You are here

Összesen 43 milliárd forint áll majd vissza nem térítendő támogatás formájában rendelkezésre az előttünk álló négy évben, ez több mint duplája a két és fél évvel ezelőtti magyar kormánydöntés értelmében a vajdasági fejlesztésekre megítélt összegnek. Ez jelzi, hogy nemzetpolitikailag ez a program sikeres volt, jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Vajdaság Mának adott interjújában.

- Három hónap múlt el azóta, hogy Magyarországon parlamenti választásokat tartottak. Azóta felállt a kormány és megkezdődött a törvényhozás munkája. Miről tárgyaltak Orbán Viktor miniszterelnökkel a minap Budapesten? Milyen formában folytatódik a nemzetegyesítés az elmúlt évek sikerei után?

- A választások után ez volt az első találkozásunk, mivel a miniszterelnöknek is megvoltak a maga feladatai a kormányalakítással kapcsolatban, de eljött az a pillanat, amikor arról kellett, hogy beszélgessünk, hogy merre van az előre. Az elmúlt nyolc évben, a két választási ciklusban a határokon átívelő nemzetegyesítésben nagy utat futottunk be. A miniszterelnökkel most abban állapodtunk meg, hogy azon az úton kívánunk tovább haladni, amit az elmúlt nyolc évben kitapostunk. Ez nem föltétlenül azt jelenti, hogy az eddig gyakorlattá vált támogatási programokat fogjuk ismételgetni, mert az élet újabb és újabb kérdéseket vet fel, de egészen biztos, hogy az alapokat illetően nem fog semmi változni. Az egészen biztos, hogy a magyar kormány az anyaország politikai, pénzügyi, költségvetési lehetőségeinek a tükrében továbbra is támogatja a határon túli közösségeket, beleértve minket is. Az is biztos, hogy a vajdasági magyarságnak minden gondtól eltekintve megvan a politikai ereje, a közösségen belüli elszántsága és akarata, és megvan a készsége arra, hogy megfogalmazza a szülőföldön maradást segítő célkitűzéseket, amelyekhez a magyar kormány politikai és anyagi támogatását kérjük. Joggal számíthatunk arra, hogy ezeket a támogatásokat meg fogjuk kapni. Így foglalhatnám össze legáltalánosabban a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésünk lényegét.

Eddig Szabadka költségvetésének a hatszorosa szolgálta a szülőföldön maradást…

- Konkrétan ez mit jelent, két és fél évvel a VMSZ által megálmodott és kidolgozott Vajdasági térség és gazdaságfejlesztési program alkalmazása után? Közben hihetetlennek tűnő összegek kerültek a Vajdaságba. Ön mondta egy interjúban, hogy már tízezer délvidéki magyar állampolgár és nagyjából ugyanennyi család élvezi ennek a támogatásnak a jótékony hatását…

- Valóban így van, ebben az elmúlt két és fél évben nemzetpolitikai vonatkozásban egyfajta úttörő munkát végeztünk. Nálunk indult be ez a program, ami később Kárpátalján, Erdélyben, Partiumban, Szlovéniában és Horvátországban is jó táptalajra talált, de nem olyan volumenben, mint itt nálunk. A számok hihetetlenül impozánsak. Akkor, amikor hozzáfogtunk ennek a programnak a lebonyolításához, én is csak reménykedtem abban, hogy ilyen lesz a fogadtatás. De most az a lényeg, hogy a reménykedést valóra váltottuk. Ez köszönhető elsősorban a magyar kormánynak, továbbá annak, hogy létezett hozzá a konkrét terv, és ami nem kevésbé fontos, hogy ehhez párosult a fogadókészség a vajdasági magyar közösségen belül. Amikorra befejeződik a most futó pályázati kör, akkorra fejlesztést generálunk, ami pénzben kifejezve hatszorosa Szabadka éves költségvetésének. Ennyi magyarországi pénz szolgálja az itteni magyar nemzettest gazdasági fejlesztését és szülőföldön maradását. Ennek az összegnek egy jelentős része vissza nem térítendő támogatások formájában került a pályázókhoz, egy része pedig kamattámogatott hitelek formájában jutott el a nagy és a közepes vállalkozásokhoz, amelyek minimum 25 százalékos önrészt is vállaltak annak érdekében, hogy komollyá váljon a pályázási szándék. Orbán Viktor miniszterelnök úrral abban is megállapodtunk, hogy az eddig rendelkezésre álló pénzek még az idén kipótlásra kerülnek annak érdekében, hogy sikeresen le tudjuk lezárni azt a pályázatot, amelyik június 15-én zárult, ugyanis az érdeklődés nagyon nagy volt, több mint 3.600-an pályáztak és érdekünk továbbra is az, hogy minden jó pályázatot támogatni tudjunk.

Az eddigi összegnek több mint a duplája érkezik majd Magyarországról

- Mi következik az után, hogy lezárul a háromévesre tervezett fejlesztési ciklus?

