You are here

A Kárpát-medencei falugazdászprogram képzése Zentán

Csütörtökön délelőtt a zentai Dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda épületében elkezdődött a vajdasági falugazdászok képzése a Kárpát-medencei falugazdászprogram keretein belül, a Szent István Egyetem szakembereinek közreműködésével és az Agrárminisztérium támogatásával.

Ennek nyitányaként ünnepélyes megnyitóval egybekötött sajtótájékoztatót tartottak, amelyen bemutatták a vajdasági falugazdász-hálózatot és annak feladatait, valamint felhívták a figyelmet a képzés jelentőségére. A megnyitón jelen volt Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke, Fremond Árpád, a VMSZ alelnöke, a Köztársasági Képviselőház Mezőgazdasági Bizottságának tagja, Ótott Róbert, a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság helyettes titkára, valamint dr. Molnár Viktor, a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatóhelyettese is.

Balog Eszter, a gödöllői Szent István Egyetem Kárpát-medencei Agrár- és Vidékfejlesztési Innovációs Központjának vezetője üdvözölte a meghívott vendégeket. Juhász Attilamezőgazdasági államtitkár köszöntőbeszédében elmondta, a teljes agrárium szempontjából rendkívül fontos, hogy a falugazdászok minél teljesebb tudással rendelkezzenek, hiszen a minisztériumban tervezett agrárpolitikai intézkedések, a támogatási rendszer és a teljes eszköztár el kell, hogy jusson a gazdálkodókig, és a falugazdászok naprakészsége ezen a ponton értékelődik fel, mivel ők az összekötő kapocs.

Ők értesítik a földműveseket egyebek mellett az aktuális pályázati és egyéb lehetőségekről is a szférában, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a családi gazdaságok fenn tudjanak maradni és fejlődőképesek legyenek. Hozzátette, hogy eddig is magas szinten folyt az együttműködés a magyar kormánnyal és az Agrárminisztériummal, és a jövőben is számos lehetőséget biztosítanak egymásnak, hogy a két ország közötti együttműködés még magasabb szintre tudjon emelkedni.

A megnyitón Belánszky-Demkó Zsolt nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár megbízásából dr. Torda Mártafőosztályvezető képviselte az Agrárminisztérium Kárpát-medencei Együttműködési Főosztályát. Elmondta, hogy ez az együttműködés tulajdonképpen a magyar kormány azon törekvései közé tartozik, amelyek során a nemzetegyesítés jegyében fontosnak tartja a külhoni magyarsággal való törődést. Kifejtette, hogy az agrárium a gazdaságnak az az ága, amely talán a legfontosabb a szülőföldön való megmaradás szempontjából, hiszen a gazdálkodó olyan termelőeszközzel dolgozik, ami pozitív értelemben röghöz köti őt. A minisztériumban ezért igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a vajdasági falugazdászok csapata továbbra is kiválóan tudja folytatni munkáját.

Dr. Kozári József, a Szent István Egyetem kancellárhelyettese, egyetemi docense azt hangsúlyozta, hogy míg a gazdálkodó a földdel foglalkozik nap mint nap, addig a falugazdász a gazdálkodókkal, hogy átadja nekik mindazt a tudást, amit magában felhalmozott.

Ehhez viszont módszertani ismeretekre is szükség van, hiszen nem biztos, hogy egy nagy tudással rendelkező személy könnyen és érthetően át is tudja azt adni másoknak. Ez egy külön szakma, és a jelen program éppen ezt segít elsajátítani. A falugazdászok munkája rendkívül komoly és felelősségteljes. Bizalmon alapuló kapcsolatokat kell kiépíteniük, tudniuk kell kommunikálni, konfliktusos helyzeteket megoldani, mindezeken túl pedig pályázatokat sikeresen megírni. A képzés tulajdonképpen erről szól elsősorban.

Az ünnepélyes megnyitót záró állófogadást követően a továbbképzés résztvevői máris elkezdték a kétnapos munkát Balog Eszter és dr. Kozári József trénerek vezetésével.

Szerző: 
Magyar Szó, (szög)