You are here

Tervszerű, dolgos és sikeres évet zártunk.

Tervszerű, dolgos és sikeres évet zártunk. Összegzésként elmondhatom, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva a projektumaink 2017-ben valósultak meg a legnagyobb százalékban — mondta Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere a tavalyi év legfontosabb történéseit ismertetve.

A végrehajtott fejlesztési projektumok értéke több mint 250 millió dinár volt – hallottuk a polgármestertől.

A Centar—Tópart helyi közösségben már egyetlen utca sincs, ahol ne lenne csatornahálózat, de a legsúlyosabb helyzetben lévő Kertek helyi közösségben is több utcában készült el a szennyvízelvezető. Emellett befejeződött a szennyvíztisztító telep szivattyúállomásának teljes felszerelése. A kerékpárral közlekedők minden bizonnyal szívesen fogadták, hogy a Tornyosi úton kiépítették a kerékpárút harmadik szakaszát is. A projektum záró fázisa közlekedésbiztonsági szempontból okoz némi bonyodalmat, ugyanis a bicikliseknek a síneken kell átkelniük, de a szakemberek már dolgoznak az erre vonatkozó tervdokumentáción.

Az egészségház felújítása köztársasági forrásból közel negyven millió dinárból valósul meg, és tovább folytatódott a kaszárnya renoválása is. Az utóbbi objektumban a megújult részeket a Történelmi Levéltár, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet rendelkezésére bocsátották. Az eddigi három fázishoz az idén még egy társul, és ezzel lezáródik ez a több éve folyó beruházás.

Hatalmas előrelépést jelentett, hogy 2017-ben, a zentai csata 320. évfordulójára anyaországi pénzekből elkészült a húsz éve épülő Emléktemplom, valamint átadták rendeltetésének a Zentai Magyar Kamaraszínház kamaratermét.

A zentai csata emlékére, a Budavári Önkormányzattal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Nemzetpolitikai Államtitkársággal karöltve, a városháza tornyában még egy emeletet alakítottak ki, ami még inkább hozzájárulhat a község idegenforgalmának a fellendüléséhez.

 Folyamatos volt a mezőgazdaság támogatása, a dűlőutak rendezése, a falusi helyi közösségek pedig földgyalut kaptak, amelyet a határban lévő utak karbantartása mellett a hó eltakarításra is használhatnak. A tavalyi aszályos évben rekordmennyiségű pályázati összeget, közel 18 millió dinárt fordítottak a mezőgazdasági termelők segítésére.

Ceglédi Rudolf polgármester hangsúlyozta, a tavalyi évben szavatolták a hozzájuk tartozó közvállalatok és intézmények zökkenőmentes munkáját.

Az elmúlt évben a népkonyha, az önkéntes tűzoltótestület és néhány fontos civil szervezet is pályázat útján szerezhette meg a működéséhez szükséges összeget, de a tevékenységükben ennek ellenére sem volt fennakadás. Ugyanez vonatkozik a kisebb civil szervezetekre és egyesületekre is. A községben zajló sporttevékenységek pénzelése szintén megvalósult, csakúgy, mint a sportcsarnok fenntartása, amit a klubok jelentős része bérmentesen használ az év folyamán.

Vannak olyan projektumok, amelyek tavaly indultak, és az idén fejeződnek be. Ezek sorába tartozik a Zentai Gimnázium épületének bővítése hat új tanteremmel és egy étkezővel, valamint a Thurzó Lajos Általános Iskola felújítása. Az oktatási tervezetek közül kiemelkedik a Zentai Gimnázium objektumának teljes rekonstrukciója — mintegy 170 millió dinár értékben, amely 2017 elején kezdődik és előreláthatólag fél évig tart.

Zenta község először nyert szerb–román IPA-pályázaton, amelynek a keretében a Jézus szíve templomban tavaly koncerteket rendeztek, az idén pedig a templom fűtésének, hőszigetelésének és az orgona fűtésének a megoldására kerül sor.

Zenta község polgármestere a rendezvények sokaságából a városnapi ünnepségsorozatot említette, amelynek egyik jelentős momentuma volt Magyarország és Szerbia államfőjének a találkozója, valamint bejelentette, a szerb kormány elfogadta a hőerőtelep kiépítésére vonatkozó tervüket. A 200 millió dináros beruházás idei megvalósulásával remélhetőleg lekerül napirendről a távfűtés témája, amely minden évben felborzolja a kedélyeket a Tisza parti városban.

A jövőbeni sikeres pályázatok előfeltétele, hogy tavaly a szükséges tervdokumentációk előkészítése folyamatosan zajlott és a megnyert projektumokat is időben befejezték, valamint elszámolták. Ezen a jó gyakorlaton az idén sem kívánnak változtatni.

Szerző: 
Hét Nap, TÓTH Lívia