You are here

Idén is minden magyar elsős általános iskolás megkapja a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagját

Egy újabb tanév kezdetén vagyunk, hiszen holnap a tanulók ismét beülnek az iskolapadokba. A Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagjairól, a magyar elsősök számáról, a magyar ajkú családok támogatásáról és egyéb programokról Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökét kérdeztük:

– Hetedik éve kerülnek kiosztásra az MNT beiskolázási csomagjai. Ebben az évben is minden elsős, aki magyar nyelven kezdi meg a tanulmányait, megkapja az MNT beiskolázási csomagját, amelyet ezúttal is a Magyar Kormány, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően osztunk ki. Az elsősöknek idén 1500 beiskolázási csomagot készítettünk, amelyek 28 község 70 oktatási intézményében, 31 kihelyezett tagozaton, összesen 101 épületben kerülnek kiosztásra mától kezdve szeptember 5-ig. A csomagokat az MNT tagjai osztják ki. Minden iskolában és kihelyezett épületben jelen lesz az átadón az MNT képviselője. A csomagokban a táskán és a tankönyveken kívül minden egyéb megtalálható, amire a kis elsősöknek szükségük lesz, tehát gazdagon felszerelt tolltartó, füzetek, metalofon, vonalzókészlet, vízfesték, papírvágó olló, gyurma, kollázspapír, zsírkréta, ragasztó, ecsetek, rajzblokk, filcek, abakusz, tornazsák és ugrókötél. Tavaly a csomagból kikerült a labda, de belekerült a betűkirakó, amelyre nagy szükség van elsőben. A tavalyi évben javítottunk a csomagok minőségén és változtattunk a külalakon. Most olyan, mint egy kis koffer, egyrészt a könnyebb szállítás végett, másrészt így a csomag tartalma is jobban elfér. Ugyanakkor ez a kis kofferszerűség azt is jelenti, hogy az elsősök új útra lépnek, hiszen megkezdik a tanulmányaikat – értesülhettünk Jerasz Anikótól, aki a magyar elsősök számáról is szólt.

– Az, hogy pontosan hány elsős ül be az iskolapadokba, majd szeptember közepe táján derül ki. Az adataink alapján persze tudjuk azt, hogy melyik iskolában hány csomagra van szükség, de az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy még lesznek ingázások, és a szám csak később véglegesül. Arra számítunk, hogy hasonló számú magyar elsős lesz, mint amennyi tavaly volt. Büszkeséggel és örömmel tölt el bennünket, hogy a zombori, a nezsényi, az udvarszállási és a maradéki általános iskolákban az idén ismét lesznek magyar elsősök. Tavaly a zombori Testvériség Egység Általános Iskolában nem volt magyar elsős, az idén viszont 3 elsős iratkozott be az intézménybe. Nezsényben sem volt tavaly elsős, az idén viszont 3-an ülnek be a helybeli iskola padjaiba. Maradékon 37 év kihagyás után, két évvel ezelőtt kombinált tagozat formájában megindult a magyar nyelvű oktatás, de tavaly nem volt magyar elsős, idén viszont 5-en iratkoztak be, míg Udvarszálláson 1 elsős indul a meglévő kombinált tagozatban, itt sem volt tavaly egy jelentkező sem. Más kiemelkedően pozitív példákkal is találkozhatunk. A Széchenyi István Á.I. Szalai kihelyezett tagozatán Szabadkán szintén nem volt magyar elsős tavaly, idén 13-an lesznek. Bácskossuthfalván az elmúlt tanévben 27 elsőst említettünk, most 37-en iratkoztak be. A szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Á.I.-ba 10 elsős indult tavaly, idén 18-ra számítunk. A topolyai Csáki Lajos Á.I.-ban tavaly 31-en voltak, most 43-an lesznek, míg a csókai Jovan Popović Á.I.-ban a tavalyi 6 magyar elsős után, idén 12-en indulnak iskolába. Ha a községeket nézzük, akkor Topolyán jelentősen növekedik az elsősök száma, tavaly 122 elsősünk volt, most 152 lesz. Ezek a számok a csomagok kiosztása kapcsán érkeztek a hivatalunkban, de mint említettem, még nem végleges az elsősök száma – részletezte Jerasz Anikó, és kitért a kis létszámú osztályok kérdésére.

