You are here

Szabolcski Szabolcs tölti be a tanácselnöki tisztséget

A helyi közösségi választásokat követően az idei év első napjai változást hoztak Pacsér életében.

Mint az korábbról ismeretes lehet, a múlt év végén megtartott választásokon Pacséron a szavazásra jogosult polgárok több mint 30 százaléka járult az urnák elé. Három választási körzetben 5-5-5 tag jutott be a falut irányító testületbe. Miután megtartotta első ülését az új összetételű tanács, megválasztották az új elnökét: a 15 tagú csapat élére Szabolcski Szabolcs került, aki fiatal évei, és komoly felelősséggel járó munkahelye ellenére évek óta tevékenyen kiveszi a részét szülőfaluja mindennapjaiból. Először arra kértük, hogy mutatkozzon be.

– 1988-ban születtem, Pacséron nőttem fel, szüleim földműveléssel foglalkoznak a faluban. 2013 óta vagyok a helyi közösség tanácsának tagja, 2015-től a végrehajtó bizottságban is tevékenykedem. A Prosperitati Alapítvány topolyai irodájában dolgozom a régió – ezzel együtt a falum – terület- és gazdaságfejlesztési programjának megvalósításán a lakossággal együttműködve. A kinevezésemet jó értelemben vett kihívásként élem meg, és a pacsériak is meglepetésként fogadták. Első pillanattól átérzem azt, hogy sorsokat befolyásolóan nagy a felelőssége a falutanács elnökének. Elődöm, Szombathy Zoltán, 16 évig teljesített szolgálatot, és remélem, hogy megfelelek az ő és a munkáját segítő csapat által támasztott magas mércének. Az előző elnöktől sokat tanultam, illetve tanulok ma is, és a továbbiakban is számítok az aktív segítségére, hiszen tanácselnök-helyettes titulusban munkálkodik a jövőben.

Milyen út vezetett a falu tanácselnöki kinevezéséig?

– Pacséron 15 tagú testületi bizottság tevékenykedik, ők szavazás útján választják meg az elnököt, illetve a végrehajtó bizottság elnökét, továbbá kinevezik a tanácselnök-helyettest. A határozatok alapján Nagy Ottó a végrehajtó bizottság elnöke, a testület tagjai pedig Szakács József, Pintér Oszkár, Nemes Norbert, Huszák Endre, Plavšić Ljubivoj és Tešić Branko. A 15 tagú falutanácsban vannak régi tagjaink is, de elsősorban fiatalítani szerettük volna az összetételét.

A falutanács alakuló közgyűlését a pacséri gyógyfürdő étkező részében tartották, aminek jelzésértéke is van, hiszen ez a fürdőkomplexum jelentheti a közösség jövőjét.

– A korábbi faluvezetőség egyik legnagyobb sikere a termálfürdő nyitott és fedett részének kiépítése. Ennek a teljesítménynek messze földön a csodájára járnak, és megtiszteltetés számunkra, hogy a helyiek is értékelték a választás alkalmával ezt az elért eredményt. Reméljük – és persze azon dolgozunk majd –, hogy a jövőben a dinamikus startot követő kiegyensúlyozott üzemeltetés a továbbiakban itt marasztalja a falu fiatalabb korosztályát, és felismerik a falusi turizmusban rejlő lehetőségeket.

Az elmúlt években a falu közössége és vezetősége erejét a medencekomplexum kiépítésébe fektette. Mik azok a feladatok, amik a fedett rész megnyitása után aktuálissá váltak?

– Fokozatosan ismerkedem meg a falut érintő valamennyi kérdéssel. Az egyik legégetőbb feladatunk a jövőben Pacsér immár igencsak elavult vízvezeték-hálózatának felújítása, ami az utóbbi időben mind jobban sürget bennünket. A jövőben a faluközpont karbantartását is szeretnénk nagyobb bevetéssel végezni, és vár ránk számos határút aszfaltozása. Pacséron több, mint 10 éve már minden utca szilárd burkolatot kapott, ezért összpontosíthatunk a határutakra. A pacséri közvilágítás évek óta takarékos égőkkel üzemel, persze ez is fokozott figyelmet igényel. A fürdő fedett részének megnyitása után a színház épületének rendbetételére is lassan sor kerülhet a pályázati kiírásokkal összhangban, illetve jelentős változások lesznek majd a szemétbegyűjtés terén is a közeljövőben.

Szerző: 
Magyar Szó, K.P.D.