You are here

A hatalom szerint indokolt, átgondolt és kimért a tartományi pénzek kezelése, az ellenzék szerint pedig célszerűtlen, elkapkodott, és felesleges többletet halmoz

A Szerb Haladó Párt vezette vajdasági hatalmi koalíció tagjai állítják: a megfelelő projektumokra költik az adófizetők pénzét, az ellenzéki pártok pedig kifogásolják, hogy miért nem költenek el még többet beruházásokra, miért halmoz költségvetési többletet évről évre az adminisztráció. Ilyen és ehhez hasonló érveléseket lehetett hallani a Tartományi Képviselőház tegnapi ülésén, melyen a legtöbb felszólalást a költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló jelentés váltotta ki. A részleteket az ülésen Smiljka Jovanović tartományi pénzügyi titkár ismertette.

Az idei büdzsé bevételi oldalát 61,74 milliárd dinárra tervezték, az év első kilenc hónapjában 45 milliárd folyt be, ami 72,88 százalékos megvalósítást jelent. Az elsődleges számítások úgy mutatták, hogy 67,41 milliárd dinárt költ el a tartomány, de a kilenc hónap alatt a kiadások csak 41,18 milliárdra rúgnak. A teljesítés ezen a téren tehát 61,09 százalékos.

A mostani helyzet szerint a költségvetésnek nem bő négymilliárd dinár hiánya, hanem bő négymilliárd dinár többlete van. A bevételek 66,7 százalékát a köztársasági átutalások teszik ki. Az adóbevételek magasabbak a vártnál, a tavalyi adatokhoz képest az idén a kilenc hónap alatt 345 millió dinárral több folyt be a bérek után kifizetett illetékekből, és 1,98 milliárd dinárral nagyobb a nyereségi adónak köszönhető bevétel is.

EZ MÉG NEM MINDEN...

A büdzséről szóló adatok kapcsán Milenko Jovanov, a Szerb Haladó Párt frakcióvezetője úgy vélte, hogy eltérő hozzáállásról tanúskodnak a korábbi, demokrata párti vezetéshez képest. Felelősségteljesnek nevezte ezt a hozzáállást, melynek köszönhetően Vajdaság egyszerre képes az adósságok törlesztésére és a megtakarításokra is – tette hozzá.

A haladó párti vezetőséget az is jellemzi, hogy nem tekint eltérően a helyi önkormányzatokra aszerint, hogy melyik párt irányítja őket, egyformán számíthatnak a támogatásokra. Az ellenzéki vélemények kapcsán közölte, a beruházások megfelelőek, az év végéig több pénzt fordítanak ezekre a célokra, mégha ezt az ellenlábasaik nem is tartják ebben a pillanatban hihetőnek vagy valószínűnek. Pavle Budakov, a Szerbiai Szocialista Párt és az Egységes Szerbia koalíciójának frakcióvezetője hangsúlyozta, a háromnegyed éves jelentés egy metszete a jelenlegi állapotnak, nem végleges elszámolás. Az év végén vagy jövőre lesz igazán kimutatható, mekkora beruházásokat vitt véghez a hatalom. Az adóbevételek növekedését nagy eredménynek nevezte, ahogyan azt is, hogy a munkanélküliség 14 százalék alá süllyedt a tartomány területén.

Erdély Lenke, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportjának vezetője kiemelte, a párt számára azért megfelelő a költségvetési jelentés, mert a pénz költésekor a gazdaság- és mezőgazdaság-fejlesztést, a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítását és a nagyberuházásokat is előnyben részesítette a kormány. Utóbbiak közül az újvidéki Žeželj-híd és a szabadkai Népszínház projektumát emelte ki. Mint mondta, 58 millió dinárt fordítottak mezőgazdaság-fejlesztésre, további 16 milliót pedig a falvak felvirágoztatására. Kiemelte az oktatási intézmények felújítását is, amire csaknem 300 millió dinárt költöttek az idén.

OROSZ–SZERB HUMANITÁRIUS KÖZPONT VAJDASÁGBAN?

Csonka Áron, az Alternatíva a Vajdaságért frakcióvezetője ismét kifogásolta azt, miért támogatja Vajdaság vranjei kolostorok ikonosztázainak, vagy a Hilandarnak a tatarozását, s véleménye szerint az is kirajzolódott a jelentés alapján, hogyan számolja el a tartományi vezetőség a központosított hatalom átutalásait: minden, Vajdaság területén megvalósuló országos beruházást beleszámolnak a tartományi büdzsébe, így a határátkelők megnyitását vagy a pancsovai börtön építését is. Branislav Bogaroškinak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga frakcióvezetőjének a számításai szerint legalább kilencmilliárd dinár rendeltetését mulasztotta el meghatározni a vezetőség, ezáltal fontos beruházásokat vonva meg a polgároktól. 

Đurađ Jakšić, a Szerb Radikális Párt frakcióvezetője szerint a valós munka helyett lényegtelen kérdésekkel és saját népszerűsítésével foglalkozik a hatalom, s ez a költségvetési jelentésből is látszik. Másról is beszámolt: pártja javasolni fogja egy, a nišihez hasonló szerb–orosz humanitárius központ létesítését Vajdaság területén. Már gyűjtik az aláírásokat, a következő ülésen pedig beterjesztik az indítványt. 

Goran Paunovićnak, a Demokrata Párt képviselőjének az szúrt szemet, hogy a tervezettnél 30 millióval többet költött el a tartomány bérekre, miközben érvényben van a befagyasztásukra vonatkozó rendelet. Svetlana Kozić, az Elég volt! frakcióvezetője új vajdasági médiumok finanszírozását kifogásolta, s a Cenzolovka hírportál ezzel kapcsolatos jelentésére hívta fel a figyelmet.

 

Szerző: 
Magyar Szó, v-ár