– Folyamatosan érkeznek a kis létszámú tagozatok kapcsán a kérelmek a Tartományi Oktatási Titkárságtól hivatalunkba. Ugyebár minden általános iskolának és középiskolának, ahol az első osztályokba induló tanulók száma nem éri el a 15-öt, kötelezően ki kell kérniük az illetékes nemzeti tanács, illetve a Tartományi Oktatási Titkárság véleményét a tagozatok megnyitását illetően. Minden esetben pozitív elbírálásban részesítjük, hogy a magyar első osztályok – mind általános iskolai, mind középiskolai – nyíljanak meg, ahol csak lehet önálló osztályként, ha pedig csak kombinált-, illetve összevont tagozatban tanulhatnak az elsősök, azt tanácsoljuk, hogy az intézményen belül, a kialakított forma szerint kezdjék meg a tanévet – hallottuk Jerasz Anikótól, aki arról is szólt, hogy az MNT folyamatosan segíti azokat a magyar családokat, akiknek gyermekei magyar óvodába és magyar első osztályába iratkoznak.

– A budapesti Rákóczi Szövetségnek köszönhetően idén tavasszal 21 szórványközség területén 384 iskola-előkészítős gyermek kapott iskolakezdésre szánt csomagot, amelyek olyan községek területén kerültek kiosztásra, ahol a magyar lakosság aránya 30 százalék alatti volt. A Rákóczi Szövetség jóvoltából, azok a gyermekek, akik most magyar általános iskolába indulnak ezen községek területén, valamikor október végén, november elején, egyszeri támogatású, tízezer forintos értékű ösztöndíjban részesülnek. Az elsősök száma ezen önkormányzatok területén 350-re tehető. Ezen túlmenően minden magyarul tanuló iskoláskor előtt gyermek, általános- és középiskolás tanuló, diák megkapja a Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatást. Az MNT folytatja a napközis programját is, azon községek területén, ahol ez az eddigi években is működött, tehát Újvidéken és Inđija községben Maradékon – mondta Jerasz Anikó, és egy kirándulásra is felhívta a figyelmet.

– Ebben az évben is továbbvisszük az iskolabusz-programunkat, amely 11 község területén működött az elmúlt években. Előrejelzéseink szerint ugyanezen községekben működik tovább, de ha lesznek további megkeresések felénk, ezt a programot természetesen bővíthetjük.

– A magyar nyelven tanuló harmadikosok részére kirándulást szerezünk, amelyre szeptember 10-e és október 10-e között kerül sor. Négy helyszínt határoztunk meg, Újvidéket, Zombort, Zentát és Szabadkát. Tavaly már megszerveztük ezt a kirándulást és pozitív visszajelzésekre lelt, hiszen a tanulók megismerhették a történelmi múltunkat és kultúránkról szerezhettek ismereteket – újságolta Jerasz Anikó, és az iskolabusz-programra is kitért.

A pedagógusokat folyamatosan továbbképzésekben részesítjük, valamint minden évben pályázatokat írunk ki a tanintézmények eszközfejlesztéseire vonatkozóan.

A 2015/2016-os évet a Nemzetpolitikai Államtitkárság a szakképzés évének hirdette meg, és támogatásban részesített szinte minden szakközépiskolát, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Az iskolák megfogalmazták felénk, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy a szakoktatás minőségén javítsunk, és ezen kérelmek mentén a Magyar Kormánynak, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően azokat az eszközöket biztosítottuk, vásároltuk meg, amelyekre szükség mutatkozott. Kiemelném a Pallas Athéné Domus Educationis (PADE) alapítványt is, amely jelentős támogatást biztosított a szakképzés terén. Immár harmadik éve annak, hogy a Magyar Kormány és a Nemzetpolitikai Államtitkárság egyfajta átjárhatósági ösztöndíjat is biztosít a középiskolásaink számára, amelynek köszönhetően szakmai gyakorlatokon vehetnek részt Magyarországon a vajdasági középiskolások, és megismerkedhetnek az ottani lehetőségekkel saját szákmájuk terén. Amellett, hogy egy hónapig vendégül látják őket, és a saját szakterületükön belül magas szintű körülményeket biztosítanak a számukra, még zsebpénzt is kapnak – fejtette ki Jerasz Anikó és arról is szólt, hogy mi várható hamarosan.

– Nemsokára megjelenik a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az MNT közös, meghívásos pályázata, a magyar nyelven is oktató gimnáziumok részére.

Az iskoláskor előtti intézmények vonatkozásában a Magyar Kormány idén indította el új programját, amely a jövő év végéig valósul meg Vajdaságban. A program tekintetében fejlesztésre, felújításra kerül sor a vajdasági óvodákban, ahol magyar nyelvű foglalkozás is zajlik. Ezen intézményekben játékkuckókat vagy épp játszótereket alakítanak ki. Emellett az óvodai pedagógusokat is továbbképzésben részesítjük, és figyelmet fordítunk a szakszolgálatra is – mondta Jerasz Anikó.

 

Szerző: 
Magyar Szó, Lukács Melinda