You are here

Szabó Batancs Erika

Szegény sorban élőket támogat a VMSZ Női Fóruma

A szabadkai Újfalu helyi közösség a legnagyobb kiterjedésű és a legszegényebb városi helyi közösség. Az itt élő mintegy kétezer polgár többsége idős, kisnyugdíjból vagy éppen szociális segélyből él, de a fiatalok körében is egyre nagyobb a munkanélküliség, egyre több a segítségre szoruló család. Ezért igen nagy szükség van a nehéz sorban élők támogatására.
Az Újfalu helyi közösség Női Fóruma — Szabó Batancs Erika elnök asszony vezetésével — nagy figyelmet fordít a nehéz anyagi körülmények között élő családok megsegítésére. Lehetőségeihez mérten kéthavonként jótékonysági bálokat szervez, s a befolyt összegből húsvéti, karácsonyi, illetve iskolakezdésre tanszercsomagokat állít össze a rászoruló családok gyermekei részére.
— Amikor helyi közösségünkben három évvel ezelőtt megalakult a VMSZ Női Fórumának helyi szervezete, három önkéntes látta el a feladatokat — tudtuk meg az elnök asszonytól. — Ma már harmincan vagyunk, és gyakran szinte erőn felül teljesítünk annak érdekében, hogy az általunk felkutatott szegény sorsú családokon segíteni tudjunk. Húsvétra és karácsonyra — természetesen támogatók révén — ajándékcsomagokat osztunk ki a rászoruló családok gyermekeinek. Ezekben az édességen és a játékon kívül általában ruhanemű vagy tisztálkodási szerek s egyéb hasznos dolgok is helyet kapnak. A csomagok átadása minden alkalommal szerény ünnepség keretében történik, amikor gyermekek lépnek fel műsorszámaikkal, így köszönve meg a támogatóknak a segítőkészségüket.
A tanévkezdés minden esztendőben jelentősen megterheli a családok pénztárcáját. Ezért a VMSZ Női Fóruma a szabadkai helyi közösségek szinte mindegyikében, így az Újfalu helyi közösségben is megszervezi a tanszerekből összeállított csomagok osztását.
— A tanév kezdete előtt néhány héttel meghirdetjük a használt tankönyvek és egyéb tanszerek gyűjtését. Mindenkit szívesen fogadunk, aki ajándékba tud adni tankönyvet, házi olvasmányt, füzetet, ceruzát és hasonlókat. Ezekből és a támogatók által küldött adományokból csomagokat állítunk össze a nehéz anyagi körülmények között élő iskolások részére, s a tanévkezdés előtt osztjuk szét őket, általában szerény ünnepség keretében. Igyekszünk odafigyelni, hogy minden rászoruló kisgyermek részesüljön az adományból, hiszen az iskolakezdés nagy teher a legtöbb szülő számára.
Az Újfalu helyi közösség épületében (Gaj utca 50.) minden pénteken ruhaneműt osztanak ki a rászorulóknak, mindenki kedvére válogathat belőle.
— Különösen az őszi és a téli időszakban fontos ez. Sok szegény sorban élőnek még rendes kabátra, lábbelire sem telik, ezeket rendre megtalálják nálunk. Hálával tartozunk mindenkinek, aki ajándékával hozzájárul munkánk segítéséhez — mondja Szabó Batancs Erika.
Az Újfalu helyi közösség Női Fóruma köszönetet mond a Masterplast, a Mapa 5, a Papir Komerc, a Stil B magáncégeknek és a Lajčo fatelepnek, illetve a Subotica-trans Utasforgalmi Közvállalatnak az önzetlen segítségért. Remélik, hogy együttműködésük a jövőben még gyümölcsözőbb lesz, és hogy még több adományozó ismeri fel a szegények megsegítésének fontosságát.
Aki adományozna vagy támogatásra szorul, hívja a 069/534-49-71-es telefonszámot!

Szerző: 
RENCSÉNYI Elvira, Hét Nap