You are here

Tegnap ülést tartott a topolyai képviselő-testület – Beszámoltak tevékenységükről a községi költségvetésből részesülő intézmények

Viszonylag kevés vitával és gyorsan zajlott le a topolyai községi képviselő-testület tegnapi ülése. A képviselőknek a 35 napirendi pontot sikerült mindössze két és fél óra leforgása alatt megtárgyalni. Az ülés elején Fazekas Róbert, a testület elnöke újabb, frakciók közti mozgásokról számolt be: a Vajdasági Szociáldemokrata Liga frakciója csatlakozott a dr. Hadzsy János Polgárok Csoportjához, amely nevét kibővítette dr. Hadzsy János Polgárok Csoportja – Egyesült Szerbiai Régiókra. A VSZL frakciójához egy új képviselő, Haska Lajos csatlakozott, aki a közelmúltban lemondott Straub Ella helyére érkezett. A képviselők eskütétele után beszámolók hangzottak el a szabadkai Történelmi Levéltár, a Topolyai Művelődési Ház, a Topolyai Népkönyvtár, a szabadkai Városi Múzeum Topolyai Fiókja, a Dr. Hadzsy János Egészségház, Topolya és Kishegyes Községek Szociális Védelmi Központja, Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete és a községi ombudsman 2012-es évi munkájáról. A kkt az összes jelentést elfogadta, akárcsak a Komgrad Kommunális Közvállalat, a Telekrendezési Közvállalat és a Topolyai Piac Kft. Közvállalat alapítói határozatának összhangba hozatalát. A képviselők rábólintottak a topolyai átrakodóállomás és újrahasznosító udvar megépítéséhez szükséges tervdokumentáció kidolgozására, valamint a Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanács megalakítására is.

Ellenzéki részről ellenállásba ütközött a Topolya község terültén levő helyi közösségekről szóló határozat módosítása és bővítése, ám Fazekas szerint a határozatot csak összehangolják az idevágó törvényekkel. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a község legtöbb helyi közösségében választás lesz az év végéig, s ezeket szeretnék egységesen lebonyolítani. A helyi közösségek finanszírozását illetőleg elmondta, hogy a fejlesztési pénz 60 százalékát a város kapja, 40 százalékát pedig a lakosság arányában osztják el a falvak között. Meglátás szerint a most elfogadott határozat a decentralizációt szolgálja, s ezt az irányt kell követni a jövőben is.
A kkt elfogadta a kisbelgrádi helyi járulék bevezetésére vonatkozó népszavazás kiírását, valamint új tagságot neveztek ki a Községi Választási Bizottságba. Megújult a Pro Urbe díj odaítélését lebonyolító bizottság is, és kinevezték az állami földek árverését lebonyolító bizottságot.
A kkt ülés talán legfontosabb napirendi pontja a bíróságok és ügyészségek székhelyére vonatkozó határozat volt, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott. Fazekas ennek kapcsán elmondta, hogy ezzel a záróhatározattal azt szeretnék elérni, hogy Topolya visszakapja az alapfokú bíróságot. A bíróságok 2008-as központosítását követően Topolya és Kishegyes községek vonatkozásában bebizonyosodott, hogy az ügyek tovább húzódnak, mint korábban, a munka nem elég dinamikus, és útiköltségek is terhelik a polgárokat. Az elnök szerint a testület megtette, amit bírt, a többi már a honatyákon múlik.

Szerző: 
L.J., Magyar Szó