You are here

Csak akkor sikeres a nemzet, ha minden része sikeres

 

Pásztor István nyilatkozata a Vajdaság Mának a Máért ülésének eredményérőlMind az anyaországi, mind a határon túli magyar politikai élet szereplői fontosnak tartják a határon túli magyarságot érintő ügyek megvitatását – nyilatkozta a Magyar Állandó Értekezlet pénteki ülése után Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Értékelése szerint a tanácskozást az újbóli kezdés érzése – emlékeztetőül: az intézmény utoljára 2004-ben ülésezett – mellett a határon túli magyarságot érintő témák komolyan vétele jellemezte. A jelenlévők szóban és a zárónyilatkozat aláírásával is elkötelezték magukat amellett, hogy ezt a kérdést nem kívánják a magyarországi belpolitika csatamezején apropóként fölhasználni. Ez az álláspont pedig nagyon fontos a határon túli magyar közösségek vonatkozásában – értékelte Pásztor István. A fölszólalók egyetértettek abban, hogy csak akkor lehetünk egy sikeres nemzet tagjai, ha a nemzet minden egyes alkotóeleme sikeressé válik. Ez az álláspont egy kitapintható összpolitikai ambíciót föltételez a nemzet felemelkedésének vonatkozásában. Mint Pásztor István elmondta, a miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes értékelése mellett öt miniszter beszámolóját is alkalmuk volt meghallgatni. A tanácskozás konkrét eredményeként azt emelte ki, hogy egyezség született a MÁÉRT négy szervezetének megalapításáról. Ezek a külügyi- és jogalkotási, az oktatási-művelődési, az önkormányzati és gazdasági, valamint a szórványbizottság lesznek. A szervek a plenáris ülések között foglalkoznak majd az adott területek kérdéseivel. A MÉÁRT ülésén szó volt a kedvezménytörvény módosításáról is. E szerint a törvény nyújtotta lehetőségekkel a jövőben is élhetnek azok, akik a határon túliként megkapják a magyar állampolgárságot. Egy másik újdonságnak kézzel fogható hatása is lesz: a jövőben az óvodás korú gyermekek is részesülhetnek anyaországi oktatási-nevelési támogatásban. Vajdaság vonatkozásában a résztvevők elismerően szóltak a nemzeti tanácsi törvényről és a nemzeti tanács megalakulásával megteremtett lehetőségekről. Értékelésük szerint ez a nemzetpolitika szempontjából fontos eredmény, a folyamat minél szélesebb kibontakozása pedig közös nemzetpoltikai érdek. A tanácskozáson támogatták az észak-bácskai és észak-bánáti körzethatárok módosítása érdekében tett lépéseket is.Patócs László***Az MR1 Kossuth Rádió Határok nélkül c. műsorában interjú hangzott el mások mellett a Máérten részt vevő két vajdasági szervezet, a VMSZ és a VMDP vezetőivel.- Az önök által vezetett intézményt, a Magyar Nemzeti Tanácsot úgy üdvözölték a Máérten, mint az autonómia első fecskéjét. Viszont a zárónyilatkozat megemlíti azt a problémát, hogy a Tisza menti bácskai területek még mindig Bánáthoz tartoznak. Nem kerültek vissza a szerb államfő ígérete ellenére sem a szabadkai körzethez.Pásztor István: - A fél évvel ez előtt megalakult MNT nagyon fontos új nemzetpolitikai eredmény. Jogállását és mozgásterét figyelembe véve nem az álmaink netovábbja. Mi ettől komolyabb hatásköröket szerettünk volna. Ezt sikerült az adott pillanatban kicsiholni. Az pedig, hogy a körzethatárokat nem sikerült megváltoztatni, ez tény. Ez egy 16 éves természetellenes történet, amely még a Milošević érához kötött, és annak a bizonyítéka, hogy nagyon sok olyan kérdés van, amelynek a tekintetében a Tadić diszkontinuitást jelent a Miloševićhez képest. De nagyon sok olyan kérdés van, amelyben Tadić a miloševići éra kontiunitását jelenti. Többek között a körzethatár kérdése még mindig az. - Kompakt magyar településeket csatoltak át a bánáti körzethez, azért, hogy etnikailag felvegyítsék, homogenizálni próbálják- Az egyedüli ambíció az volt akkor, és ma is az, hogy a nemzettestet megossza. Ezért része a Tadićékkal kötött koalíciós megállapodásnak ennek a kérdésnek a rendezése. Remélem, hogy az idei év folyamán, de legkésőbb a jövő év elején ez a kérdés megoldódik, és hogy ezek a többségében magyar lakta községek, közigazgatásilag visszakerülnek abba a közegbe, ahová természetszerűleg tartoznak. - Mit vár a Magyar állandó értekezlettől?- Azok az ambíciók, amelyek itt a mai értekezlet első felében elsősorban a kormányzat részéről megfogalmazódtak, azok minél nagyobb mértékben tudjanak megvalósulni. A Máért az én számomra elsősorban azért fontos, mert súlyt ad az intézményes magyar-magyar párbeszédnek, vonzza a közérdeklődést. Ilyen szempontból mindannyiunk számára fontos. Miben segítheti a Máért, illetve az itt elfogadott zárónyilatkozat a délvidéki magyarságot és az ottani magyar szervezeteket? Ágoston András: - Figyelmesen elolvastam a zárónyilatkozat tervezetét, úgy gondolom, hogy ezt nekünk alá kell írni, és alá is fogjuk írni. A múltban egyébként kétszer megtörtént velem, hogy nem írtam alá a magyar-magyar csúcsnak a dokumentumát. Egyszer az autonómia maradt ki, azért nem, másodszor pedig 2003-ban, akkor azért, mert a kettős állampolgárság maradt ki belőle. Most nincs ilyen ok, sőt nagyon örülünk neki, hogy látunk egy általános – lehet, hogy nem a legjobb kifejezés – felbuzdulást. Mindenki akar valamit tenni, mindenki igyekszik nemzetben gondolkodni. Azt hiszem, hogy ez nagyon sokat jelent. Ezt a hangulatot próbáljuk kihasználni majd otthon is arra, hogy újra leüljünk és nézzük meg, van-e alapja a közös Magyar Koalíciónak, lehet-e egy közös autonómiakoncepciót kialakítani, mert hiszen erről van szó. Ternovácz István

Szerző: