You are here

1989-ben fogadták el az UNICEF Gyermekjogi egyezményét.
A harminc évvel ezelőtt született megállapodás összefoglalja azoknak a jogoknak a minimumát, amelyeket minden államnak biztosítania kell a gyermekek számára, így a gyermekek életben maradását, fejlődését, védelmét és a társadalomban való részvételét biztosító jogokat. Az évforduló kapcsán ülésezett a Tartományi Képviselőház.
Az UNICEF szerbiai irodájának felmérése szerint Vajdaság élen jár a gyermekjogokat érintő intézkedésekben, de továbbra is keresik azokat a megoldásokat, amelyek segítenek abban, hogy azokat minél nagyobb mértékben elfogadják – mondta Regina De Dominicis, az UNICEF szerbiai irodájának igazgatója: „A partnereinkkel szorosan együttműködünk az oktatásban, az egészségügyben, a gyermekvédelemben. Ezen kívül szeretnénk integrálni a térségben lévő árva gyerekeket, erre partnert is találtunk, akik nagyon tiszteletreméltóak abból a szempontból, hogy tiszteletben tartják azt az elképzelésünket, hogy egy gyereket sem szabad hátrahagyni.”

Azzal, hogy Szerbia ratifikálta a megállapodást elkötelezte magát, hogy intézményesen ismertesse a gyermekjogokat. Erre tavaly októberben került sor – mondta Milan Dekić, gyermekjogokért felelős ombudsmanhelyettes: „Nagyon örülök annak, hogy a képviselőház első ízben felismerte a téma fontosságát, és a mai gyűlésen tovább bővítjük a gyermekjogokkal kapcsolatos dolgok elmélyítését, de főleg azokat a mechanizmusokat, amelyek a gyermekjogvédelemre vonatkoznak.”

A témához kapcsolódó programok megvalósításához a Tartományi Képviselőház a költségvetés elfogadásával megteremti a szükséges feltételeket - mondta Pásztor István.

Pásztor István, elnök, Tartományi Képviselőház (VMSZ): „Kialakul ezzel kapcsolatban egy gyakorlat, problémamegoldási lehetőség, másrészről pedig ezek a jó gyakorlatok, például szolgálhatnak egyéb más közegekre Vajdaságon belül, Szerbián belül vagy egyéb más régiós kitekintésben.”

Az összejövetelen az is elhangzott, hogy az UNICEF bővíteni fogja tevékenységeit a tartományban, elsősorban a fiatalokkal való foglalkozásban.
 
Szerző: 
Pannon RTV