You are here

Károk az optikai kábelek árkainak ásása során – A felügyelőség felhívja az érintett polgárok figyelmét, hogy tegyenek bejelentést

Az év elején Palics Helyi Közösség közgyűlése határozatot hozott, amelyben kifejezte elégedetlenségét az optikai kábelek árkainak ásásával kapcsolatban, valamint felszólította a kivitelezőket és Szabadka Város illetékeseit, hogy hozzák helyre a keletkezett károkat.

Lapunk annak járt utána, hogy mi késztette a helyi közösséget a határozat meghozatalára, és hogy milyen károk keletkeztek a helyi közösség területén.

2016-ban a kereskedelmi, idegenforgalmi és távközlési minisztérium minden szerbiai településre küldött egy kérdőívet, amellyel felmérték, hogy mekkora igény van a széles sávú internetre. Palicsnak, mint idegenforgalmi központnak, szüksége van széles sávú internetre, valamint a palicsi polgárok is igénylik azt, közölte Bognár Tibor, a helyi közösség titkára.

– Úgy néz ki, a szolgáltatók hozzájutottak ehhez a kérdőívhez. Amikor tavaly a szolgáltatók elkezdték lefektetni az optikai kábeleket Szabadkán, rögtön eljöttek Palicsra is. Október elején a Sat-trakt kezdte lefektetni az optikai kábeleket, december közepén pedig a Telekom ásta fel az utcákat, és még mindig dolgoznak – mondta el Bognár Tibor.

Az optikai kábelek lefektetése során a helyi közösség utcáin több kár is keletkezett.

– Október végén az egész Pulai utcában elvágták a telefonzsinórokat. Felverték a betont. Sok helyen elvágták a fák gyökereit, félő, hogy ezek a fák idén egy nagy viharban kidőlnek. Két-három helyen a gázvezetéket is átszakították, szerencsére a gázszolgáltató gyorsan elhárította a hibát. A vízvezetéket több mint húsz helyen is átvágták, ezek az utcák órákig vízben álltak, mire a vízvezeték-szerelők helyreállították a károkat – sorolta a Palicson keletkezett károkat Bognár Tibor, és hozzátette, hogy a szolgáltatók már betemették a kiásott árkokat, de a nagy esőzések miatt a járdaszéleken életveszélyes lyukak keletkeztek.

A helyi közösség titkára meg is mutatta a keletkezett károkat és elmondta, hogy Palics szinte mind a 107 utcáját felásták a szolgáltatók.

– Nálunk a vízvezetéket szakították át. A kábeltévé-vezetéket megsértették, de nem szóltak, hanem egy szürke szikszalaggal betekerték és betemették. Az utcánkban a házak előtt a betonlapokat a szolgáltató munkagépe összetörte – mesélte Kovacsity Miroljub palicsi lakos.

A palicsi polgárok a helyi közösséget keresték fel és vonták felelősségre a kialakult helyzet miatt. Ezzel kapcsolatban Dobó Márta, a palicsi helyi közösség közgyűlésének elnöke a következőket nyilatkozta lapunknak:

Dobó Márta elmondta azt is, hogy a polgárok a városi kommunális felügyelőségnél jelentsék be a keletkezett károkat, mert a közterületek Szabadka Város tulajdonát képezik, a helyi közösségnek nincs hatásköre az ügyben, és hozzátette, hogy úgy tudják, további szolgáltatók is terveznek optikai kábeleket elhelyezni Palicson, de erről sem kaptak még hivatalos értesítést.

– Amikor Palicson első körben elkezdődött az optikai kábelek lefektetése, a helyi közösséget hivatalosan nem értesítették, semmilyen hivatalos bejelentés nem érkezett, mi csak észrevettük, mint helyi lakosok, hogy elkezdődtek a munkálatok.

Az évi utolsó rendes közgyűlésünkön is beszéltünk róla, hogy nagyon szomorú, hogy a helyi közösségeket ennyire semmibe veszik, hogy még a területükön zajló beruházásokról és munkálatokról sem értesítenek bennünket. Viszont, amikor újabb szolgáltatók kezdtek el árkokat ásni és megindultak a támadások a helyi közösség vezetősége felé, akkor úgy éreztük, hogy nagyon fontos tájékoztatni a polgárokat arról, hogy a helyi közösségnek semmi köze nincs ehhez az ügyhöz.

– Az optikai kábelek lefektetése egy fontos és jó beruházás, amit már régen kért a helyi közösség, azonban azt soha nem kértük, hogy többszörös árokásással kerüljön erre sor – emelte ki a közgyűlés elnöke.

Az optikai kábelek árkainak ásása során azonban nem csak Palicson keletkeztek károk. Az üggyel kapcsolatban megkerestük Szabadka Város Felügyelőségét, akik írásban azt válaszolták, hogy több tíz bejelentést kaptak a polgároktól, ami után a felügyelő kiment a terepre és felmérte a kialakult helyzetet. Legtöbb panasz a Kertváros és Kisradanovác helyi közösségekből érkezett. Leginkább a gyalogjárdákban, az úttesten és a zöldfelületeken keletkeztek károk.

A felügyelőség felhívja a figyelmet arra, hogy a helyi utakról, utcákról és nem minősített utakról szóló határozat 40. szakasza arra kötelezi a munkálatok kivitelezőit, hogy a munkálatok befejezte után a közterületet állítsák vissza eredeti állapotába. Ezért azokban az esetekben, amikor a felügyelő azt tapasztalta, hogy a közterületek nem lettek visszaállítva az eredeti állapotukba, végzéssel kötelezte a kivitelezőket, hogy ezt tegyék meg. A felügyelő több alkalommal is körbejárta a terepet a beruházók képviselőivel és a munkálatok kivitelezőivel, és azonnal kötelezte őket a közterület helyreállításra, ahol károkat vettek észre.

A felügyelőség továbbá felhívja minden polgár figyelmét, akit érint az ügy, hogy a szabadkai kommunális rendőrség 024/626-988-es telefonszámán, vagy a Szabadka Városi Közigazgatási Hivatal Ügyfélkapcsolati Központjának 024/626-999-es telefonszámán tehet bejelentést.

Arra a kérdésünkre, hogy várhatóak-e további munkálatok a város területén, a felügyelőségtől nem kaptunk választ.

Szerző: 
Magyar Szó, Patyi Szilárd