You are here

Számos vajdasági település szembesül napjainkban az elvándorlás, a népesség számának csökkenésével, nincs ezzel másként Erzsébetlak sem.

Ma van a magyar szórvány napja. A Kárpát-medence minden táján rendezvényeket és összejöveteleket szerveznek, ahol a szórványközösségek problémáira hívják fel a figyelmet.

Egy út vezet a bánáti szórványtelepülésre, Erzsébetlakra. A valamivel több, mint ezer lakosú, többnemzetiségű falut a Bega, a Tisza és az Écskai Halastavak határolják.Erzsébetlaknak az utolsó népszámláláskor 1370 lakosa volt. Ötszáz szlovák, négyszázhetvenöt magyar, százharminchét szerb, száztizennyolc bolgár nemzetiségű. Több, mint kétszázan költöztek el a faluból az elmúlt időszakban. Pozsár István, anyakönyvvezető, Erzsébetlak: „Az a legnagyobb probléma szerintem, hogy ezek mind fiatalok. Vagyis többnyire fiatal. És ezeknek a fiataloknak a családjuk már kinn születik. Úgyhogy tavaly például négy vagy öt gyermek kint született Bécsben. S akkor ezek a fiatal házaspárok szerintem már nem jönnek vissza.”

A nyolcvan éves Damjanov Etelnek is külföldön vannak a gyerekei. Egyedül él. Nemrég baleset is érte. „Nincsen munkájuk – mit csináljanak? A nyugdíj kevés nagyon. Ebből nehezen lehet megélni. És az ilyen idősek már nem tudnak dolgozni, tudja. Úgyhogy nagyon nehéz. Nagyon. Mint látja, minden olyan sorstalan, mind el van hanyagolva már.”

A Császár Tó Magyar Művelődési Egyesület már több, mint egy évtizede ápolja a hagyományokat, próbálja összefogni az ottani magyarságot. Pozsár Halász Éva, tanítónő, elnök, Császár Tó MME, Erzsébetlak : „Mondhatom, hogy a tagságunk százon felül van, hiszen bármilyen megmozdulás van, az összmagyarság java jelen van. Különböző műsorok alkalmával összetartanak, és én azt hiszem, hogy itt, Erzsébetlakon nem nehéz tevékenykedni.”

Egymás mellett áll az evangélikus és a katolikus templom, ezzel is szimbolizálva a többnemzetiségű település lakóinak együvé tartozását. A katolikus templomot 1895-ben, az evangélikus templomot pedig 1902-ben szentelték fel. Penjov Anka, a helyi katolikus egyházi tanács elnöke: „240 katolikus lakosunk van, lakos van több, de 240-en katolikusok. Vannak magyarok, bolgárok, szlovákok, akik átjöttek katolikus vallásba.”

A katolikus hívek hétvégén - védőszentjük, Szent Erzsébet napján - templombúcsút ünnepelnek. Ez egyben alkalom, hogy az elszármazottak hazalátogassanak. Kovács Veronika, Erzsébetlak: „Ott fönn az oltárnál van az Erzsébet-kép, és az Erzsébet a falu ünnepe, búcsúja. És azt fogjuk tartani. Nagyon sok vendéget várunk, minden felől. Egy 150 vendéget. És most készítjük, hogy nagyon szép legyen a templom.”

Erzsébetlakhoz a természet nem volt bőkezű. Az 1600 holdnyi földterületből csak mintegy hatszáz művelhető meg. A többi legelő. Az itt élőknek a halászaton és a nádvágáson kívül - amelyek lényegében idénymunkák - nincs sok munkalehetősége.

 

Szerző: 
Pannon RTV