You are here

A helyi civilszervezetek támogatásáról szóló szerződéseket írtak alá Magyarkanizsán. Az idén 11 millió dinárt osztottak szét.
Többek között támogatásban részesült a magyarkanizsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Vállalkozók Egyesülete, a Nyugdíjasok Egyesülete, Magyarkanizsa Község Agrár Uniója és a Felnőttképzők Regionális Hálózata is.
A Ferha idén 120 ezer dináros támogatásban részesült. Sarnyai Károly, elnök, Felnőttképzők Regionális Hálózata: „A projektumunk célja a turizmus fejlesztése, még pedig a turizmuson belül az üzleti kommunikáció fejlesztése. Szerbiában még nem annyira elterjedt, legalábbis nem sok magyar nyelvű tréningről tudunk, ahol az üzleti kommunikációt fejlesztik. Azok a személyek, akik a turizmusban közvetlen találkoznak a vendégekkel, azoknak kell kialakítani úgy a verbális, mint a nem verbális kommunikációját, hogy a vendégek a legjobb élményt tudják kapni itt Kanizsán.”

Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester 51 támogatott szervezet képviselőjével írta alá a szerződést: „Magyarkanizsa község önkormányzata a 2019-es évre 11 millió dinár összértékben írt ki civilszervezeteknek pályázatot. Ebből 9 millió dinár volt az általános civilszervezetek számára és 2 millió dinár a mezőgazdasági-szakcivilszervezetek számára. Az összes pályázati támogatás 43 plusz 8 civilszervezetnek került ma aláírásra a szerződés és lett biztosítva a támogatási összeg.”

A polgármester hozzátette, hogy a támogatásokra szánt teljes összeget még nem használták ki, ezért az év második felében is számíthatnak a gyűjtő civilszervezetek pályázatra az önkormányzat részéről.

 

Szerző: 
Pannon RTV