You are here

A 6500 lakosú falu életéről a helyi közösség elnökével beszélgettünk

A csantavéri helyi közösség elnökével, Földi Mártával a településen közelmúltban elvégzett munkálatokról, valamint a falu mindennapi problémáiról beszélgettünk.

– A múlt év második felében sikerült kiaszfaltozni a Negyedik szőlősor második részét, valamint a Vörös csillag utcát is.

A Szerbiai Utak közvállalat közreműködésével kaptuk a kőtörmeléket, a Voj put pedig elvégezte a munkálatokat, többek között a Dózsa-telepen.

A Hatodik szőlősort, valamint a topolyai útra vezető két mezőgazdasági mellékutat apró kővel szórtuk le. Minden évben terveink közé beiktatjuk, hogy a lehetőségekhez mérten, a város mezőgazdasági titkárságának terveivel összhangban, apró kővel vagy törmelékkel feltöltjük ott, ahol a legszükségesebb. A Gazdasági Minisztérium Építsünk együtt pályázatát megnyerte a város, és ennek köszönhetően a Vörös csillag utcát közel hatszáz méter hosszúságban sikerült kiaszfaltozni. E beruházás értéke közel tízmillió dinár volt – mondta a csantavéri helyi közösség elnöke.

Fogadónapot a helyi közösségben minden hónap második keddjén tartanak, Földi Márta, a helyi közösség elnöke, délután 4 és 6 óra között fogadja a polgárokat, de a helyi közösség titkára minden munkanapon megtalálható a helyi közösség épületében, és feljegyzi az aktuális gondokat.

– A tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságnál a város pályázata által a kétnyelvű utcanévtáblákra százezer dinárt kaptunk – tudtuk meg Földi Mártától, aki a következőket is elmondta: – Minden évben az útpadkák tisztítása, az árkok kimélyítése állandó feladatunk. A jelenlegi vezetőség hozzáállása az, hogy a meglevő értékeket meg kell őrizni, folyamatosan rendben tartani, mert így, ha bármilyen beruházásra kerül sor, annak sokkal nagyobb a látszata, sokkal nagyobb értéke és értelme lesz.

Az építési telek feletti jog tulajdonjoggá való átminősítésében is segítettünk a hozzánk forduló polgároknak, nem kellett nekik emiatt külön Szabadkára menniük, mintegy fél éven keresztül napi szinten összegyűjtöttük ezeket a kérelmeket, majd Szabadkára vittük a Telekkönyvi Hivatalba – hangsúlyozta a csantavéri helyi közösség elnöke.

Ami az utcák aszfaltozását illeti: a munkálatokat megelőzően ki kell dolgozni a projektdokumentációt, és csak pozitív elbírálás esetén kérheti a helyi közösség az aszfaltozást.

– Az idén többek között az Egység, a Marx Károly, a Boris Kidrič, valamint a Moša Pijade utcák tervdokumentációjának készítésére adtuk át az igényt, majd pozitív elbírálás esetén gondolkodhatunk az aszfaltburkolat kérelmezéséről. Mindezt a város pénzeli, ugyanis a helyi közösség nem rendelkezik saját költségvetéssel, a helyi közösség anyagi költségeit is fedi a város, pontosabban a helyi közösség egyetlen alkalmazottjának, Gregus Katalin titkárnak a fizetését. A vezetőség tagjai pedig önkéntes alapon, anyagi juttatás nélkül, a közösség érdekében végzik teendőit, emiatt is nagyon szeretném, ha nagyobb összefogásnak látnánk tanúbizonyságát. Szervezünk takarítási akciókat is, szép példa volt erre az áprilisi munkaakció lent a Szigeten. A Gebi vállalat és a helyi közösség szervezésében közel száz személy kapcsolódott be ebbe. A közös akció eredményeként hatszáz fa lett elültetve az idén, a múlt évben a Gebi kétezer fát ajándékozott a településnek, az idén ezeket megkapálták a munkaakció részvevői. Helyrehozták a kispályás labdarúgópályát, a kosárlabdapályát is, valamint néhány paddal és árnyékolóval is bővültek a pályák – mondta elégedetten a helyi közösség elnöke.

A falugondnok az elmúlt évben több mint harminc rászoruló idős embernek segédkezett a ház körüli munkában, gyógyszerbeszerzésben és egyéb feladatokban, emellett a falugondnok, a részére biztosított járműnek köszönhetően, a rászoruló polgárokat kórházi kezelésre is el tudta szállítani.

– Testvérvárosi kapcsolatot ápolunk Mezőberénnyel, a múlt évben Akasztóval, majd az idén Orommal léptünk testvérvárosi együttműködésre. A helyi közösség az elmúlt időszakban lehetőségeihez mérten támogatta a civil-, sport és művelődési egyesületek munkáját. A felújított négyszáz fős színházteremben a gyermekek Tavaszköszöntő ünnepi műsorral léptek fel. Olyan előadásokat igyekszünk elhozni, amelyek nagy színpadot igényelnek. A múlt évben az újvidéki színház művészei a Csárdáskirálynőt adták elő, az idén a Csókos asszony darab került bemutatásra, valamint az Álom hava film vetítése is telt házas volt –mondta Földi Márta.

Szerző: 
Magyar Szó, Pa. E.