You are here

A magyarkanizsai polgármester kabinetjében ma délelőtt aláírásra került az az együttműködési megállapodás, ami a jövőben a községi önkormányzat és a szabadkai székhelyű Körzeti Gazdasági Kamara kapcsolatát szabályozza. Az aláírást követően a felek sajtótájékoztatót tartottak.

„Együttműködés természetesen eddig is volt, ebben a szerződésben azonban precízebben lettek meghatározva azok a területek, amelyeken együtt tudunk működni. Személy szerint két dolgot emelnék ki ebből az együttműködésből. Egyrészt a pénzügyi és beruházási döntések szempontjából nagyon fontos, hogy a gazdasági kamara segítségével legyenek olyan elemzéseink, információink és adataink, amelyek alapján meghozhatjuk stratégiai döntéseinket.

A másik az, hogy amikor beruházásokról, gazdasági fejlesztésekről beszélünk, akkor legyen ott a kamara és segítse az önkormányzatot a vállalkozóval és a beruházóval folytatott kommunikációban, hiszen a gazdasági nyelvet a kamara könnyebben tudja közel vinni a vállalkozóhoz. Nagyon remélem, hogy a kamara ilyen irányú közreműködésével mi is, mint önkormányzat, hatékonyabban tudunk fellépni a gazdaságfejlsztés területén.” - nyilatkozta a sajtótájékoztatón Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere.

A megállapodás megkötésével egy már eddig is jól működő együttműködést koronáztunk meg, értékelte Slobodan Vojinović, a Körzeti Gazdasági Kamara elnöke.

„Ezzel a megállapodással lehetőségünk nyílik egy jobb gazdasági miliő kialakítására a községben, ami jobb megélhetési körülményeket biztosítana a község többi polgárának is.

Ezek a lehetőségek nem csak a közös összejövetelekben vagy képzésekben nyilvánulhatnak meg, hanem például az idegenforgalom fejlesztésében és a hosszú ideig tartó küzdelem árán végre nemzetközi hajóúttá vált Tisza kihasználásának serkentésében is. Arra kell törekednünk, hogy Magyarkanizsa község gazdaságát megerősítsük, mert nem szabad elfelejteni, hogy a régi Jugoszláviában ez a község az öt legfejlettebb szerbiai önkormányzat sorába tartozott.

Egy ilyen előrelépéshez a mi kapcsolatainkat is latba kell vetni, legyenek azok körzeti, tartományi vagy akár országos szintűek, legyenek azok kormányok, pénzügyi alapok határainkon belül vagy azokon túl. Ezeknek a kapcsolatoknak erre a községre kell irányulniuk, mi tulajdonképpen ennek a megvalósítását fektettük most papírra, és hiszem azt, hogy ha azok, akik eddig is minőségi munkát végeztek ezen a területen, a jövőben is elvégzik a rájuk bízott feladatokat, akkor az eredmény nem marad el.”

A ma megkötött megállapodás a kamarai törvény kitételeinek a biztosítását is jelenti, jelentette ki Karai László, a Körzeti Gazdasági Kamara tanácsosa.

„Ezzel elősegítjük a Szerbiai Gazdasági Kamara illetve az önkormányzatok közötti együttműködés elmélyítését. Az aláírással több lehetőségünk lesz fellelni és idevonzani a külföldi befektetőket, és megkönnyíteni a magyarkanizsai önkormányzatnak a különböző, jelentős gazdasági projektekben való részvételt.”

Slobodan Vojinović újságírói kérdésre elmondta még, hogy a hozzá tartozó községek vonatkozásában Magyarkanizsa ott van Szabadka és Zenta mögött. A tavalyi adatok alapján ez a körzet több mint két milliárd dolláros gazdasági forgalmat bonyolított le a külföldi paretnerekkel. Ennek köszönhetően Magyarkanizsa község is bevételi többletet valósított meg. Körzeti szinten 2016-ban mintegy 30 százalékos szufficitet jegyeztek az Európai Unióval, Németországgal, az Orosz föderációval lebonyolított áruforgalomban. Ha tudjuk, hogy Szerbia 27 százalékos deficitet valósított meg, akkor látszik csak, mekkora a különbség, úgyhogy nem véletlenül vagyunk mi – pozitív értelemben - Szerbia mozdonya, ami húzza az országot.

Szerző: 
Vajdaság Ma, Bödő Sándor