You are here

Nagyszabású felújítások a vajdasági oktatási intézményekben

A tartományi költségvetés módosítása után idén mintegy 523 millió dinárt fordítanak az oktatási, nevelési intézmények felújítására. Nyilas Mihályt, a tartományi kormány alelnökét, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkárt kérdeztük a felújítási munkálatok részleteiről.

 A korábbi évek felújításra fordított támogatásaihoz képest több vagy kevesebb a fent említett összeg?

– Nemcsak ebben az évben, hanem már az előző év második felétől kezdődően – amikor az új kormány megalakult –, nagyságrendileg jelentős növekedés mutatkozott ezen a területen. A tartomány fokozottabban odafigyel az oktatásra, és most az intézmények épületei kerültek a fókuszba.

Vajdaság területén közel 600 oktatási intézmény van: általános iskolák és középiskolák, valamint óvodák és diákotthonok, az épületeik száma pedig a becsléseink szerint háromszor ekkora. Az elmúlt mintegy 10 évben jelentősebb támogatás nem érkezett a tartományból az épületek felújítására, javítására és karbantartására, a kapacitások bővítésére. Voltak időnként ún. tűzoltások – működött a Tartományi Nagyberuházási Alap, majd a Nagyberuházási Igazgatóság –, de a prioritások sem igazán voltak meghatározva. Nem biztos, hogy a nagy volumenű beruházások célszerűek voltak, és ezeknek a tevékenységeknek a súlypontja nem a mi titkárságunk volt, ahol a legjobban ismerik a helyzetet, hanem más helyeken döntöttek. Sokkal kisebb összegeket fordítottak erre a célra, messze azoktól az összegektől, amelyek szükségesek lettek volna.

Az épületek állaga folyamatosan romlik, emellett korszerűsíteni kell őket, az európai uniós csatlakozás is ezt igényli – egy adott pillanatban számon lesz kérve, hogy állunk ezen a területen. Vannak olyan épületek, amelyek katasztrofális állapotúak, a diákokra nézve veszélyesek: elsősorban a vizesblokkok, az energiahatékonyság, a biztonság kérdései merülnek fel. Bunyik Zoltán titkársága idején, mintegy 10 évvel ezelőtt, volt egy hasonló, nagyobb akció arra vonatkozóan, hogy az épületeink jobb állapotba kerüljenek, ami akkor elindult, de nem folytatódott. A felújítás most tervszerűen, tartósan történik, és nagyon fontos, hogy ez egy folyamat, tehát nem tűzoltás, ahogy mondtam, hanem hogy célzatos, előkészített és hatékony legyen. Ennek érdekében a tavalyi év második felében elkészítettünk egy felmérést, és feltérképeztük az épületek állagát, így tudjuk azt, hol milyen szükségletek vannak.

Figyelembe vesszük persze a diákok létszámát is, tehát ott kell először cselekedni és a munkálatokat elvégezni, ahol megfelelő számú diák van. Erre vonatkozóan elkészült egy négyéves terv, és ehhez már források is vannak rendelve. Ezek a források az év folyamán is növekedtek, legutóbb költségvetési módosítás is volt, és a jelenlegi állapot a tartományi forrásokat illetően a következő: 523 millió dinár fordítható ezekre a célokra, és ebből a legnagyobb összeget, 300 millió dinárt a mi titkárságunk biztosítja. A Nagyberuházási Igazgatóságnál a már eddig biztosított 50 millió mellett a most kiírt pályázat eredményével (72 millió dinár), valamint az energetikai hatékonyság növelésére már odaítélt mintegy 20 millió dinárral együtt összesen 140 millió dinár áll rendelkezésre. A Sport- és Ifjúsági Titkárságon a pótköltségvetés által előírt 50 millió dinárt a sportpályák kiépítésére irányozták elő, emellett pedig a költségvetési tartalékból ebben az évben már sikerült biztosítani 33 millió dinárt az oktatási intézmények épületeire. Így jutottunk el a már említett 523 millióhoz, ami több mint 4 millió eurót jelent, és az elmúlt évekhez viszonyítva jelentős növekedés. Ezt szeretnénk tartani, sőt, a következő időszakban növelni, és mindent a mi titkárságunkhoz kötni. Ha máshol biztosítják is az eszközt, szeretnénk, hogy legyen konzultáció, és az említett tervvel és szükségletekkel összhangban történjen meg a pénzek biztosítása és a pályázat alapján való döntés. Azt látjuk, hogy nem új építkezésekre van szükség, hanem jelentősebb karbantartási munkálatokra. A nagy pályázat, amit a titkárságunk egy héten belül kiír, 252 millió dinárra szól, és a már említett felújításokat célozza. Úgy gondolom, most bizonyíthatunk, hogy az iskolák hatékonyan, gyorsan lefolytatják a közbeszerzési eljárásokat, jó kivitelezőket találnak, és ellenőrzik is a kivitelezéseket.

