You are here

Az elmúlt hétfőn Ludason maratoni hosszúságúra nyúlt az a lakossági fórum, melyen a helyi közösség vezetősége és vendégeik a falut érintő kérdésekről, problémákról számoltak be a termet zsúfolásig megtöltő polgároknak.

A megjelenteket Aladics Tibor, a ludasi helyi közösség közgyűlésének elnöke köszöntötte, majd Kovács József, a szabadkai közlekedési rendőrség főparancsnok-helyettese és Predrag Severenji, a közlekedési rendőrség főfelügyelője előadást tartott a közlekedésbiztonsági törvénnyel és előírásokkal kapcsolatban, külön kitérve a különféle kapcsolható járművekre, mezőgazdasági eszközökre. A 2009 óta érvényben levő új közlekedési törvény értelmében a traktor már nem munkagép, hanem motoros jármű, s ugyanolyan előírások vonatkoznak rá is, mint a gépjárművekre.

A vendégek ismertették a törvénynek a kapcsolható eszközökre és a mezőgazdasági munkagépekre vonatkozó kitételeit, s hangsúlyozták, hogy ők a törvény betartásáért felelnek, nem pedig a törvény tartalmáért. Ha valaki nem tudja bizonyítani a kapcsolható eszköz eredetét, nincs papírja arról, hol gyártották, akkor az nem jegyezhető be, és nincs engedélyezve a használata.

A gazdák nem értenek egyet azzal, hogy minden kapcsolható mezőgazdasági gépet be kell jegyeztetniük. Elhangzott, hogy a község földműveseinek össze kell fogniuk, s a törvényalkotót meg kell győzniük arról, hogy változtassa meg a törvényt. Ennek érdekében pénteken figyelmeztető gyűlést tartottak a ludasi helyi közösség udvarában, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a közlekedésbiztonsági törvény módosításának szükségességére.

A lakossági fórum folytatásában szó esett a művelődési otthon felújítási munkálatairól, a földutak karbantartásáról, az állami földek bérbeadásáról. A több civil szervezetnek is otthont adó művelődési ház felújításának első szakaszára 5 millió, a másodikra pedig 8 millió dinárt különítettek el a városi költségvetésből.

— Néhány éve beázott a tető, s akkor a Városépítési Igazgatóságtól gyorssegélyként folyósított 300 000 dinárból sikerült a legszükségesebb munkálatokat elvégeznünk rajta. Az első szakaszban belső átalakításokra kerül sor, az orvosi rendelő keretében levő nővérszoba és az orvosi szoba új helyre kerül, várótermet is kialakítunk. Létrehozunk egy kisebb klubhelyiséget, az épületen minden nyílászárót kicserélünk, és a színpadon is változtatunk. Jövőre, a második szakaszban beszereljük az etázsfűtést és szigeteljük az épületet — tájékoztatta a jelenlévőket Aladics Tibor.

Urbán Olívia, a Városi Tanács helyi közösségekkel megbízott tagja elmondta, hogy január elsejétől megszűntek a helyi közösségek saját számlái, s a befizetések ezentúl a város számlájára történnek. A helyi közösségek azonban jelentkezhetnek a minisztérium által kiírt pályázatokra, s elképzelhető, hogy így gyorsabban pénzhez jutnak.

Osztrogonác Simon, a Városi Tanács mezőgazdasággal megbízott tagja reményét fejezte ki, hogy minden termelő bejegyezte a gazdaságát.

— Ludason sok állami föld található. Aki legalább tizenöt törzskönyvezett tehene vagy bejegyzett farmja van, az előnyt élvez az állami földek bérlete tekintetében. Már próbáltunk Belgrádban lobbizni, hogy töröljék el a tizenöt törzskönyvezett tehénre vonatkozó rendelkezést, eddig azonban eredmény nélkül. De nem adjuk fel. Aki mezőgazdasággal akar foglalkozni, annak meg kell felelnie bizonyos normáknak. Az állattenyésztőknek be kell jegyeztetniük a farmot, előbb-utóbb mindenkinek meg kell ezt tennie.

Ha elmulasztják, akkor nem tudnak lépést tartani a fejlődéssel, mivel kizárólag azoknak jár támogatás, akiknek bejegyzett farmjuk és legalább tizenöt törzskönyvezett tehenük van. Mindenkit arra biztatok, hogy használja ki a kínálkozó alkalmat — mondta Osztrogonác. Szabadka község területén mintegy 13 000 hektár állami földet adnak bérbe május végén, június elején. A törvényekkel összhangban 6000 hektárt az állattenyésztőknek adnak ki, 6000 hektárra pedig licitálni lehet.

Az első körben azok licitálhatnak, akik az adott kataszteri községben élnek, ott vannak termelőként bejegyezve, legalább fél hektár földdel és mezőgazdasági nyugdíjbiztosítással rendelkeznek, a második körben pedig bárki licitálhat. A földekre vezető utakkal kapcsolatban elhangzott, hogy a községben 90 millió dinárt különítettek el karbantartásukra, újak létrehozására.

Aladics Tibor elmondta, hogy több utcát is rendeztek, hamarosan az Új sort is kikövezik, a Halomi soron pedig új trafóállomás épül. Szabadka többi helyi közösségéhez hasonlóan Ludason is megkezdte működését az ombudsmaniroda.

Minden második csütörtökön várják a polgárok közérdekű, főleg jogi ügyekkel kapcsolatos kérdéseit. A lakossági fórum végén a DDOR biztosítótársaság képviselője, Sarnyai János és Marcikity Mónika, a terménybiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal ismertette meg a kitartó hallgatóságot.

Szerző: 
Hét Nap, (T. T.)