You are here

A gyűlést a helyiek kérésére hívták össze a felsőhegyi Szövetkezeti Otthon nagytermében.

A lakosok kérelmet nyújtottak be a falu vezetőségének, amelyet 75 polgár írt alá. Elmondásuk szerint már három éve nem volt összejövetel a faluban, ezért tartották indokoltnak egy újabb összehívását, ahol több témát is napirendre tűztek. Ősz Szabó Norbert, az egyik kérelmező, Felsőhegy: „Elsőként a helyi közösség tanácsának a négyéves munkájáról szeretnénk beszámolót hallani, valamint arról, hogy az elkövetkező négy évben mit szeretnének tenni a faluban, egyenként mindegyik tanácstag. A tanácselnök mondja el, hogy milyen fejlesztések lesznek a faluban. Sok pályázat nincs lehívva a faluban, így második napirendi pontban a helyi közösség titkárától szeretnénk hallani, hogany lehetne ezeket hatékonyabban fejleszteni.”

A helyi közösség tanácstagjai elfogadták a falubeliek kérelmét. Szabó Dékány Zsófia, tanácstag, Felsőhegy HK: „Mi is fontosnak tartjuk, hogy legyen falugyűlés, az emberek problémáinak megbeszélése, akár segítség, akár más formában, úgy, ahogyan nekünk, tanácstagoknak is, ötletekre, sokszor tanácsra is szükségünk van.”

A helyi közösség elnöke elmondta, hogy meglepte a falubeliek kérelme. Hozzátette, ők is szeretették volna összehívni a falubelieket, azonban egy későbbi időpontban, miután elfogadták az új alapítói okiratot, amely alapján meghozhatják az új alapszabályzatot is. Bóbán József, elnök, Felsőhegy HK: „A képviselő testület elé kell kerülnie, a tanácsnak kell elfogadnia az új alapszabályt, amelyben nincs bevétele a helyi közösségeknek, nincs ingatlana, teljesen meg van fosztva mindentől. Mi megcsináltuk a választást, azért mondom, hogy megcsináltuk, mert benne voltam a régi tanácsban, és akkor is elnök voltam, és várjuk a belgrádi parlamentet, hogy valami törvényt hozzon a helyi közösségekre, mert így képtelenség működni.”

A helyi közösség elnöke azt is elmondta, hogy az érvényben lévő alapszabályzat szerint a falugyűlést szükség szerint hívják össze, nem pedig évente, hiszen a helyi közösségeknek nincs semmilyen hatáskörük. Felsőhegyen egyébként a 2011-es népszámláláskor 1726 lakost regisztráltak.

 

Szerző: 
Pannon RTV