztott elnöke az itt megtartott sajtótájékoztatón felkérte a tömegtájékoztatási eszközöket, hogy az MNT munkáját kritikusan, állandóan górcső alá véve kövessék.– Ha kell, bíráljanak, és mutassanak rá a gyakorlat és a korábban elhangzott ígéretek közötti ellentmondásokra. Senkire sem fogunk megharagudni azért, mert feltárja azokat a mulasztásokat, illetve jogellenességeket, amelyekre esetleg sor kerül. Ugyanakkor – ahogyan mi is ígéretet tettünk az alkotmány és a törvények maximális tiszteletben tartására – ugyanezt várom el a sajtó képviselőitől is. Azt szeretném, ha a sajtó objektíven csakis az igazságot közölné az MNT munkájával kapcsolatban. Azt hiszem, az a folyamat már végérvényesen lezárult, amelyben azon lehetne elmélkedni, hogy legitim, reprezentatív vagy legális-e az MNT. Jogerősen befejeződtek a választások. Egyetlenegy bírósági jogérvényesítési kereset sincs folyamatban. Ugyanolyan rágalmazásnak veszem az MNT legitimitásának megkérdőjelezését, mintha valaki azt állítaná, hogy a gyermekeim nem a törvényes utódaim – hangsúlyozta dr. Korhecz, majd köszönetet mondott a leköszönő MNT-nek az eddig folytatott úttörő munkáért.Az elnök végül közölte, hogy szombatra összehívta az MNT első rendes ülését. Ezen az ülésen a tervek szerint feláll az MNT teljesen új struktúrája, ismertette dr. Korhecz.– Új statútumot és ügyrendet kívánunk meghozni, valamint szeretnénk megválasztani a bizottságokat és az alelnököket, illetve végrehajtó szervünk elnökét. Az új alapszabály javaslat teljesen átszervezi az MNT jelenlegi hatalmi struktúráját. Csökkentjük a bizottságok és a tisztségviselők számát. Az eddigi több részből álló végrehajtási struktúrát egységes közigazgatási hivatallá kívánom átszervezni, amelyet reményeim szerint úgyszintén én vezetnék. Az átszervezés célja egy professzionális, egységes és központosított közigazgatási hivatal létrehozása. Nem lesznek tisztségviselők, hanem a szakmai végrehajtáson lesz a hangsúly fizetett hivatalnokokon keresztül – összegezte dr. Korhecz.Magyar Szó

Szerző: