You are here

Zenta Város lakosai is hozzá tudnak jutni a kétnyelvű anyakönyvi kivonatokhoz - hangsúlyozta Sarnyai dr. Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője.

Zenta Városnak két hivatalos nyelve van: a szerb és a magyar, ezért a hivatalnak kötelessége ezeken a nyelveken kiadni a dokumentumokat. A kétnyelvű anyakönyvi kivonatért egy kérvényt kell benyújtani, ugyanúgy, mint eddig, ezek után egy-két napon belül kézhez kapható a kivonat.

Szorcsik Aranka épp anyakönyvi kivonatot kért. Ez Zentán is lehetséges, mivel a felmerülő problémákat a VMSZ tagjai közbenjárására megoldották: „Elsősorban azért fontos, hogy utána nem kell hivatalos fordítóhoz fordulni, és ez a lehetőség itt helyszínen adott.”

A kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadása többféle problémát vetett fel, de úgy jogi, technikai, mint politikai szempontból is sikerült megoldást találni.

Sarnyai Rózsa Edit, vezető, Községi Közigazgatási Hivatal, Zenta: „Zenta község területén két hivatalos nyelv van, elsősorban az állam nyelve, a szerb, másodsorban pedig a magyar nyelv a hivatalos nyelv, és az erre vonatkozó törvényi rendelkezések alapján magának a hivatalnak két nyelven kötelessége minden okiratot kiadni, amennyiben azt a polgár kéri.”

A nyelvhasználatról rendelkező törvény kötelezi az önkormányzatokat, hogy a közokiratokat a hivatalosan használatban lévő kisebbségek nyelvén is ki kell adni.

Czegledi Rudolf, polgármester, Zenta (VMSZ): „Az elmúlt napokban olyan tévhírek terjedtek Zentán, hogy a zentai Közigazgatási Hivatalban nem igényelhető, nem kérhető, nem kapható kétnyelvű magyar nyelvű anyakönyvi kivonat, ami azt kell, hogy mondjam, hogy nem igaz.”

Nem az anyakönyvekről szóló törvény módosítása miatt szűnt meg néhány hónapra a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadása, ennek oka technikai volt.

 

Szerző: 
Pannon RTV