You are here

A Magyar Nemzeti Tanács értékeink megóvásához nyert pályázatokat a Külügyminisztériumnál – Templomokban restaurálásokra kerül sor, és készül egy kiadvány kulturális értékeinkről is

– A magyar Külügyminisztérium múlt év márciusában-áprilisában írt ki pályázatot külföldi magyar emlékhelyek létrehozása és felújítása céljából. Ennek keretében több projektre is sikeresen pályázatunk – mondta el lapunknak Szűcs Balázs, az MNT általános jogi ügyek tanácsosa. – Egyik projekt a szabadkai Szent György-templomot érinti. Ebben a millenniumi templomban az Árpád-házi szentek három részből álló vitrázsképeinek vázlatok alapján történő kidolgozására kerül sor. Mivel azonban a pályázaton nem nyertük meg teljes egészében az igényelt összeget, így most még nem készülhet el mindhárom vitrázskép. Egyelőre a középsővel, A magyarok nagyasszonyával foglalkozunk. A munkálatok nemrég kezdődtek el, és feltehetőleg május végéig befejeződnek – tudtuk meg beszélgetőtársunktól.

– Felújításra szorul a csókai Szentháromság-templomban található Carl Gutsch-oltárkép – a Szent Anna oktatja Máriát –, amely nagyon rossz állapotban van, akárcsak a szajáni Szent István-templomban levő, Szent István felajánlja a koronát című is. A felújításokat a szabadkai Városi Múzeum főrestaurátora, Korhecz Papp Zsuzsanna végzi el. Húsvét után nekifog a munkálatoknak, és reményeink szerint júniusig befejezi – mondta Szűcs Balázs, aki beszámolt egy Elemérhez kötődő projektumról is, amely szintén ehhez a pályázathoz tartozik.

– Megkezdődtek a munkálatok a Kiss Ernővel kapcsolatos relikviák méltóképpen történő elhelyezésének érdekében. Vitrineket szerzünk be, az ehhez szükséges támogatások egy részét az MNT állja, a többit pedig szintén sikerült megpályázni a magyar Külügyminisztériumnál. Terveink szerint júliusig ezzel is végzünk – ismertette, majd rátért egy másik pályázatra, amelyet a magyar Külügyminisztérium a tavalyi év második felében írt ki, az MNT sikeres pályázásának eredményeképp pedig egy vajdasági magyar kulturális kalauz jelenhet meg jövőre:

– A pályázat egyik része a külügyi kisebbségpolitikai célok támogatására irányul. Erre pályáztunk, a projektumunk címe pedig a Délvidéki–vajdasági kulturális kalauz lesz. Ez magában foglal egy kiadvány kutatómunkájának támogatását, ezt követően pedig a megjelentetését. A kiadványt az MNT és a VMMI adja ki, utóbbi a projektum lebonyolítója is. Ezúttal sem sikerült a teljes összeget megnyerni, de a felét igen, és ez nagy segítség. A kutatómunka célja feltérképezni Bácska, Bánság és Szerémség kulturális értékeit, amelyekre minden magyar büszke lehet. A kutatás témakörökre lesz felosztva, az eredményeket pedig rendszerezve találhatjuk majd meg a kiadványban. Főbb témakörök: táj és nép (természetföldrajz, népesség, település, életmód, iskola és tudomány); örökségünk emlékei (a vajdasági magyarság kulturális, művészeti és történelmi kincsei, őseink kulturális öröksége, az aracsi domborműtől, a szabadkai szecesszión át, a csókai szivattyútelepekig, történelmi borvidékeink és boraink); élő örökségünk (múzeumok, levéltárak, könyv- és képtárak, táj-, művelődési- és magyar házak, egyéb közművelődési alapintézmények, művészet, irodalom, zene, tánc, színház, film, kiadói tevékenységek); bizakodásban (kulturális tevékenységek támogatása); hit és lélek (kulturális együttműködés az egyházakkal, egyházi múzeum), rendületlenül (nemzeti ünnepeink, emlék- és jeles napjaink, évfordulóink, emlékhelyeink) stb. A kiadvány megjelenését jövő év márciusára tervezzük.

Szerző: 
Lukács Melinda, Magyar Szó