You are here

Helyi közösségi választásokat tartanak ma Zombor Község több helyi közösségében, köztük magyar lakta településeken is, Nemesmiliticsen és Doroszlón. Nemesmiliticsen a 15 tanácstag helyére 24-en jelöltették magukat, a polgárok reggel hét és este 8 óra között szavazhatnak. Doroszlón a kilenc tanácstagi helyre 18 jelölt pályázik.

Doroszlón már a délelőtti órákban sokan elmentek szavazni. A helyiek bíznak abban, hogy a következő időszak fellendülést hoz a településnek. Tancsik Ferenc: „Kötelességemnek tartom megjelenni ezen a szavazáson, mert azt hiszem mindannyiunk jövője ezen is függ, a falu érdeke főleg. Eljöttem szavazni azért, hogy legalább az unokáinknak vagy gyerekeinknek legyen egy kicsit jobb jövője vagy próbáljanak valamibe belekezdeni.”

A nyugat-bácskai kis településen nagy gondot okoz a fiatalok elvándorlása, sok idős mindennapjait a falugondnok segíti. Többek között azt várják a helyi közösségi választástól, hogy ez a szolgáltatás továbbra is megmaradjon. Samu Mária: „Kaptuk ezt a falugondnokot, mert most én is egyedül vagyok, de nem csak én, nagyon sokan.”

Doroszlón a kilenc tanácstagi helyre tizennyolcan pályáznak, a szavazás nem listákra, hanem személyekre történik. Horváth István, a szavazóbizottság elnöke, Doroszló: „1394-en vagyunk a listán, abból reálisan ezer, akik itt is élnek, tehát szavaznak. A helyi tanácsba kilenc személyt fogunk választani, remélhetőleg, mivel eddig nem volt probléma, bízunk benne, hogy később se lesz. Kilencnél többet, ha bekarikázunk, akkor érvénytelen lesz a szavazópapír, bízunk benne, hogy minél többen eljönnek és hogy nem lesz semmiféle rendbontás.”

Az új összetételű doroszlói helyi közösség tanácsának mandátuma négy évre szól.

Szerző: 
Pannon RTV