You are here

Több kinevezésről is döntöttek az év utolsó képviselő-testületi ülésén

Csókán december 29-én tartották meg az óév utolsó képviselő-testületi ülését, amelyen Zombori Csaba személyében új alpolgármestert választottak (január 11-én foglalja el tisztségét) a leköszönő Balázs Ferenc helyébe, aki személyes okokra hivatkozva mondott le a funkciójáról.

A képviselők döntöttek a Csóka Művelődési és Oktatási Központ új igazgatójának a kinevezéséről is. A tisztséget megbízott vezetőként néhány hónapon át Kónya Sándor töltötte be. A képviselő-testület december végi határozata értelmében az intézmény vezetését a következő négy évre nyílt pályázat útján Kobrechel Évára bízta, aki egyedüli pályázóként jelentkezett a tisztségre.

A testület elfogadta a Szociális Védelmi Központ idei munkatervét. A községi költségvetésből a központ idén 22,3 millió dinárból gazdálkodhat, aminek nagyobb hányadát, több mint 17 millió dinárt a szociális és gyermekvédelemre fordítanak, valamint ebből finanszírozzák a napi szolgáltatásokat. A fennmaradó összegből sürgős és indokolt esetekben egyszeri támogatást tudnak kifizetni a leginkább rászorulóknak.

A Csóka Kommunális Közvállalat idei munkaprogramja is terítékre került, valamint a képviselők módosították a nemzeti kisebbségek tanácsáról szóló korábbi határozatot. Erre azért volt szükség, mert a község területén a legutóbbi népszámlálási adatok alapján egy százalék alá csökkent a szlovák nemzetiségű polgárok lélekszáma. Ahhoz pedig, hogy egy nemzeti kisebbség képviseltesse magát a tanácsban, legalább egy százalékát kellene alkotnia a község lakosságának.

Oláj Tibor, a községi képviselő-testület elnöke összegezte a 2017-es év testületi munkáját, mint mondta, a tizenkét hónap alatt 12 ülést tartottak, amelyeken 139 napirendi pontot vitattak meg. Olyan nagy horderejű döntések születtek, mint például a tagosítás megkezdése, ami hosszú évtizedek óta váratott magára.

Gyömbér Stana polgármester kitért a községben lezajlott és folyamatban lévő beruházásokra, kiemelte a műemlék épületnek számító pravoszláv templom felújítását, amelyet a községi költségvetésből finanszíroznak. Megköszönte a községi intézmények képviselőinek a konstruktív munkát, ami az égész múlt évet jellemezte.

Hozzátette, hogy a gazdaságban és a mezőgazdaságban tevékenykedőkkel, az ipari létesítmények és a gazdálkodók képviselőivel szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat, hogy előre tudjon lépni a község az új beruházások és munkahelyek létesítése terén.

Szerző: 
Magyar Szó, ger