You are here

Kislinder Gábor, Topolya község elnökének évértékelője és a 2018-ra szóló tervei

Néhány héttel ezelőtt helyi közösségi választásokat tartottak a topolyai község 12 településén, s habár a tanácstagok függetlenként szerepeltek a listákon, valamennyien élvezték a pártok támogatását.

Az eredményeket a községi vezetés az utóbbi évek munkájának elismeréseként, megerősítésekén élte meg, ünneplésre azonban nincs idő, mert a további eredmények felmutatására kaptak ismét felhatalmazást a polgároktól – mutatott rá Kislinder Gábor, Topolya község elnöke az évértékelője alkalmával. 

– Az önkormányzat 2017-es költségvetése 1 milliárd 500 millió dinárt tett ki, amelyet az év végére pozitív mutatókkal tudtunk elkönyvelni. Ebben benne vannak a tartományi és a köztársasági támogatásokból és pályázatokból befolyt összegek, a község mezőgazdasági földjeinek bérbeadásából és a fejlesztésekből származó pénzek, és a helyi járulékból befolyt anyagiak, ami Topolyán bizonyos összeggel több mint 50 millió dinárt, az egész községre vonatkozóan több mint 130 milliót tesz ki.

A községi vezetés sikerként könyveli el a költségvetési tervezet módosításait az év folyamán, hiszen azok pozitív irányba változtak.

Ennek oka, hogy több esetben is a pályázott és megnyert pénzből az előirányzottnál kevesebb fogyott el egy-egy beruházás alkalmával. Ezeket természetesen a törvényes előírással összhangban visszautaltuk a támogatási szerveknek. Negatív értelemben vett módosítást nem kellett kieszközölni – nyilatkozta Kislinder, majd elmondta, hogy ez a falvak esetében is így történt. 

– Topolya vonatkozásában a 2018. évi költségvetésben szerepel a központban évek óta üresen álló motel emeleti részének lebontása, illetve a diákotthon befejezése. Mindjárt tavasszal szeretnénk befejezni a Vénusz kútjait, illetve jelentős összegbe kerül a zárt medence terveinek elkészítése is, a 2018. évi költségvetés mintegy 10 százalékát teszi majd ki. Elképzeléseink szerint az építkezésnek már első fázisát meg tudjuk az idén kezdeni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy 2019 végére elkészüljön a fürdőkomplexum.

Idei céljaink között szerepel még a kaszárnyánál levő benzinkút melletti problematikus híd statikai felmérése és rendbetétele. Valamennyi faluban járdákat szeretnénk aszfaltozni, további határutakat tervezünk járhatóvá tenni, a központot rendezni. Bajsán a Pannónia felé vezető út egyik hídjának rendbetételével szinte az utolsó pillanathoz érkeztünk, és a medence befejezése is az idei feladatok közé tartozik. Karađorđevón a vízvezeték-hálózatnak a befejezése maradt az idei évre, Kisbelgrádban pedig egy közösségi teret építünk ki.

A 2018. év feladata a Zentagunarast Gunarassal összekötő aszfaltút befejezése is, a zentagunarasi tájház karbantartása, Gunarason pedig a falu arculatának javítása. Njegoševón és Pobedán az orvosi rendelők felújítása az idei prioritás – ismertette nagyvonalakban a községi költségvetésben is meghatározott lépéseket a polgármester, majd elárulta, hogy márciusig Topolyán 13 millió dinárt fordítanak fásításra, hiszen ha csak a tartományi statisztikákat vesszük figyelembe, a községnek jelentős lemaradásai vannak e téren. 

A topolyai egészségházat érintő probléma megoldását még 2016-ban vette a kezébe a község, s az ezzel kapcsolatos lépésekre és más egészségügyi célokra az idén 38 millió dinárt különített el. A község átvállalt valamivel több mint 100 millió dinár felhalmozódott adósságot, aminek a mértéke múlt év februárjára vált világossá. 

Kommunális téren a hulladékkezeléssel járó változások mellett az idén az egész községben folytatják a régi és elavult ivóvízhálózat korszerűsítését, adott esetben cseréjét. A község szennyvízhálózatának problematikája összetett, az ilyenkor elengedhetetlen tervek kidolgozása folyamatban van.

– A szennyvíztisztító kiépítése három fázisban zajlik majd, és próbáljuk pályázati pénzekből megoldani a kivitelezést. Jelenleg a Műszaki Egyetemmel végezzük a tervdokumentáció kidolgozását, hiszen hosszú távra tervezve a pályázatok esetében számos EU-s előírásnak kell megfelelnie.

A szennyvíz, de más környezetvédelmet érintő kényes kérdés megoldására 2025-ig adnak határidőt a szennyezőknek a törvényes előírások – mutatott rá Kislinder, aki a topolyai önkormányzat egész éves tevékenységét értékelve elmondta még, hogy Topolya vezetőségének nemcsak a polgároknak kell elszámolnia, hanem a tartományi és a köztársasági szerveknek is felelősséggel tartozik. 

– Az, hogy az elmúlt évek során folyamatosan mind nagyobb összegre sikeresen pályáztunk ezeken a szinteken, annak köszönhető, hogy világosan el tudtunk számolni a céleszközökkel. Ez persze nem kérdés, és a munkánkért nem kérünk külön dicséretet és hódolatot, ez a mi vállalt dolgunk – összegezte az interjú végén Kislinder Gábor, Topolya község elnöke.

Szerző: 
Magyar Szó, K.P.D.