You are here

A rendezvény irodalmi részét csütörtökön tartják meg

A nagybecskereki Petőfi MME idestova negyed évszázada folyamatosan őrzi egyik alapítójának, a nagybecskereki születésű, B. Szabó Györgynek az emlékét, és igyekezik évről évre tenni azért, hogy megőrizze a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség vezető személyiségének emlékét. A nagybecskereki Petőfi MME-ben vasárnap a B. Szabó György Emléknapok XXIV. alkalommal kerültek megrendezésre. A megemlékezés a II. B. Szabó György Képzőművészeti Táborral kezdődött, amelyet koszorúzás előzött meg a Petőfi MME udvarában lévő emléktáblánál. A koszorúzást megelőzően a jelenlévők egyperces csenddel adóztak az április 12-én elhunyt Kaszás Károly emlékének, aki egyike volt a B. Szabó György Emléknapok megálmodójának, és hosszú évek során az Emlékbizottság tagja volt. Az egyesület elnöke Tóthné dr. Glemba Klára méltatta az elhunyt Kaszás Károly szerepét és jelentőségét a nagybecskereki Petőfi MME munkájában, valamint Nagybecskerek város kulturális tevékenységében, majd rátért B. Szabó képzőművész és irodalmár munkásságára, és rámutatott az ilyen és ehhez hasonló emléknapok fontosságára, mint ahogyan nevezte, a közösség megtartóerejére a megmaradása érdekében.

Meleghy Zsuzsannának, az Art Klubvezetőjének szervezésében a táborban 18 művész vett részt, akik Bácsföldvárról, Muzslyáról, Becséről, Óbecséről és Nagybecskerekről érkeztek, és grafikai munkákat készítettek. A II. B. Szabó György képzőművészeti táborban elkészített munkákból kiállítás fog nyílni az egyesület székházában.

A XXIV. B. Szabó György Emléknapok irodalmi részét csütörtökön tartják meg a Petőfi MME székházában, melyet Tabacski Edit könyvtáros szervez az irodalomkedvelők részére, s melynek B. Szabó irodalmi munkásságának méltatása lesz a témája.

Szerző: 
Kazi István, Magyar Szó