You are here

A kukából az újrahasznosítóhoz

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.-t hét önkormányzat alapította. Szabadka Városnak, illetve Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Zenta, Csóka, Topolya és Kishegyes községnek összesen 260 000 lakosa van, és a felmérések szerint egy év alatt minden háztartás 1000 kilogramm hulladékot termel. Ez a hatalmas mennyiségű hulladék a tervek szerint a jövőben a regionális hulladékfeldolgozóba fut be, ahol szelektálják azt. A Regionális Hulladéktároló üzembe helyezésének időpontja bizonytalan, és csak a szükséges dokumentumok és engedélyek beszerzése után esedékes. A polgárok részéről számos kérdés felmerülhet a hulladéktárolóval kapcsolatban, hisz az új rendszer mindenkit érint. Éppen ezért kerestük fel Góli Csillát, a Regionális Hulladéktároló Kft. igazgatóját.

Hogy áll a regionális hulladéktároló kiépítése?

– A Békova és Orom között lévő Regionális Hulladéktároló szinte teljes egészében elkészült. Az építési munkálatok befejeződtek, kiépült mindegyik objektum, többek között a kétszer három hektáron elterülő hulladéktároló kazetták, a csurgalékvíz-tisztító berendezés, a komposztáló és a szelektáló csarnok. A munkagépek a helyszínen vannak. Amire még várunk, az a kisebb eszközök beszerzése. A helyszínen van áram, de a telepen pillanatnyilag elérhető áramerősség, amely az építkezéshez elegendő volt, ahhoz már nem megfelelő, hogy a szelekciós vonalat is beindítsuk. Előírások rögzítik, hogy milyen dokumentumokat, terveket kell beszerezni, elkészíteni ahhoz, hogy az áramszolgáltató tudjon áramot adni. Jelenleg ez van folyamatban. Ha lesz áramunk, és minden adott lesz hozzá, akkor kell megszerveznünk a munkások alkalmazását. Remélhetőleg az állam jóvá hagyja az alkalmazottak felvételét, és remélhetőleg a közvállalatokkal biztosítani tudjuk a hulladékot egy ekkora rendszer működéséhez.

Említette a különböző gépeket. A szemét szállításához bizonyára több tehergépjárműre lesz szükség. Ezek beszerzése is megtörtént?

 

– A közbeszerzési pályázatokat az Európai Unió küldöttsége írta ki. A pályázat a Regionális Hulladéktároló kiépítésére és felszerelésére vonatkozott, és ebbe beletartozott a szállítójárművek beszerzése is. Mindezt egy olasz és két hazai cégből álló konzorcium nyerte meg. Emellett viszont van egy másik közbeszerzési pályázat, ami nem közvetlenül a Regionális Hulladéktárolóra vonatkozik, hanem a velünk együttműködő helyi közvállalatokra. A teljes hulladékgazdálkodási folyamatot figyelembe véve, a mi feladatunk, hogy átvegyük a szemetet, amit előtte be kell gyűjteni a háztartásokból. Erre a hét önkormányzatban megvannak a kommunális közvállalatok, illetve Magyarkanizsa esetében egy magánvállalat végzi ezt a feladatot. Ezen közvállalatok esetében meg kell növelni a kapacitásokat. Erre azért is van szükség, mivel az állam elvárja tőlünk, hogy az elsődleges szelekció már a háztartásokban megtörténjen. Ehhez elengedhetetlen, hogy a zöld kannák mellé beszerezzük a kék kannákat is, illetve ebből kifolyólag a szemetesautónak is több kört kell megtennie ugyanazon a területen. Ebben a projektunkban nagy segítséget kaptunk a környezetvédelmi minisztériumtól, amely biztosította számunkra a szükséges önrészt. A kannák és a konténerek egy részét már beszereztük, viszont a szemétszállító autókra kiírt pályázat esetében egy cég másodszor is óvást nyújtott be, amit a belgrádi közbeszerzési bizottság jóvá is hagyott, tehát harmadszor is meg kell ismételni az eljárást.

A Regionális Hulladéktároló mellett több átrakóállomás is épül. Ezek kiépítése hogy áll?

– Ezzel kapcsolatban az az elv, hogy ha a szemétlerakó több mint 50 kilométeres távolságban van egy önkormányzattól, akkor indokolt egy átrakóállomás kiépítése. Így Magyarkanizsa, Zenta és Topolya területén épültek ki átrakóállomások, amelyek még egy-egy község igényeit kiszolgálják, Törökkanizsáét, Csókáét és Kishegyesét. Ezek kiépítéséhez szintén az Európai Unió biztosította az anyagiakat, és a pályázatokat is ők bonyolították le. Az átrakóállomások kiépültek és fel vannak szerelve kamionokkal, konténerekkel. Tavaly december 20-án átvettük őket, viszont még nincsenek funkcióban.

Említettük a munkások felvételét. Hány és milyen típusú munkahely nyílik a cégben?

 

– Az alkalmazottak számának és összetételének meghatározási folyamatában szintén az EU-delegáció által megszabott irányelveket követtük. A végső lista 66 munkahelyet irányoz elő, ha egy műszakban működik a cég. Amennyiben a tevékenységünket ki tudjuk bővíteni, hogy két műszakban folyjon a munka, akkor harminc emberrel kell növelnünk az alkalmazottak számát. A legnagyobb számban nem szakképzett káderekre lesz szükségünk, akik a szelektálószalag mellett fognak dolgozni, egy műszakban 16 személy végzi ezt a munkát. Emellett természetesen sofőrökre is szükségünk lesz a kamionok, a különböző munkagépek irányításához. Az adminisztrációs munkatársak száma le van csökkentve, még így is, hogy a hét alapító önkormányzatról van szó, és rengeteg jelentést kell írni, és számtalan jogi kérdés merül fel.

A hulladéktárolóban nyert másodlagos nyersanyagra kik tarthatnak igényt?

– Az állam, a tartomány és a helyi önkormányzatok is adhatnak ki engedélyeket operatőröknek, akik felvásárolhatják a hulladékot. Ha csak Szabadkát nézzük, az itteni helyi önkormányzat több mint harminc engedélyt adott ki magáncégeknek, amelyeknek joguk van például építkezési törmelék, fém, műanyag felvásárlásához. Attól függően, hogy milyen minőségű lesz ez a másodlagos nyersanyag, meg fogjuk versenyeztetni az ajánlatokat. A polgároktól nem várható el, hogy egyik napról a másikra áttérjenek a kétkannás rendszerre, tehát kezdetben a másodlagos nyersanyag minősége sem lesz olyan jó, de bízunk benne, hogy idővel mindenki bele tanul a folyamatokba.

 

 

 

Szerző: 
Magyar Szó, Benedek Miklós