- Abban állapodtunk meg, hogy a hároméves fejlesztés ciklus lezárása után a 2019 és 2022 közötti új ciklusban a fejlesztéseket folytatni fogjuk. Sokszorta nagyobb összegek állnak majd rendelkezésre, mint amiről a két és fél évvel ezelőtti kormánydöntés szólt. 2019-ben mintegy 7,5 milliárd forintra számíthatunk, 2020-ban tíz, 2021-ben 12,5 és 2022-ben pedig 15 milliárd forint áll majd rendelkezésünkre. Ez azt jelenti, hogy összesen 43 milliárd forint áll majd vissza nem térítendő támogatás formájában rendelkezésre az előttünk álló négy évben. Ez több mint duplája a két és fél évvel ez előtti magyar kormánydöntés értelmében a vajdasági fejlesztésekre megítélt összegnek. Ez jelzi, hogy nemzetpolitikailag ez a program sikeres volt, hogy a pályázatok tisztaságához nem férhet kétség, és hogy a törekvéseink folytatását velünk együtt a miniszterelnök is támogatja. Egyértelmű ugyanis, hogy csak akkor tudjuk megerősíteni közösségünk tagjait, ha egzisztenciálisan is erősítjük őket. Ennek egyik jelentős összege ez, a Prosperitati Alapítvány révén folyósított pénz. E mellett persze rendelkezésre állnak még a szerbiai és vajdasági támogatások, valamint az IPARD program eszközei is.

Hús- és tejfeldolgozással foglalkozó nagyvállalkozók kerestetnek…

- Mit tenni annak érdekében, hogy a támogatások haszonélvezői ne egymással szembekerülve találkozzanak a piacon, hanem hogy az erőket egyesítve, azonos oldalon álljanak?

- Ez egy nagyon fontos kérdés. A kezdetektől fogva úgy gondoltuk, hogy termelési vertikumokat, rendszereket kell építenünk. Ennek érdekében hirdettük meg másfél évvel ez előtt a nagy fejlesztések lehetőségét és jelentős pénzekkel támogattuk az itteni magyar nagyvállalkozókat, elsősorban a földolgozó iparban. Ez a történet a tavalyi évnek volt a nagy slágere és ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően, a most június 15-én lezárult pályázat azt célozta meg, hogy az ő beszállítóikat erősítsük meg. Ez a pályázat akkora érdeklődést váltott ki, hogy a rendelkezésre álló pénz nem is volt elég, hanem abban kellett megállapodni a miniszterelnökkel, hogy az összeget meg fogjuk növelni, hogy a pályázati igényeknek eleget tudjunk tenni és a 3.600 pályázó közül mindazok, akiknek a pályázata formailag rendben van, ne maradjanak támogatás nélkül. Ezek a pályázók, beszállítók arra vállaltak szerződéses kötelezettséget, hogy az előttünk álló 3-5 évben a támogatott feldolgozóknak fognak szállítani. Olyan konstrukciókban vagyunk érdekeltek és ilyenek is készültek, amelyek mindenkinek előnyösek és megfelelnek. Azt gondolom, hogy ebben is példaértékű az, amit reményeim szerint sikerül majd megvalósítanunk. Létre kellett hoznunk ezt a rendszert, ami működni fog gabona-, zöldség- és gyümölcsfélék, gyógynövények, méhészeti termékek vonatkozásában. Ami még ebben a pillanatban nem része a rendszernek, de remélem, hogy az lesz, az a hús-, illetve a tejfeldolgozás. Remélem, hogy sikerül majd olyan nagyvállalkozókat találni, akik földolgozó kapacitásokat építenek ebben a szférában is.

- Újságíróként azt tapasztaltam, hogy a potenciális beszállítókat alaposan felkészítik rá, hogy milyen szakmai, gazdasági, jogi, egészségügyi elvárásoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy az együttműködésük a feldolgozókkal hosszú távon eredményes legyen. Nem babra megy a játék…

- Az ő felelősségük is nagy. Az kell, hogy legyen a közös szándékunk, hogy olyan megbízhatóan működő rendszereket hozzunk létre, amelyek piacképesek. A piacképességnek pedig a gazdasági hatékonyság csak egyik eleme. A másik fontos elem a jogtiszta működés, a különböző föltételeknek való megfelelés, ezért tartottuk fontosnak, hogy az érintetteket megfelelően fölkészítsük arra, hogy a kihívásoknak meg tudjanak felelni. Ettől azonban nem kell senkinek megijednie.

Eddig 376 családi házat vásároltak meg a Prosperitati támogatásával

- Túl vagyunk a Prosperitati Alapítvány ötödik pályázati körén. Mi következik a folytatásban?

- Ebben a fejlesztési ciklusban hamarosan lesz még egy házvásárlási pályázat. Az elmúlt években nagyon nagy volt az érdeklődés. 376 családi házat vásároltak meg azok, akik érdekeltek voltak abban, hogy födél kerüljön a fejük fölé és éltek az alapítvány nyújtotta lehetőséggel. Az idei évre visszamaradó pénzek ezt a célt fogják szolgálni az utolsó vasig. Én azt remélem, hogy több mint száz háznak a vásárlására fog majd lehetőség nyílni. De mivel Orbán Viktor miniszterelnök úrral megállapodtunk abban, hogy folytatódni fog a fejlesztés, akkor itt nagy szakadásra nem kerül sor, mert hamarosan megkezdődik az új, 2019-es gazdasági év és újabb pályázatok fognak megjelenni. Az új gazdasági évben valószínűleg megismételjük majd azokat a pályázatokat, amelyek a legnagyobb érdeklődést váltották ki, másrészt újabb súlypontok fognak bekerülni a fejlesztésbe. Az egyik a turizmus szféráját, az idegenforgalom fejlesztését fogja érinteni.

 

Szerző: 
Vajdaság Ma, Ternovácz István