You are here

A dél-bácskai Titelen egy éve nyílt meg a helyi Magyar Művelődési Központ. A vidék magyarsága lehetőséget kapott arra, hogy közösségi életet teremtsen magának.

Sikerült beindítani a magyar nyelv tanítását, kihelyezett konzuli fogadónapot is tartottak már. Ennek ellenére azonban még számos megoldatlan feladat áll a helyi magyar közösség előtt.     

A több mint ötezer lakosú Titelen hatszáz magyar él. Magyar tannyelvű oktatás a Tisza-parti településen már több mint negyven éve nincs. A magyarok csak a vasárnapi szentmisén találkoznak. Lassan kiveszett a magyar szó a településről. Nem ritka, hogy magyar családban szerbül beszélnek. Papp Mária, Titel: „Nem sok magyar van már. Elmentek. Elköltöztek innen. Korábban sem volt jó, most sem jó. Megmondom nyíltan: egy magyar ember sem dolgozik a titeli községben. Egy sem.”

Tavaly megnyílt a titeli Magyar Művelődési Központ. A magyarság megszervezheti a művelődési életet, tanulhatja anyanyelvét. Az egyik cél az, hogy a családokba visszakerüljön a magyar szó. Ördög Lajos, alapító, Magyar Művelődési Központ, Titel: „Figyeljenek ránk, mert mi szórvány vagyunk a szórványban. És még sokan nem tudják, hogy itt délen, Dél-Bácskában, a Dél-Bácska csücskében – Titelen még magyarok élnek, hogy a magyar nyelv még él, hogy megszólal és meg akarjuk tartani hagyományainkat, nemzeti örökségünket.”

A Tiszavirág Művelődési Egyesület 2002-ben alakult. Kezdetben nagy volt a lendület, de a fiatalok hiánya egyre nagyobb gondot okoz. Ők is helyet kaptak az egykori állami gyógyszertár felújított épületében. Bobojcsek Imre, elnök, Tiszavirág ME, Titel: „Két éve kezdtünk el újra működni, mert nem voltak fiatalok. A másik baj pedig az volt, hogy nem volt termünk. Mert abban a teremben, ahol dolgoztunk, nem mondom, hogy kizavartak bennünket, de körülbelül úgy jött ki.”

Az 1200 lakosú Sajkáslak a titeli fennsík lábánál, Titel nyugati szomszédságában fekszik. A faluban mintegy kétszáz magyar él. Náluk a magyar tannyelvű tanítás a múlt század nyolcvanas éveiben szűnt meg. Ők is bekapcsolódtak a titeli Magyar Művelődési Központ munkájába. Sörös István, Sajkáslak: „Az én feleségem is szerb, az enyémek is keveset tudnak magyarul. Sajnos. Mert nem volt időm, hogy velük legyek sokat. Többet voltak az anyjukkal és akkor nem érkeztünk nagyon sokat beszélni magyarul. De most Titelen megnyílt ez a magyar iskola, úgyhogy a legfiatalabb tanul magyarul.”

Az elmúlt tanév során harmincan jártak magyar órákra. Az érdeklődés továbbra is megvan, és hamarosan újraindulnak a magyar órák. Helyi magyartanár nincs, a tanárnő, aki vezette a nyelvoktatást, elköltözött. Most új magyartanárt keresnek.

 

 

Szerző: 
Pannon RTV