You are here

Temerinbe látogatott Igor Mirović tartományi kormányfő

Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke és munkatársai tegnap Temerinben meglátogattak három beruházást és elbeszélgettek a szükségletekről a község vezetőivel. Mirović kormányfő kíséretében volt Nyilas Mihály kormány alelnök, tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár, valamint Nedeljko Kovačević, a Nagyberuházási Igazgatóság igazgatója. A vendégeket a községháza bejárata előtt Đuro Žiga temerini polgármester és munkatársai fogadták.

A községházán folytatott megbeszélésen a temerini polgármester tájékoztatta a vendégeket a községben folyó, vagy éppen már befejezett és előkészületben levő beruházásokról, felújításokról. A kötetlen beszélgetést követően a tartományi küldöttség megtekintette a most felújított Petar Kočić Általános Iskolát, az építés alatt levő úgynevezett nyugati szennyvízcsatornát és a bővítés alatt levő járeki orvosi rendelőt.

A látottakról és tapasztaltakról a tartományi kormányfő nyilatkozott az újságíróknak. Elmondta, hogy köztársasági, tartományi és községi összefogásból megkezdődött a középületek felújítása és a közműhálózat fejlesztésének előkészítése. Nemrégiben fejeződött be a Petar Kočić Általános Iskola köztársasági forrásból történő külső és belső teljes felújítása, folyamatban van a járeki orvosi rendelő bővítése és a szennyvíz csatornahálózat nyugati főágának építése. Előkészületben a szőregi óvoda építésének befejezése, de már készülnek az új, nagyobb szennyvíztisztító építésére, valamint egy körforgalmi csomópont építésére Járek bejáratánál, amely része lesz az új négysávos közútnak, amely az Újvidék alatti autópályától vezet majd Járekig.

– Temerin sajnálatos módon az utóbbi évtizedben nem részesült kellő nagyberuházási támogatásban. A folyósított támogatások elemzése rámutat arra, hogy a temerini község beruházási támogatottsága messze elmaradt más községek mögött. Ennek nyilván több személyes és objektív vetülete van. De már az idei évben a tartományi kormány kifejezésre juttatta politikáját, és anyagilag jelentősebben támogatta a temerini községben folyó beruházásokat, miáltal egyenletessé tette a községek támogatását a Vajdaságban. Ebben egyedüli mérce a község fejlettsége és kézsége az új beruházások fogadására, a gazdaság és vállalkozások fejlesztésére, a középületek és közműhálózatok kiépítésére és megóvására – mondta Mirović.

Đuro Žiga temerini polgármester megelégedettségének adott hangot a tartományi küldöttség látogatása és a megbeszéltek kapcsán. Mint mondta Temerin rendelkezik megfelelő fejlesztési projektumokkal, amelyeket tartományi és köztársasági támogatásból és községi hozzájárulásból kívánnak megvalósítani. Örömét fejezte ki a tekintetben is, hogy a tartományi kormány tudatára ébredt annak, hogy az utóbbi években milyen kevés pénzt juttatott Temerinnek, és ezen változtatni kíván.

Nyilas Mihály is kifejezte meglátását, mi szerint Temerin kisebb összegekben részesült a tartományból, mint a többi község. Van ilyen mulasztás más községek esetében is, de Temerin mindenképpen alulmaradt a versenyben, fontos az amit a kormányfő is kihangsúlyozott, hogy a mulasztást helyre kell hozni és a ma és a holnap is arról fog szólni, hogy a tartomány jelentősen kiveszi a részét a beruházásokból minden területen, ide értve az oktatást is.

Szerző: 
Magyar Szó, G. B.