You are here

Csorba Ottó

Nem a klasszikus terménylopás a leggyakoribb vétség

Ma van két éve annak, hogy a topolyai község területén megkezdte működését a mezőőrszolgálat. Csorba Ottó, a topolyai községi tanács mezőgazdasági kérdésekkel megbízott tanácsosa már a szolgálat elindításában is aktívan közreműködött. Az elmúlt időszak tapasztalatait összegezve elmondta, tényleges értékelést a mezőőrszolgálat működéséről a termelők adhatnak, hiszen az ő érdekeik védelmére hozták létre.

Saját véleményét kifejtve azonban a tanácsos elmondta, hogy az elmúlt időszakban nagy előrelépések történtek, de a mezőőrszolgálat hatékonyságán még sokat lehetne és kell is javítani. A gyakorlat azt mutatja, hogy a szolgálat igazolta létjogosultságát, jóllehet az önkormányzatban – amikor évekig dolgoztak a létrehozásán – nem ilyennek képzelték el.

Az egyik legsúlyosabb problémát ugyanis, a nomád legeltetést nem sikerült felszámolni, annak ellenére sem, hogy a terepen a mezőőrök mindent megtettek, ami tőlük telhetett. A tanácsos szerint gyakran az történt, hogy az illetékes köztársasági felügyelőség nem tudott hatékonyan és idejében eljárni az ügyben, a probléma így megmaradt.

Az esetenként kirótt 5000 dináros bírság nem hat visszatartó tényezőként, hiszen az általában külföldi állampolgársággal rendelkező juhászoknak, úgy tűnik, megéri ezt akár naponta is kifizetni, ha ennek fejében szépen jóllakatják az állataikat, nagy károkat okozva közben a termelőknek. „Bíztunk benne, hogy a szolgálattal meg tudjuk oldani a nomád legeltetés problémáját, de ez nem sikerült teljes egészében.

A mezőőrök minden esetben megírják a jegyzőkönyvet, megtesszük a feljelentést, a bíróság pedig elítéli a nomád juhászokat. Sajnos a büntetés mértéke egyáltalán nem elriasztó, megéri nekik más földjén legeltetni. Valamelyest mégis csökkent az elmúlt időszakban a nomád legeltetés mértéke, s ezt nagyon pozitív tényként ítélem meg” – mondta a tanácsos. A rendőrséggel – a nomádok megjelenése esetében – mindig jó volt az együttműködés, de Csorba Ottó kifogásolta, hogy a már esetenként szigorúnak mondható állattartási előírások a nomádokra miért nem vonatkoznak.

A mezőőrszolgálat egyik rutinfeladata a terménylopások megakadályozása. A tanácsos szerint ilyen esetet nem sokat jegyeztek fel. Gyakoribb, amikor a mezőőrök a dűlőutak elszántása, falopás, illegális szemétlerakás miatt kénytelenek eljárni vagy beavatkozni. A topolyai község területén egyébként 9 mezőőr teljesít szolgálatot, minden kataszteri község területére jut egy, és összesen 54 000 hektárnyi területet felügyelnek.

A szolgálat költségeit az állami földek bérleti díjából fedezik. Összességében Csorba szerint a község polgárai azért mégis elégedettek lehetnek a mezőőrszolgálattal, hiszen előrelépés történt a földművelők érdekeinek védelmében. Mivel a mezőőr nem tud mindenhol jelen lenni, arra biztatja a polgárokat, hogy bátran és minél előbb jelentsék, ha bármi szabálytalanságot észlelnek.

A mezőőrök elérhetőségei kataszteri községenként:

Topolya – Baranyi Mihály – 069 8168139, Kovács Mihály – 063 8632873

Zentagunaras – Beszédes Sándor – 069 8168131
Pacsér – Juhász László – 069 8168130
Bajsa – Apró Tibor – 069 8168138
Gunaras – Kocsis Zsolt – 069 8168137
Krivaja – Pátrik József – 069 8168142
Njegoševo – Dejan Ivanišević – 069 8168022

 

Szerző: 
Vajdaság Ma