You are here

A tartományi vezetőség elégedett a költségvetési adatokkal, az ellenzék szerint nem használják ki vagy téves célokra fordítják az adófizetők pénzét – Az aszálykárokkal is foglalkozott a képviselőház

A hatalmi pártok képviselői sikerről beszéltek, az ellenzéknek azonban egyetlen jó szava sem volt a Tartományi Képviselőház ülésén, melynek legfontosabb napirendi pontját az idei költségvetési tervek féléves teljesítéséről szóló kormányjelentés képezte. A tartományi költségvetés Smiljka Jovanović pénzügyi titkár beszámolója szerint az idén 63,7 milliárd dinár, a bevételeket a vártnál nagyobb arányban, 57,38 százalékban valósította meg a tartományi kassza az első félévben: már 36,5 milliárd dinár befolyt a büdzsébe. A kiadásokat az eredeti elképzeléshez mérten sikerült valamelyest lefaragni, 42,7 százalékos volt a tervbe vett költekezés megvalósítása: 27,2 milliárd dinártól „vált meg” Vajdaság. Most 3,9 milliárdos a többlet.

A témával foglalkozva Igor Mirović tartományi kormányfő elmondta, hogy a pénzeszközök növekedése az áruforgalmi és nyereségi adó vártnál jobb megfizettetésének köszönhető, ami jó hírnek számít, hiszen a gazdaság fellendülésének a jele. A bevételek növekedése jó hír, de gondot is jelent az adminisztrációnak: az lenne ideális, ha még több projektum létezne, még nagyobb arányban valósítanák meg a meglévő elképzeléseket. Mirović elmondta, eredménytelennek tekinti kormányán belül azokat a titkárságokat, amelyek a projektumok megvalósítása terén nem könyvelnek majd el legalább 90 százalékos sikert. A munka folytatódik – jelentette be, s az újvidéki Žeželj-híd felújítása mellett az angiográfiás felszerelés beszerzésének folytatását, 11 ipari park kiépítését, kórházak felújítását említette.

MIT KEZDJÜNK AZ ASZÁLLYAL?

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga javaslatára napirendre tűzték az aszálykárok témáját is, a többség azonban a már meghozott intézkedések miatt nem látta értelmét e pont támogatásának. Saša Šućurović, a Liga képviselője elmondta, hogy a kormány eddig semmit sem tett az ügyben, s most azt is eredményként könyveli el, hogy megtörténtek az első lépések. A párt a válságstáb munkájának elindítását, kárfelmérést, a rendkívüli helyzet kihirdetését és a földművesek adókötelezettségeinek elhalasztását javasolta. Vuk Radojević mezőgazdasági titkár erre reagálva közölte, hogy ezeknél is szélesebb körű intézkedéseket foganatosítanak. A ligás elképzelések nincsenek összhangban az érvényes jogszabályokkal – jelentette ki. Az állam intézkedései közül kiemelte az árutartalékok révén foganatosítottakat, melyek között az idei kukorica sürgős felvásárlása is szerepel 550 millió dinár értékben, de a gazdák kötelezettségei kifizetésének fél évre történő elhalasztását is.

Igor Mirović elmondta, hogy a tartományi szervek a köztársaságiakkal egyeztetve járnak majd el az aszálykárok enyhítése érdekében, a vajdasági vezetőség kedvezőbb hitelfeltételeket és támogatásokat adhat, a köztársasági hatalomnak szélesebb hatáskörei vannak. Cáfolta, hogy a tartomány nem gondolkodik hosszú távú megoldásokon: jelenleg 11 helységben folyik öntözőrendszerek létesítése, és további 27 helyen tervezik ugyanezt.

TÁVOLI KOLOSTOROKRA IS FUTJA

Az ellenzéki pártok közül több is kifogásolta, hogy nem használták fel a rendelkezésre álló pénzt, továbbá nem terjesztették idejekorán a parlament elé a jelentést. Goran Paunović, a Demokrata Párt képviselője egyértelműen rossznak minősítette a tartományi többség munkáját, s úgy vélte, a Szerb Haladó Párt által kialakított –  a médiában „festett” – kép nem felel meg a valóságnak. Milan Ćuk, a Szerb Radikális Párt képviselője egyszerre állította azt, hogy a haladó párti vezetőség szórja a pénzt, amiben segítségére vannak koalíciós partnerei, s azt is, hogy nem használtak ki a költségvetésből legalább 10 milliárd dinárt. Értékelése szerint a mezőgazdasági és erdészeti célokat szolgáló 8 milliárd dinárból csak 2,2 milliárdot vettek igénybe, az aszály ellenére. Csonka Áron, az Alternatíva a Vajdaságért képviselői csoport vezetője inkább azt kifogásolta, hogy már a folyó év tizedik hónapjában járunk, s még csak most vitázik a ház a hatodikról. Emlékeztetett: az előírások szerint már a szeptemberig terjedő jelentésnek kellene az asztalon hevernie. Kifogásolta a büdzsé egyes „érdekes” tételeit is, mint például a Hilandar kolostor felújítására elköltött 7 millió dinárt. Pelt Ilona, VMSZ-es képviselő szerint a számok önmagukért beszélnek: csaknem 4 milliárddal vastagabb a tartomány pénztárcája, óvodák, iskolák, diákotthonok felújítása és karbantartása folyik. Szerinte a mezőgazdaságról sem feledkezett meg a kormány: a feldolgozóipari kapacitások növelése és a fiatal gazdák felkarolása érdekében kiírt pályázatok sokat segítenek és rendkívül népszerűek.

A parlament megvitatta a Vajdasági Vizek és a Vajdasági Erdők közvállalatok előző évi üzleti jelentéseit, Orosz János fordítót, korábbi nemzeti közösségi tartományi segédtitkárt pedig kisebbségügyi tartományi ombudsmanhelyettesnek választották meg.

 

Szerző: 
Magyar Szó, v-ár