You are here

Az Uniónak is készen kell állnia a bővítésre – Szerbia egyik fő feladata a közigazgatás reformjának végrehajtása

Rangos tanácskozásnak adott otthont a tartomány székvárosa. Újvidéken, a Tartományi Képviselőházban ülésezett pénteken az Európai Unió és Szerbia közötti együttműködés keretében az Európai Régiók Bizottságának Együttes Tanácsadó Testülete. Immár harmadszor találkoztak a testület tagjai, a célok nem változtak: minél hatékonyabbá tenni a helyi szintű és regionális döntéshozást a gyorsabb európai integráció érdekében. A tanácsadó testületet 2014-ben hozták létre a helyi és regionális szervek közötti kommunikáció, továbbá azoknak az Európai Régiók Bizottságával való együttműködése serkentése érdekében.

A tanácskozást követően Igor Mirovićtartományi kormányfő elmondta, Vajdaságnak képviselői vannak a szerb uniós tárgyalócsoportban, s ezeknek a képviselőknek fontos szerep jut a régiófejlesztéssel foglalkozó fejezetekben.

A nemzeti közösségek kérdését is megvitatták. Közölte, Vajdaság büszke a kisebbségi jogok terén elért eddigi eredményekre, de nem áll meg ezen a ponton.

A tanácskozáson megállapították azt is, hogy az európai régiókkal való együttműködés kiváló, s hogy ebben a tartomány brüsszeli irodájának is nagy szerepe van. Ma már konkrét dátumokat (2022 és 2025 közötti évek) hallunk az uniós csatlakozás kapcsán, kézzelfogható távlatokba helyezve ezáltal Szerbia törekvéseit.

Szerbia európai beállítottsága megkérdőjelezhetetlen, jelentette ki Branko Ružić államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter, és a legjelentősebb feladatként a közigazgatás reformját emelte ki, majd emlékeztetett, hogy a hazai tervek mintegy húsz százalékát, az uniós szabályozással összhangban teremtett akciótervnek pedig mintegy ötven százalékát teljesítette már az állam. Fontosnak ítélte a kisebbségi jogokkal való foglalkozást, különösen Vajdaságban, mely, véleménye szerint a különbözőségek egységének számít.

Sem Fabrizi, az EU szerbiai küldöttségének vezetője a szubszidiaritás elvének megvalósítására fókuszált, s azt mondta, az uniós törvényhozásban nagy szereppel rendelkeznek a helyi önkormányzati és regionális parlamentek.

A döntéshozás szervei közötti kommunikáció kulcsfontosságú, értékelte. Szerbia európai integrációja jó úton halad, állapította meg Fabrizi.

Megtisztelő, hogy Újvidéken tartották meg a tanácsadó testület ülését, ennek egyik oka bizonyára az, hogy Vajdaság jelentősen hozzájárul a csatlakozási folyamat sikeréhez – fogalmazott Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke. Mint mondta, pozitív, hogy az Unióból az utóbbi időben olyan üzenetek érkeznek, amelyek tudatják Szerbiával: az EU is kész fogadni az országot, amikor az eleget tesz minden előfeltételnek. Egy kétirányú folyamatról van szó: nem elég az, ha Szerbia felkészül a csatlakozásra, befogadókészségre is szüksége van, húzta alá Pásztor.

Szerző: 
Magyar Szó, v-ár