You are here

Az óvodások, valamint az általános és a középiskolások is rendszeres támogatásban részesülnek Kishegyesen

Kishegyes község önkormányzata a múlt héten írta ki ösztöndíjpályázatát egyetemi hallgatók számára. Ez a támogatás mindössze egy része az önkormányzat teljes körű támogatási rendszerének, amely az óvodától egészen a doktori képzésig végigkíséri a gyerekek és a fiatalok tanulmányait. Kovács Károly, a polgármester ifjúsági ügyekkel megbízott segédje arról számol be lapunknak, hogy minden egyetemista, aki eleget tesz a feltételeknek, nagy eséllyel pályázik.

– A korábbi évekhez hasonlóan a 2017/18-as iskolaévre is pályázatot hirdettünk az egyetemisták számára ösztöndíj odaítélésére. Ez a másodéves hallgatóktól a doktori képzésben részt vevőkig mindenki igényelheti, aki a szerb oktatási minisztériumnál akkreditált vagy nemzetközileg elismert külföldi egyetemen folytatja tanulmányait. A beérkező pályázatokat rangsoroljuk az átlageredmény alapján. A hazai egyetemisták esetében az átlag minimum 8, a külföldön tanulóknál pedig minimum 3,5 lehet. A munkaviszonyban lévő egyetemisták nem jogosulnak ösztöndíjra, de az elmúlt évhez képest beiktattunk egy változtatást: a doktori képzésen lévők akkor is pályázhatnak, ha munkaviszonyban vannak – mondta el Kovács.

A pályázás kapcsán fontos tudnivaló, hogy a teljes dokumentáció az önkormányzatban igényelhető, vagy letölthető a község honlapjáról. A pályázati kérelem mellett szükséges a személyi igazolvány fénymásolata, az idei iskolaévre való beiratkozásról szóló igazolás, az index/leckekönyv hitelesített fénymásolata, az átlageredményről szóló igazolás hitelesített másolata, valamint az egyetemista bankszámlájának fénymásolata. Az ösztöndíjpályázat október 31-éig van nyitva, az egyetemistáknak addig kell személyesen átadniuk kérelmüket az önkormányzatban.

A polgármestersegéd elmondta, hogy a pályázat kedvezményezettjeinek a listáját legkésőbb december 20-áig nyilvánosságra hozzák, majd ezt követően szerződést kötnek az egyetemistákkal. Kovács kiemelte, hogy az ösztöndíj összege havi 6000 dinár, és a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjában részesülők is pályázhatnak rá. Évente átlag 40 egyetemista szokta megpályázni az ösztöndíjat, így az önkormányzat az idén is kb. ennyire számít – fogalmazott a polgármestersegéd.

Az önkormányzat már az óvodások esetében is nagy súlyt helyez a rászorulók támogatására – mondta el lapunknak Kerekes Zoltán, Kishegyes község alpolgármestere.

– A szociálisan hátrányos helyzetű és a három- vagy annál többgyerekes családok esetében teljes mértékben támogatjuk a gyerekek óvodai ellátását. Meg kell jegyezni, hogy az idén nőtt az óvodai ellátás díja, de igyekeztünk úgy alakítani, hogy ez ne jelentsen nagy terhet a szülők számára. Ez azt jelenti, hogy a félnapos ellátás a tavalyi 960 dinár helyett most 1100 dinárban kerül. A környező községekhez képest ez az ár még mindig elfogadhatónak számít – mondta el Kerekes, majd arról is szólt, hogy többfajta támogatásban részesülnek az általános és a középiskolások.

– A szociálisan hátrányos helyzetű és a három vagy annál többgyerekes családok gyerekeinek az önkormányzat fizeti az iskolai uzsonnáját. Az idén is nagy súlyt helyeztünk az elsősök támogatására: egyszeri 3000 dináros segítséget kaptak. Emellett a község minden elsős diákja iskolatáskát fog kapni, ezt a tartományi oktatási titkárság biztosítja számukra. A középiskolásoknál a színkitűnő tanulók és a generáció diákjai számára fizetjük az útiköltséget vagy a bentlakás költségeit. Emellett minden középiskolást támogatunk, aki kérelmet adott át. A diákokat kategóriákba soroljuk, és ettől függően 20–100 százalékos támogatásban részesülhetnek – számolt be az alpolgármester.

Szerző: 
Magyar Szó, L.J.