You are here

Intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzés kezdődött tegnap az Európa Kollégiumban

A szerb nyelv megfelelő szinten való elsajátítása a cél – hallottuk a képzés megnyitóján. A gyenge szerb nyelvtudás nem akadály a továbbtanulásra itthon. A nyelvi felzárkóztató képzéssel a Magyar Nemzeti Tanács a kezdeti nyelvi nehézségeken kívánja átsegíteni elsősorban a magyalakta helységek elsőéves egyetemistáit.

Tegnap Újvidéken, az Európa Kollégiumban megkezdődött a 80 tanórából álló, kéthetes képzés a főiskolán és egyetemen felvételt nyert elsőévesek számára.

Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke a képzés megnyitóján elmondta:

– Több éve szervezzük a szerb nyelvi felzárkóztató képzést. Az egyiket a nyár folyamán a harmadikos középiskolásoknak, 3 hét alatt 80 órát, a másik képzés ez a 2 hetes szeptemberi, szintén 80 órás, az egyetemre, főiskolára már felvételt nyert fiatalok számára.

A szeptemberire jelentkezők valamilyen szinten már beszélik a szerb nyelvet, hiszen vállalkoztak arra, hogy itthon, Szerbiában fognak továbbtanulni. A gyönyörű intézményünkben, a „tudás fellegvárában” a szerb nyelvi kurzuson 35-en indulnak. Ami azt jelenti, hogy sokan fontosnak tartják magas szinten elsajátítani a szerb nyelvet. Az egyetemi felvételi vizsgát a diákoknak lehetőségük volt anyanyelven megírni, de tisztában vannak azzal, hogy az órák, előadások legnagyobb része az egyetemen szerb nyelven fog megvalósulni, ahhoz pedig szükséges, hogy a szerb nyelvet kellőképpen elsajátítsák. Akik magas szinten beszélik a szerb nyelvet, azoknak egy kis csiszolásra, bátorításra lesz szükségük, azoknak pedig, akiknek komolyabb ösztönzésre van szükségük, azok meg fogják kapni ezen a kurzuson.

A magyar kormány, a Nemzetpolitikai Titkárság és a Bethlen Gábor Alap segítségével tudja az MNT megvalósítani a képzést az Európa Kollégiumban. Azok is, akik nem Újvidéken tanulnak tovább, hanem Szabadkán, Nagybecskereken és Nagykikindán, a kéthetes kurzus alatt az Európa Kollégiumban fognak lakni, és részt vesznek azokon a tartalmas, szerb nyelvű foglalkozásokon is, amelyeket a tanárok az esti órákban tartanak.

Jerasz Anikó hangsúlyozta, hogy a nyelvtanárok, akik évek óta az MNT-vel együtt dolgoznak, a kommunikációra, a mindennapi életben szükséges beszédre összpontosítanak.

Olyan tankönyveket fognak használni, amelyek a szerb nyelv mint idegen nyelv tanítására szolgálnak. Az előző évek tapasztalata bizonyítja, nagyon sokat jelent a napi nyolc óra nyelvtanulás. Továbbá az a tény, hogy Újvidéken valósul meg a képzés olyan közegben, ahol a szerb nyelvi inger a mindennapokban folyamatosan valósul meg. A fiatalok kilépve a kollégiumból az utcára és egymás között a nap minden percében szerb nyelven kommunikálnak, attól függetlenül, hogy mindannyian magyar ajkúak, mert a szerb nyelv használata Újvidéken folyamatosan jelen van. Ez az inger az, amely hiányzik különösen a homogén környezetekben, ahol a gyermekeknek nincs lehetőségük az utcán, a piacon, a boltban, a postán használni a szerb nyelvet, hanem sokszor csak az iskolában, a szerb nyelvi órákon, ami kevés ahhoz, hogy merjenek megszólalni, és a bennük rejtőző tudás felszínre kerüljön.

A szervezők elvárják, hogy a haladók a díszteremben, a kezdők a kupolában mindennap, délelőtt-délután 4-4 iskolaórán kellő komolysággal vegyenek részt, és szépen építsék fel azt a tudást, amelyet a tanárok a feladatok során kidolgoztak a számukra.