Milyen határidőkkel készülnek el a felújítások?

– Ezek közül a munkálatok közül egyesek már szeptember 1-jére is elvégződhetnek, másik részük a kalendáriumi év végéig, de feltételezem, hogy a következő tanév második félévének kezdetéig befejeződnek. Nagyon fontos, hogy az intézmények igazgatói és szakszolgálata megfelelő munkát végezzenek, ha az iskolában nincs szakember, kérjenek segítséget tőlünk vagy az önkormányzattól, főleg a közbeszerzési eljárásban, utána pedig az ellenőrzésben. Valós ellenőrzés kell, ezt a szerződéskötéskor és a folyamat lekövetésekor is hangsúlyozni fogjuk, nem szabad, hogy – ahogyan a múltban előfordult – olyan munkálatokat hitelesítsenek, amelyeket nem vagy rosszul végeztek el. Ezért az igazgatók felelnek, és mi szigorúan ellenőrizni fogjuk a kivitelezéseket, hogy a már elindított folyamat tartós legyen. Ha ezt a pénzt megfelelően költjük el, annak látható eredményei lesznek, és a költségvetésből számíthatunk majd ugyanekkora vagy még jelentősebb összegekre is, hogy mindez folytatódjon. Fontos még kiemelni az önkormányzati, a köztársasági – és reméljük, hamarosan az EU-s – forrásokkal való koordinációt is, hogy ne legyen duplázódás, és az általunk elkészített szükségletfelmérés és folyamatosan frissülő terv legyen az alapja a forrásfelhasználásoknak.

Az említett közel 600 oktatási intézményből a felmérésük szerint hány szorul felújításra?

– A 600 intézmény felének jelentős eszközökre van szüksége és igényt is tartanak ezekre, de valószínűleg a szükségletek sokkal nagyobbak, mert vannak olyanok, akik passzívak voltak a felméréskor. Az idei évi anyagi lehetőség a szükségleteknek csak egy részét fogja kielégíteni, a részünkről pedig egy többéves tervről van szó – azt látjuk, hogy sok karbantartási munkát kell elvégezni, ami magában foglalja az ablak- és ajtócseréket, az energetikai hatékonyság növelését és a fűtésrendszerek javítását, kibővítését, a vizesblokkok cseréjét, a tűzvédelmi és egyéb rendszerek kiépítését, a tetőjavításokat és -cserét, valamint más sürgős, állagmegőrző jellegű munkálatokat is. A terveink szerint nagyszámú ilyen projektet fogunk támogatni a Vajdaság egész területén, és persze azokat az iskolákat, amelyekben magyar nyelvű oktatás folyik. Idén titkárságunk 48 millió dinárra írt ki pályázatot tervdokumentáció kidolgozására, és itt is eredményesen pályázott sok iskola, óvoda és diákotthon. Mivel kidolgozhatták a tervdokumentációt, nincs akadálya, hogy most majd pályázzanak a munkálatkora is. Sok iskolában nem volt forrás a tervek kidolgozására sem, az önkormányzat ezt nem tudta mindenhol biztosítani, és ezt felismerve írtuk ki a pályázatot.

Ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy pontosan mely iskolák, mely épületek lesznek majd felújítva a pályázatoknak köszönhetően, hiszen most írjuk ki a következő a pályázatot, az eredmények pedig csak ezt követően születnek meg. A tartalékalapi támogatásokból finanszírozott munkák jelenleg folynak, konkrét eredményeket pedig az 523 millió dinár felhasználásáról majd augusztus végén, szeptember elején tudunk felmutatni.

Az oktatási intézmények állagmegőrzése, rekonstruálása mellett milyen mértékű a taneszközök, informatikai blokkok cseréjére való igény?

– Az elmúlt években – tavaly, tavalyelőtt – foglalkoztunk ezzel intenzíven, mert akkor még nem foglalkozhattunk az épületekkel, de nem feledkezünk meg erről sem. Ez az év csak az épületekre szorítkozik, a felszerelésre nem, de jövőre mindenképp szeretnénk is kiegészíteni a korszerűsítést, ami nem csupán az objektumokra, hanem a felszerelésre is vonatkozik. Ez együtt biztosítja azt a környezetet, ami szükséges ahhoz, hogy a diákok jól tanuljanak, a pedagógusok pedig jól tanítsanak.

Szerző: 
Magyar Szó, Fehér Dorottya