You are here

Az idén húsz százalékkal nagyobb juttatás – November 17-éig lehet jelentkezni a pályázatra

Ebben az évben is meghirdette ösztöndíjpályázatát Topolya önkormányzata azoknak a felsőfokú tanulmányaikat folytató – szerbiai állampolgársággal rendelkező – hallgatóknak, akik a község területén rendelkeznek bejelentett lakcímmel, legalább két éve.

A pályázaton azok a Szerbia területén államilag elismert vagy külföldi, nemzetközileg is jegyzett karok hallgatói vehetnek részt, akik II–VI. évfolyamon tanulnak, bolognai rendszerű alapképzésben, illetve az idén is fokozott mértékben támogatják a hiányszakmát tanulókat.

Kislinder Gábor polgármestert kérdeztük az ösztöndíjpályázat részleteiről.

– Alkalmazkodva a gazdasági mutatók alakulásához, ebben a tanévben az eddigi 4 ezer dinár helyett 5 ezer dinárt határoztunk meg havi juttatásként.

Szerény ugyan az emelés, de a lehetőségeinkhez képest jelentős lépés ez, ennyit fed az idei költségvetés. Az idén is kiemelten támogatjuk a községünk területén hiányszakmát tanuló hallgatókat. Az erről döntő bizottság határozata értelmében ezúttal a szociális munkásnak, okleveles szociológusnak, fizikatanárnak vagy okleveles fizikusnak tanuló egyetemistákat emeljük ki, ők 10 ezer dinárt kapnak havonta – mondta a polgármester.

Topolya község ösztöndíjára azok a hallgatók pályázhatnak, akiknek hazai egyetemi karon az átlagosztályzatuk 8,00 felett van, illetve külföldön 4,00 felett. Ez a hiányszakmákra nem vonatkozik, esetükben elfogadható a gyengébb átlageredmény is, illetve már az 1. évtől az abszolvensi időszak leteltéig jogosultak lehetnek az ösztöndíjra.

– A jövőben tervben van a hallgatók szociális hátterének a kivizsgálása is, mert nem egyenértékű az, ha valaki kiegyensúlyozott közegből vagy nehéz családi hátszéllel ér el bizonyos eredményeket. Ugyanakkor ez érzékeny kérdés, ezért alaposan meg kell fontolnunk a feltételek kidolgozását. Persze ez a kritériumrendszer a hiányszakmák esetében szintén nem lenne érvényben – mutatott rá Kislinder.

Topolya község támogatására nem számíthatnak azok, akik évet ismételnek, illetve azok, akik munkaviszonyban vannak.

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos dokumentációt e hónap 17-éig lehet átadni a községi közigazgatás iktatójában, illetve a helyi irodákban. Az ezt követő döntés ellen körülbelül nyolc napig lehet majd fellebbezni, és a község elképzelései szerint még az idén megtörténne a juttatások első részletének, illetve a tanévkezdéstől számított hónapokra vonatkozó kifizetése.

Évről évre valamivel több mint 100 egyetemi hallgatót támogat Topolya, és a hiányszakmák esetében körülbelül 10 jelentkezőjük van. Abban az esetben, ha az egyetemista valamilyen oknál fogva megszakítja tanulmányait, nem köteles visszafizetni az addig kapott összeget.

Topolya község egyébként – a fent említett pályázattól függetlenül – támogatja szükség szerint az egészségügyben dolgozók specializációját is, az egészségház közreműködésével.

Ez utóbbi esetében Kislinder rámutatott, hogy körülbelül öt évre előre tervezve kell a községnek meghatároznia a támogatási irányvonalat, szem előtt tartva elsősorban a nyugdíjazások, illetve a más okok miatt bekövetkezett üresedések alakulását. Az egészségügyben dolgozók specializációjának a támogatásáért cserébe a község ötéves hűségnyilatkozatot kér.

Az alapképzésüket folytató egyetemi hallgatókat támogató pályázattal kapcsolatos formanyomtatványokat Topolya község hivatalos honlapjáról lehet letölteni. A hallgatónak hitelesített nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az Oktatási és Sportügyi Minisztériumtól, külföldi szervezettől vagy bármely vállalattól nem kap semmilyen ösztöndíjat vagy tanulmányi kölcsönt. A kérelemhez csatolni kell az egyetemistaigazolvány hitelesített fénymásolatát, az egyetemi beiratkozásról szóló eredeti igazolást a szakirány megjelölésével, az átlageredményt igazoló dokumentumot, a külföldön tanuló diákok leckekönyvének hitelesített fénymásolatát. A pozitív döntést követően az ösztöndíjazott szerződést köt a község elnökével, vagyis az utalványozóval. A szerződésben közelebbről is meghatározzák az egymás iránti jogaikat és kötelezettségeiket.

 

Szerző: 
Magyar Szó, K. P. D.