You are here

Tóth Godó Valéria

A víz ára fokozatosan emelkedik, hogy a beruházásokhoz biztos anyagi hátteret teremtsenek

A szennyvíztisztító műszaki átvételére az év vége felé kerül sor, melyet a Vízművek és Csatornázási Közvállalat a kivitelező, vagyis a DHV cég nélkül fejez be, de még évekig fizeti az erre felvett hitelt, sőt a vállalat azóta újabb kölcsönt vett fel, melyből a következő években további nagyberuházások valósulnak meg.

A szennyvíztisztító projektuma kilenc évvel ezelőtt vette kezdetét az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal való hitelszerződés alapján. A Vízművek és Csatornázási Közvállalat akkor 9 millió eurós hitelt vett fel, Szabadka város hárommillió euróval, az Európai Fejlesztési Ügynökség pedig vissza nem térítendő támogatással (iszapkezelésre) járult hozzá az objektum felépítéséhez, mely összesen mintegy 18 millió euróba került. A hitel törlesztőrészleteit a vállalat még hat évig fizeti, amely éves szinten mintegy egymillió euró, a város pedig magára vállalta a kamat kifizetését.

A szennyvíztisztító vízvonalát 2006-ban, az iszapvonalat pedig 2008-ban kezdték építeni. 2010-re mindkettő befejeződött, ekkor került sor az átvételre, vagyis megkezdődött a próbaüzem, melynek során a műszaki átvételi bizottság több hibát is felfedezett, melyet a kivitelezőnek ki kellett javítania. Két éve a Tartományi Építésügyi Titkárság bizottsága azonban a betonkonstrukciókon repedéseket fedezett fel, melyek nagysága meghaladja a Szerbiában érvényben lévő előírásokban megállapított értékeket, miközben az uniós előírások ebből a szempontból lazábbak, és az alapján az építmény műszakilag megfelelne.
– A kivitelezővel kötött szerződés alapján nem tudtuk kötelezni a DHV-t, hogy az építmény a szerbiai előírásoknak is megfeleljen, ez pedig vitát szült a két fél között, annak ellenére, hogy maga a berendezés megfelelő minőségű megtisztított vizet állít elő. A DHV nem akarta azt sem, hogy a műszaki átvétel elhúzódása esetén hosszú ideig itt maradjon az 1,6 millió eurós banki garanciájuk. A szennyvíztisztító működik, azonban a teljes műszaki átvétel még folyamatban van, ugyanis bár az építmény működőképes, de mindent meg kell tenni, hogy az élettartamát meghosszabbítsuk, ezért a medencéket egy speciális bevonattal tervezzük ellátni. A DHV nem vállalta, hogy ennek tervdokumentációját a mi elképzeléseink szerint készítse el.

Ők egy egyszerűbb, olcsóbb szanálásra voltak csak hajlandók, amit nem fogadhattunk el, mert nem tesz eleget annak, amit a műszaki bizottság kért tőlünk, így ahhoz sem ragaszkodtunk, hogy a műszaki átvétel végéig velünk maradjanak, ezért közös megegyezéssel befejeztük az együttműködést, azzal, hogy 325 ezer eurós kártérítést kaptunk tőlük az objektumon lévő hiányosságok miatt. Ez az összeg pedig fedezi ezeket a szanálási költségeket, illetve egy százezer eurós banki garanciánk is megmarad 2020-ig, így ezzel is élni tudunk abban az esetben, ha egyéb gondok is felmerülnek a szennyvíztisztító kapcsán – mondta el Tóth Godó Valéria, a vállalat igazgatónője.

A szennyvíztisztítóra felvett hitel utolsó törlesztőrészlete 2019-ben várható. Időközben a vállalat felvett még egy tizenegymillió eurós hitelt, hogy a következő években megkezdhessék a többi nagyberuházást is. Ennek a hitelnek a részleteit három éven belül kell elkezdeni törleszteni, de a város magára vállalta, hogy 2019-ig, vagyis amíg a Vízművek a szennyvíztisztítóra felvett hitelt vissza nem adja, fizeti ennek a kölcsönnek a részleteit.

Az új hitelből éves szinten mintegy másfél millió eurót fognak elkölteni, vagyis fokozatosan használják fel a pénzt, és a munkálatokkal is lépésről lépésre haladnak majd.
A következő években megépül a kettes számú Vízgyár, melyben új technológiát alkalmaznak majd, elkészül a kettes és hetes kollektor, a bajmoki szennyvíztisztító, a városi fővízvezeték, és összekapcsolják a keleti és nyugati fővezetékeket, így a vízellátást illetően a város teljes területét lefedik.

– A tervezett beruházások teljes összege 24,5 millió eurót tesz ki, és a 11 millió eurós hitel mellett kaptunk egy kétmillió euró értékű vissza nem térítendő támogatást az Európai Fejlesztési Ügynökségtől. A beruházások összegének másik felét megpróbáljuk önerőből, illetve uniós alapokból előteremteni, valamint számítunk a város segítségére is, hiszen a városi költségvetésből az idén 30 millió dinárt kaptunk három új kút megépítésére, és a meglevők revitalizálására is sor kerül.

A projektumok megvalósítása 2020-ig biztosan eltart majd, és a kölcsönt négy éven belül fel kell használnunk. A 24,5 millió egyik felét a kapitális beruházásokra költjük, a másik felét a szekundáris vezetékek építésére fordítjuk.

A bankkal kötött újabb hitelszerződés része, hogy a Vízművek 2015-ig a köbméterenkénti árat 112 dinárra emeli, hogy biztos anyagi hátteret teremtsenek a beruházások megvalósításához. Az áremelkedés fokozatos lesz, és minden fogyasztó egységes árat fizet majd, vagyis nem lesz különbség a háztartások és az ipari fogyasztók között. Az összeg tartalmazza a tiszta víz árát, amely 47 dinár lesz, a szennyvíz elvezetését, ez 30 dinár lesz, és a víztisztítás szolgáltatását, amely 35 dinárba kerül majd.

Április elsejétől egyébként újabb áremelés történt, így most már a víz köbméterenkénti ára 42,3 dinár, az elvezetés 21,5 dinár és a tisztítás 23,4 dinár, a jövő évre pedig újabb 10-11 százalékos árkorrekcióra kell számítani.

Természetesen, akik nincsenek rácsatlakozva a szennyvízcsatorna-hálózatra, azok csak az elfogyasztott vízmennyiség után fizetnek, és ez a jövőben is így lesz, illetve akik időben kiegyenlítik tartozásukat a vállalat felé, azok kedvezményben részesülnek.

 

Szerző: 
Magyar Szó, Sztojánovity Lívia