You are here

Lehetőség nyílt az adóhivatal által kezelt hároméves periódus befizetéseinek és tartozásainak áttekintésére is – A hátralék ellenőrzésének igényét telefonon kell jelenteni

Mint arról korábban lapunkban beszámoltunk: a Vajdaság Vizei Közvállalat megkezdte a vízlecsapolási illetékről szóló végzések postázását az idei, áprilistól decemberig terjedő, háromnegyed éves időszakra vonatkozóan. Hogy az ügy összetettebb legyen, a szóban forgó végzések mellett többen olyan értesítést is kaptak, amelyben arra hívják fel a polgárok figyelmét, hogy a korábbi periódusra vonatkozóan bizonyos hátralékuk van. Többen jelezték azonban, hogy bár rendszeresen fizették a lecsapolási járulékot, mégis érkezett a számukra bizonyos tartozásra vonatkozó felhívás is, s értetlenül állnak a történtek előtt. A minap Szabadka Város Polgári Jogvédő Irodája a fejlemények kapcsán arról értesítette a lakosságot, hogy ha a korábbi, rendszeres törlesztések ellenére is kaptak tartozásról szóló értesítést, éljenek a reklamációs jogukkal, mivel az értesítésben nincs egyértelműen feltüntetve, hogy a tartozás melyik időszakra vonatkozik. Éppen ezért nem állapítható meg a tartozás pontos összege és az arra kirótt kamat nagysága sem. A jogvédő a Magyar Szó szerkesztőségébe eljuttatott értesítésében kifejtette, hogy az irodájukban megtalálhatók a reklamációs adatlapok, és szükség szerint jogi tanácsadással is szolgálnak a témával kapcsolatban, ha ezt igényelné valaki.

A Vajdaság Vizei Közvállalat közben egy fontos közleményt adott ki, ebben rámutat arra, hogy a polgárok igényelhetik a betekintést a vízlecsapolási számlaegyenlegükbe. „Mint ismeretes, folyamatban van a vízlecsapolási számlák kézbesítése 2018 háromnegyed évére. A végzéssel együtt az érintettek kézhez kapták az esetleges tartozással kapcsolatos tájékoztatókat, melyek arra az időszakra vonatkoznak, amikor még az adóhivatal végezte a vízlecsapolási illeték megfizettetését, vagyis a 2016 előtti évekre” – fogalmaznak a Vajdaság Vizei Közvállalatban.

A közleményben továbbá olvasható: „Arról szeretnénk értesíteni a közvéleményt, hogy kizárólag külön kérésre lehetővé tettük a 2013 és 2016 közötti befizetések és tartozások áttekintését, meg lehet bizonyosodni az adóhivatal által kezelt időszak egyenlegének állapotáról.”

A közvállalat ugyanakkor arra hívta fel az érintett polgárok figyelmét, hogy a lecsapolási illetéket ki kellene fizetni a kézbesítéstől számított 15 napon belül. „E határidőt követően kamatot számol fel az állam, így gyakran megesik, hogy a polgár befizeti az illetéket, a kamatról azonban nem is tud, ami időközben a késés miatt halmozódott fel és újabb tartozásokat idéz elő” – figyelmeztette az érintetteket a Vajdaság Vizei Közvállalat. Minden felmerülő kérdéssel felkereshetik a polgárok a vállalat munkatársait a vezetékes számról ingyenesen tárcsázható 0800/21-21-21-es telefonszámon, illetve a minden számról megszokott díjszabással összhangban hívható 021/4881-590, 021/4881-592-es, 021/4881-539-es és 021/4881-433-as telefonszámokon.

A lecsapolási illetékek postázása miatt kialakult elégedetlenség kapcsán Ótott Róbert tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes is nyilatkozott a médiának. A Pannon RTV műsorában Ótott azt mondta, a tavasz folyamán már egyszer kaptak a gazdák vízlecsapolási illetékről szóló végzést, ez azonban az előző periódusra vonatkozott.

– Az akkori tavaszi végzés 2017-re, valamint 2018 első három hónapjára vonatkozott. A mostani, november folyamán kézbesített végzések pedig az idei év hátramaradt kilenc hónapjára vonatkozó végzéseknek számítanak, emellett – tudomásom szerint – értesítést is kaptak a gazdák a tartozásuk összegéről. Ezt azért kell tisztázni, mert magán a végzésen szereplő összeg az adott évre vonatkozó illetéknek a nagysága, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy valakinek pontosan akkora a teljes tartozása. Előfordulhat, hogy hátraléka is van. Az is lehet, hogy valaki valamilyen módon többet fizetett, így a számlán szereplő összegnél kevesebbet kell most befizetnie – fogalmazott nyilatkozatában Ótott.

Jelenleg az tűnik a legbiztosabb eljárásnak, hogy mindenki, akinek kétségei vannak a kapott számla és tartozás kimutatása kapcsán, kérje a Vajdaság Vizei Közvállalattól a korábbi befizetések és tartozások listáját és a fizetendő összeg pontos megállapítását.

 

Szerző: 
Magyar Szó, v-ár