You are here

Sikeres az új napközis szolgáltatás – Jubilál a Szüreti Napok rendezvénysorozat

Hajdújárás elsősorban szőlő- és gyümölcstermesztéséről, valamint borászatáról ismert. Talán mindenki hallott már a helybeli szüreti napokról, amelyet tavaly immár negyvenkilencedik alkalommal szerveztek meg. A település életéről és problémáiról Sövény Rudolffal, a helyi közösség közgyűlésének elnökével beszélgettünk.

Sövény első helyen az ősszel indult napközit említette, ami szavai szerint egy sikertörténet:

 A faluban működik a Naša Radost Iskoláskor Előtti Intézmény óvodai tagozata. Egy hajdújárási szülő ötlete nyomán felmértük az igényeket, és elkezdtünk aláírásokat gyűjteni a napközi elindításért. Miután megbizonyosodtunk róla, hogy igenis van rá igény, felkerestem Szabadka Város alpolgármesterét, Horvát Tímeát, és az ő közbenjárásával sikerült megnyitnunk a napközit. A napközi azóta teljes kapacitással működik, ami harminc gyereket jelent. A gyerekek reggel fél hattól délután háromnegyed ötig felügyelet alatt vannak, teljes ellátást kapnak, és a szülők nyugodtan tudják végezni a munkájukat. Különösen azért örülünk, mivel sok szó esik az elvándorlásról, és mi egy pozitív példát tudunk felmutatni. Ehhez kapcsolódóan azt is el kell mondani, hogy 2017-ben két jótékonysági bált szerveztünk. Az első bevételét az óvodának ajánlottuk fel, és egy klímaberendezést vásároltunk, a másodikat az iskola kapta egy bejárati ajtó formájában. Emellett egy tartományi pályázatnak köszönhetően jelen pillanatban is folyik az iskola tetőcseréje – fogalmazott Sövény.

Lapunk hasábjain is hírt adtunk arról, hogy a Szegedi út mellett egy másfél kilométeres szakaszon új vízvezetéket fektettek le, ami az első fázisa Nosza vízvezeték-hálózata kiépítésének. A Tartományi Mezőgazdasági Titkárság 8 millió dináros támogatása mellett Szabadka Város hatmillió dináros önrésszel vett részt a projektum ezen fázisában. A kialakítás következő fázisában körülbelül 2,5 kilométer hosszan szétvezetik a háztartásokhoz a vízvezetéket.

Sövény Rudolf szerint nagy gondot okoz a falu közelében található illegális szeméttelep:

– Ez egy visszatérő, 20–30 éves probléma. Szabadka Város segítségével sikerült rendezni a területet, de csak ideiglenesen. Szélmalomharcnak tűnik, hisz nemcsak a polgárok, hanem szabadkai cégek is odaviszik a szemetüket. Magánszemélyként feljelentettem egy szemetelő céget, az esetről felvételünk is van. A hivatalos eljárás folyamatban van. Hajdújáráson ugyan van szervezett szemétszállítás, de az olyan dolgokat, ami nem tartozik a háztartási hulladékok közé, oda szállítják. A szabadkai Zeleni Subotice civil szervezettel összefogtunk, hogy egy pályázat segítségével felszámoljuk a szeméttelepet. A helyzetünket nehezíti, hogy a szeméttelep több parcellán helyezkedik el, és ezeknek más-más a tulajdonosa – mondta a közgyűlés elnöke.

2017-ben Maurer Oszkár kezdeményezésére az úgynevezett kiserdőben, egy kis tó mellett, ahol játszótér és focipálya is található, felépült a közösségi kemence. Egy olyan közösségi tér van tehát kialakulóban, ahol az emberek találkozhatnak és el tudják tölteni a szabadidejüket. A kemence felépítésében nemcsak helybeliek vettek részt. Érdekességként el kell mondanunk, hogy a kemence tetején lévő cserepek a noszai templomról kerültek oda, mivel a templom új cserepeket kapott.

Sövény arról is beszélt, hogy a művelődési otthon és a helyi közösség közös épülete felújítási folyamatának újabb szakaszába léptek azáltal, hogy a fűtésrendszer kiépítése is a befejezés előtt áll.

Az utak járhatóvá tétele is folyamatosan kihívások elé állítja a falut, az utak zúzott kővel való leszórása újra és újra terítéken szerepel. Ebben támogatást kapnak Szabadka Várostól is.

Sövény Rudolftól érdeklődtünk a település közbiztonságáról is:

– Folyamatosan figyelemmel kísérjük a közbiztonság alakulását, és rendszeresen elkérjük a palicsi rendőrállomás jelentését. A tavalyi évben egy rablást jelentettek be. Tudjuk, hogy ennél valamivel rosszabb a helyzet, de úgy gondolom, hogy a település még mindig nyugodtnak számít. Nem mehetünk el amellett, hogy Hajdújárást is érinti a menekültek útvonala. Ezzel a gonddal mi is küszködünk, és természetesen a gazdáink is, akiknek kárt tesznek a tanyájában, a gyümölcsösében, a kertjében, de el kell mondanunk azt is, hogy az emberek félnek, mivel nem ismerik őket – fogalmazott Sövény.

Hajdújárás legismertebb rendezvénye, mint már említettük, a Szüreti Napok. Az idei, jubileumi ötvenedik rendezvényt igyekeznek méltó módon megünnepelni. Éppen ezért a településen élő vagy ott született polgároknak négy kategóriában díszokleveleket adományoznak. A díszoklevélre minden hajdújárási jelölhet egy-egy arra érdemes személyt május 20-áig. Az oklevelek odaítéléséről a helyi közösség közgyűlése dönt. Emellett meg kell említeni az Advent a falunkban elnevezésű rendezvényt, valamint a négynapos Rózsa Sándor Napokat, amelyet tavaly szerveztek meg második alkalommal, és amelynek nagy szerepe van a települések közötti országhatáron átívelő barátságban.

Ami a 2018-ra vonatkozó terveket illeti, folytatni szeretnék a noszai vízvezeték-hálózat kialakítását, a noszai kultúrotthon építését, aminek elkészültét illetően bizakodóak a településen, illetve a hajdújárási művelődési ház felújításának következő szakaszában az emeleten lévő szobák kiépítésére is sor kerülhet.

Sövény Rudolf mindezek mellett szót ejtett a helyi lapról, a háromhavonta megjelenő Rózsa Sándor Hírmondóról, amelynek eddig négy száma jelent meg, és a remények szerint a jövőben is hírt ad a település életéről, illetve a helybeli Vinogradar fociklubról, amely tavaly ünnepelte fennállásának hetvenedik évfordulóját.

Szerző: 
Magyar Szó, Benedek Miklós