You are here

Évértékelő a VMSZ Nyugat-bácskai körzeti szervezetében

Pelt Ilona, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-bácskai körzeti szervezetének elnöke, tartományi frakcióvezető helyettese évértékelőjében kiemelte, hogy a VMSZ körzeti szervezete választási kampányokkal terhelt évet tud maga mögött. 

– A párt valamennyi választási kampányból megerősödve került ki. Ami az önkormányzatokat illeti, Hódságon a választási évben sikerült kivívni több érdekképviseleti pozíciót.

Zomborban eredményként élem meg, hogy az általunk vezetett közintézmény (Egészségházak, Zombor) és közvállalat (Vodovod, Bezdán) folyamatosan fejlődik és pozitívan gazdálkodik. Apatinban sikerült olyan ügyeket előremozdítani, amelyek a kupuszinai és a szilágyi magyarság érdekeit képviselik – mondta Ilona. 

Péter István, a VMSZ körzeti szervezetének alelnöke, Apatin község képviselője elmondta:

– Nyertesként kerültünk ki a kupuszinai helyi közösségi választásokból. A tagosítás ügyében megvédtük az álláspontunkat, a helyi közösség kommunális eszközeit sikerült megtartani helyben, a köztérre új padok kerültek, a Szent Anna-templomban megerősítették a haranglábakat (800 000 dinár értékben), felújítottuk az egészségház épületét (4,2 millió dinár értékben). A tervek, megállapodások szerint a faluban ismét benzinkút létesül – hallottuk Péter Istvántól.

A gombosiak nevében Klenanc József, a VMSZ helyi szervezetének elnöke nyilatkozott. Megtudtuk, az önkormányzattal való együttműködés minden eddiginél hatékonyabb. A közmunkások tevékenységének köszönhetően rendezettebb a temető, a strand, tisztábbak az utcák és a közterek. A helyi civil szervezetek összefogása egyre érzékelhetőbb. Az idei karácsonyi műsor ennek ékes példája volt. Az év végén felújításokat végeztek a helyi közösség épületén. 

Amint azt Csapó Judit, a VMSZ Nyugat-bácskai körzeti szervezetének alelnöke elmondta, a bezdáni helyi közösség tanácsa tevékeny évet zár. Parkolóhelyeket, játszóteret létesítettek, folyamatos volt az útpadkák és árkok karbantartása, felújították a járdákat, takarították a havat, szervezői voltak a Hármastalálkozó nevű rendezvénynek. A helyi közösség hozzájárulásával „öltöztek” ünnepi díszbe a falu utcái, az elmúlt héten a Télapó teli zsák édességgel örvendeztette meg a bezdáni óvodásokat és a Kuckó Gyermeksarok kis óvodásait. 

Kubatov Dejantól, a bezdáni Vodovod közvállalat igazgatójától megtudtuk, hogy az idei évben 9,6 millió dinárt költöttek fejlesztésre. Felújították a szűrőberendezést, illetve alapeszközöket vásároltak. 

Dr. Úri Emese, a zombori Egészségházak közintézmény igazgatónője elmondta:

– Jelentős eredménynek tartom, hogy sikerült megőriznünk a falvakban a rendelőket. Zombor Goga városrészében új rendelőt nyitunk hamarosan. 39 millió dinár értékben történik felújítás a zombori Mirna utcában lévő központi épületben. Burkolatcsere, ajtók cseréje, mosdók, külső szigetelés zajlik majd. Városi költségvetésből vásárolni tudtunk egy járművet, bővítjük a járműparkot. Továbbá odafigyelünk, hogy a magyarok lakta falvakban, ha magyar ajkú orvost nem is tudunk biztosítani, magyar ajkú nővéreket foglalkoztatunk – hallottuk a doktornőtől.

Jankovich Szilárd, Zombor Város Tanácsának kisebbségi és egyházi kérdésekkel megbízott tanácsosa és Pribilla Attila alpolgármester közbenjárásával a falvakban egyebek mellett a következő projektumokat valósították meg, felújították a bácsgyulafalvi kápolnát, a regőcei templomot, Őrszálláson játszótér létesült. Zomborban a VMSZ érdekképviseletének köszönhetően megvalósul több IPA- projektum: felújításra kerül a Zombor és Bezdán közötti útszakasz, két határon átívelő IPA-programról írt alá megállapodást a Vajdaság Vizei Közvállalat, ezek egyike a Bezdánnál lévő Duna-zsilip fölújítását érinti. Ugyancsak a magyar érdekképviseletnek tulajdonítható, hogy felújították a Sulaver óvodát, szeptemberben új, bölcsődei csoport indult, magyar nyelven. Pribilla Attila hangsúlyozta, a falusi közösségeket erősítik a Laza Kostić Kulturális Központ alkalmazásában lévő művelődésszervezők. 

Pelt Ilonától megtudtuk, Doroszlón tartományi költségvetésből megoldódott a regionális vízvezeték Sztapár és Doroszló közti szakaszának kiépítése. Várhatóan az elkövetkező években a belső vízhálózat is kiépül.

– A projektumokat, amelyeket célul tűztünk ki, megvalósítottuk, illetve folyamatban van a megvalósításuk. Amennyiben az uniós és anyaországi projektumok közé a Prosperitati Alapítvány által jóváhagyott nyertes pályázatokat is beleszámoljuk, ezek értéke összesen 15 millió eurót tesz ki. A 2018-as évi költségvetésbe előirányozott projektumok között szerepel például a Kupuszina és Monostor közötti útszakasz kiépítése, Zombor Város falvaiban az állati tetemek elszállításának megoldása. Mindezek a Haladó Párttal való koalíciós megállapodás alapelemei. A fentiek alapján a következő esztendő szintén projektumokban és választásokban gazdag év lesz – értékelte Pelt Ilona.

Szerző: 
Magyar Szó, mt