You are here

Nyilas Mihály: Titkárságunk várhatóan februárban újból pályázatot ír ki óvodafelújítási munkálatokra

Az óvodáknak az önkormányzatok az alapítói. Minden költséget, beleértve a bérezést is, a községek és városok állják, de a tartomány jelentős mértékben segíti az épületfelújítást.

n A tartomány mi módon támogatja az önkormányzatok alapította óvodák fejlesztését? – kérdeztük Nyilas Mihály tartományi kormányalelnököt és tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkárt.

– Az iskoláskor előtti oktatás fontos, talán még fontosabb, mint az általános iskolai és a középiskolai, hiszen a család mellett itt a valós kezdete a minőségi nevelésnek, oktatásnak és személyiségépítésnek. Ami játékkal kezdődik, de lassan átvált játékos tanulásba, majd végül tanulásba.

A tartományi kormány az óvodától a középiskoláig megfelelő feltételeket kíván nyújtani a gyerekeknek a biztonságos ott-tartózkodásra a korszerű, jól szigetelt épületekben, megfelelő fűtéssel, játszótérrel, felszereléssel, megfelelő vizesblokkal, biztonsági, tűzvédelmi és minden egyéb rendszerrel.

A 45 önkormányzatban 44 iskoláskor előtti intézményünk van. Az épületeik száma ennek az ötszöröse, mert minden intézménynek több épülete, sokuknak a falvakban több kihelyezett tagozata van. Emellett 44 magánóvodánk is működi. Mintegy 53 000 gyerek jár oviba jelenleg a tartomány területén.

Amikor épületfelújításokról beszélünk, a tartomány nagy eltökéltségéből, hogy a dolgot elmozdítjuk a holtpontról, valamint az erre kidolgozott hároméves tervből természetesen nem maradhattak ki óvodáink sem, függetlenül attól, hogy ezek különben teljesen önkormányzati pénzeléssel működnek.

Az elmúlt másfél évben forrásainkra az óvodák is számíthattak. Itt is a tervdokumentációval kezdtük. Az intézmények vezetői ugyanis arra panaszkodtak: nincs meg a dokumentációjuk és pénzük sem az építkezési engedélyek beszerzésére és a pályázáshoz. Ebben segítettünk a tervdokumentációs pályázat kiírásával 3 200 000 dinár összegben. A többi között itt hét olyan óvodát támogattunk, amelyben magyar vagy vegyes, szerb–magyar csoport is működik. Ezek Szabadka, Temerin, Törökkanizsa, Nagykikinda és Magyarkanizsa egy-egy épülettel, valamint Szenttamás két épülettel.

Nyáron írtuk ki pályázatunkat épületfelújításra, és 40 millió dinárt irányoztunk elő e célra óvodáinknak. A támogatott 17-ből  négybe járnak magyar ovisok, Szabadkán, Nagykikindán, Topolyán és Magyarkanizsán. Emellett két projektben összesen 9,8 millió dinárt biztosítottunk egy-egy épület felújítására a törökkanizsai és a kishegyesi óvodának – ahol magyar csoportok működnek – a Tartományi Tartalékalapból. A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság pedig 2017-ben 8 óvodaprojektet támogatott 102 millió dinár összegben hozzáépítés, szigetelés, tetőfelújítás, akár új épület építése céljából. Ezek között egybe, a temerini óvodába járnak magyar ovisok.

Mindezek jelentős összegek, habár az igények ennél sokkalta nagyobbak, ami látható a jelentős pályázati túljelentkezésből is. Várhatóan titkárságunk a jövő év februárjában újból pályázatot ír ki felújítási munkálatokra, reméljük, az ideieknél nagyobb összegben. A Nagyberuházási Igazgatóságnak is lesz jövőre pályázata, amelyre óvodák jelentkezhetnek. Mivel vannak, akik az idén nem pályáztak, és olyanok is, akik pályáztak, de nem nyertek, mindkét csoportba tartozókat arra kérem, bátran pályázzanak jövőre! – mondta a tartományi titkár, hangsúlyozva, hogy a pályázati kérvényeket az óvodák esetében mindig az önkormányzatoknak kell benyújtani.

Szerző: 
Magyar Szó, Bozsoki Valéria