Az intenzív szerb nyelvi képzésre való felkészítés már megkezdődött a szintfelmérővel, a teszttel, amelyet a diákok Szabadkán, Zentán és Újvidéken töltöttek ki – mondta Tóth Tímea szerb szakos tanár.

– A pontszámok, azaz a tudásuk alapján a diákok körülbelül fele-fele arányban indulnak kezdő és haladó csoportban. A nyolcvan órán keresztül a kommunikációra fektetjük a hangsúlyt, hogy a gyerekek megszólaljanak szerb nyelven. Természetesen a nyelvtant is fogjuk gyakorolni. Az a célunk, hogy a gyerekek feltalálják magukat az egyetemen, Újvidéken, a szerb nyelvi környezetben. Olyan homogén környezetből érkeztek, ahol egyáltalán nem használják a szerb nyelvet, csak magyarul beszélnek, ezért a szerb nyelvi alapkommunikáció problémát jelent.

Ivana Vujić a niši Biznis Akadémia szerb nyelvi tanáraként három éve eredményesen együttműködik a Magyar Nemzeti Tanáccsal.

– Szerb nyelven kommunikálok az intenzív, haladó csoportba osztott diákokkal. Minél többet kell szerb nyelven beszélniük, hogy felszabaduljanak. Interaktív módszereimmel megpróbálom feloldani a félelmeiket, gátlásaikat. Nem kell aggódniuk, hogy valaki megsértődik, ha ők hibáznak, hiszen azok is hibáznak, akiknek a szerb az anyanyelvük.

– Habár óvoda óta tanulom és töröm a szerb nyelvet, a falumban nem volt igazán alkalmam szerbül beszélni – vallotta be őszintén a kishegyesi Marecskó Ágnes. – Amikor magyar környezetből kikerülök az életbe, akkor erre rákényszerülök.

Topolyán, a mezőgazdasági középiskolában magyar tagozatra jártam, és részt vettem már az MNT szerb nyelvi felkészítőjén. Mivel a Mezőgazdasági Kar állatorvosi szakára iratkoztam, örülök ennek kéthetes képzésnek is.

Snejder-Sára Ildikó megbízott igazgató és Danyi Zsuzsanna vezető nevelőtanár a diákoknak sikeres képzést kívánt, és azt, hogy a kollégiumban érezzék magukat otthon. Továbbá megkérték őket, hogy legyenek tekintettel a szilenciumra, az egész napos csendre, amelyre szükségük van a szeptemberi vizsgákra szorgalmasan készülő kollégistáknak.

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke tájékoztatta a diákokat arról is, hogy az MNT nemcsak ezt a kurzust szervezi meg a diákok számára, hanem gazdag ösztöndíjat biztosít. Elmondta, hogy az Európa Kollégiumban a bennlakás pályázata az elsőévesek számára augusztus 30-án zárult le. A felsőbb évesek számára a pályázat második köre október 10-e és 20-a között jelenik meg, és akkor azok az elsőévesek is pályázhatnak, akik ezt eddig nem tették meg, de szeretnék az elkövetkező években otthonuknak tudni az Európa Kollégiumot. Ezenkívül emlékeztette a jelenlevőket arra, hogy az ösztöndíjpályázat szeptember 15-éig áll nyitva. Aki még nem pályázta meg, adja át a dokumentumokat (az ösztöndíjhoz szükséges dokumentumok jegyzéke megtalálható az MNT honlapján). A diákok 10 hónapon keresztül 90–150 eurónak megfelelő dinár értékű ösztöndíjat kaphatnak. Ezenkívül Jerasz Anikótól az elsőéves egyetemisták megtudták, hogy a következő években lehetőségük lesz megpályázni a demonstrátori, majd a Várady Ösztöndíjat, amikor a mesterképzéshez vagy a doktori képzéshez érnek. Az MNT ily módon segíti a diákokat, a jövő értelmiség tagjait, hogy a tanulásra, a vizsgákra összpontosítva minél eredményesebben fejezzék be egyetemi tanulmányaikat.