You are here

Ebben az évben is több ezer, járművekkel, illetve gyalogosan érkező zarándok tartotta fontosnak leróni tiszteletét a Doroszló-Szentkút Kisboldogasszony- napi búcsújának két napján, szeptember 7- én és 8- án. Az 1792- ben történt, Zablóczki János, szomszéd falubeli, gombosi vak fiatalember személyéhez köthető gyógyulás óta a több pápai búcsúi rangot is nyert a Mária, Keresztények Segítsége Egyházmegyei Kegyhely.

 

2018 szeptemberében, a Szabadkai Egyházmegye 50. évében az előestén tartott ünnepi szentmisét Ft. Dr. Herdics György, Felvidékről érkező címzetes apát szolgáltatta. Hangsúlyozta az épülő- szépülő kegyhely egyszerű, lelki csodákra képes jellegét. Az alkalomra ellátogatott Pásztor István, a Tartományi  Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pelt Ilona, tartományi frakcióvezető helyettes, Jankovich Szilárd, a Város nemzeti és vallási ügyekkel megbízott tanácsosa, Pribilla Attila, Zombor Város segédpolgármestere, Gellér Magdolna, Zombor városi képviselő. Kiszolgáltatták a betegek kenetét, volt horvát nyelvű szentmise, továbbá szentségimádás, virrasztó zsolozsma, rózsafűzér imádság és filmvetítés zajlott. Másnap, 8- án hajnalban rózsafűzér imádsággal és keresztúti áhítatossággal kezdődött az ünnepnap. Továbbá szlovák, horvát és német nyelvű szentmise zajlott. Az ünnepi püspöki nagymisét Msgr. Varga László kaposvári megyéspüspök szolgáltatta.

Az alkalmat megtisztelte jelenlétével a jubiláns, szintén ötven éve szolgáló megyéspüspök atya, Msgr. Dr. Pénzes János, a több mint negyven lelkipásztor és pap, akik a hívek utazását is megszervezték, résztvettek a szertartásokban.

Továbbá  jelen voltak a világi, közjogi méltóságok, dr. Babity János, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus főkonzulja, Kern Imre, az Infrastrukturális Minisztérium államtitkára, Vicsek Annamária, az Oktatási Minisztérium államtitkára, Kovács Elvira köztársasági képviselő, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Nyilas Mihály, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási Közigazgatási és Nemzeti-Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság oktatási titkára, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, Nyilas Leonov Anita, az MNT alelnöke, Ótott Róbert, a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettese, Uzelac Katica, Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság segédtitkára, Erdély Lenke, a VMSZ tartományi frakcióvezetője, Pelt Ilona, tartományi frakcióvezető helyettes, Dr. Bagi Bojan tartományi képviselő, Dudás Károly, a VMSZ Tanácsának elnöke, Molnár Viktor, a Tartományi Mezőgazdasági Alap igazgatóhelyettese, a polgármesterek, Alszegi Zoltán, Vaskút, Hirtenberg János, Dávod polgármestere, Bunford Tivadar, Szabadka Város Képviselő Testületének elnöke, Szűgyi István, a kishegyesi Községi Képviselő Testület elnöke, Újhelyi Nándor, a VMSZ Intézőbizottságának tagja, Gellér Magdolna, Zombor városi képviselő, az MNT képviselői, továbbá Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Dr. Úri Emese, a zombori Egészségházak igazgatója. Ft. Verebélyi Árpád főesperes, a Kegyhely kormányzója kifejezte örömét, hogy a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően nagyléptékű fejlesztések zajlanak és a vizesblokkot immár átadhatták rendeltetésének. Emlékeztette a híveket, a mindennapok zarándoklataira, amelyek kegyelmes esetben az ilyen és ehhez hasonló kegyhelyeken teljesedhetnek ki.

Az idei búcsúban is jelen voltak a gyalogos zarándokok. Így a Moholról induló csoport, amely több évtizede rendszeresen látogatja ilyen módon a doroszlói Kisboldogasszony napot. Továbbá a környékről gyalogosan érkezett a kupuszinai és a szilágyi hívek csoportja is. Hozzávetőlegesen a két nap alatt 7- 8 ezer zarándok, részvevő, közreműködő fordult meg a kegyhelyen.

Az ünnep fényét emelte a gombosi, az óbecsei, a kanizsai, a zentai kórus, orgonán játszott Hevér László, aki Bonyhádról érkezett, Gajdos Béla kántor úr, Tornyosról, Rafael testvér, és Miklós Réka, Zentáról, továbbá a Szabadkai Zeneiskola fúvós kvintettje. Jelen voltak a Szent György Lovagrend és a Szent István Lovagrend tagjai is.

A két napos Mária- ünnep gördülékeny lefolyását nagyban biztosította a több mint száz helyi önkéntes, és civil szervezeti, egyesületi tag, aki takarított, főzött, árusított, szervezett, forgalmat irányított, annak érdekében, hogy a vendégeket és a zarándokokat méltó körülmények fogadják.

 
Szerző: 
Magyar Szó, L. Móger Tímea